Het islamofobie symposium – Een kleine reader

Deze ‘kleine reader’ bevat een impressie van de paneldiscussies alsmede de lezingen in de ochtend van Ineke van der Valk en Martijn de Koning. Op verzoek is daarbij het verslag van de ‘Doe Normaal’ bijeenkomst in april bijgevoegd en een (allesbehalve volledig) overzicht van interessante academische en andere bronnen met betrekking tot islamofobie en racisme.

Op 1 November 1997 publiceerde de Britse Runnymede Trust het rapport “Islamophobia: A Challenge for Us All”. Dit rapport maakte de term islamofobie bekend bij een breder publiek, maar onder moslims in Engeland was er al eerder een discussie aan de gang over islam en anti-racisme.De term islamofobie zelf is al veel ouder en is in ieder geval in gebruik in wetenschappelijk werk sinds 1910.

De discussie is na 1997 in sneltreinvaart verder gegaan, mede onder invloed van het Runnymede rapport en de kritieken daarop. Daarnaast geven ook het geweld tegen moslims, discriminatie van moslims op de arbeidsmarkt, de (dreigende) inperking van burgerrechten van moslims (in het kader van integratie, anti-radicalisering en terrorismebestrijding, bescherming van zogenoemde seculiere waarden), genoeg reden om na te denken en te discussiëren over islamofobie (of, zoals het hier wordt opgevat, anti-moslim racisme).

Op 23 september werd in Amsterdam het islamofobie symposium gehouden, georganiseerd door het door NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID). Een van de centrale kwesties in dit symposium was hoe we het beste kunnen reageren op de verschillende vormen van islamofobie in relatie tot ideeën over de seculiere samenleving, veiligheid, positie van vrouwen en de kruising van islamofobie met andere hiërarchieën zoals anti-zwart racisme.

Deze ‘kleine reader’ bevat een impressie van de paneldiscussies alsmede de lezingen in de ochtend van Ineke van der Valk en Martijn de Koning. Op verzoek is daarbij het verslag van de ‘Doe Normaal’ bijeenkomst in april bijgevoegd en een (allesbehalve volledig) overzicht van interessante academische en andere bronnen met betrekking tot islamofobie en racisme.

Saida Derrazi
Abdou Menehbi
Martijn de Koning

Download de ‘kleine reader’ hieronder (klink op de bestandsnaam):

Leave a Reply