Trouw, religie & filosofie – Imamopleiding / Dingen om de gunsten van moslimorganisaties
Er komt een ‘eigen’, door de moslimorganisaties opgezette islamitische theologiestudie, toegankelijk voor sjiïeten en soennieten, mannen én vrouwen.