Beschermen moslimvrouwen

Beschermen moslimvrouwen tegen geweld. Niet alleen moslimvrouwen mag ik hopen maar goed dat even terzijde. Europa faalt in het beschermen van moslimvrouwen tegen extremisten. Uit naam van het multiculturalisme wordt aan hun leed voorbijgegaan. Dat heeft het Nederlandse parlementslid Ayaan Hirsi Ali maandag in Genève gezegd.

Volgens het hier aangehaalde bericht op Nu.nl stelt zij:

De meerderheid van de slachtoffers in Nederlandse opvangcentra voor vrouwen komt uit niet-westerse landen en van hen zijn de meesten moslim, aldus Hirsi Ali.

Nou dat klopt dus niet helemaal. Ik herhaal hieronder even wat ik al eerder in een post hier heb gezegd:

In een discussie met Anja Meulenbelt stelt Rus dat haar caseload (aantal clienten) op een gegeven moment uit 75% procent allochtone vrouwen bestond. In diezelfde discussie stelt Anja Meulenbelt dat 40% niet van allochone komaf is. Dat correspondeert wel met het eerste cijfer maar niet met het tweede. Maar goed verderop in diezelfde discussie, keert Rus weer terug naar 60% dus laten we dat aanhouden.Vrijdag jl. was er een uitzending van 1 op de middag waarin o.a. Ceylan Pektas-Weber, voorzitster van Al-Nisa en werkzaam bij IHSAN, en de directeur van Federatie Opvang waren. Op het blog van Anja Meulenbelt schrijft zij in het stuk PAK HUISELIJK GEWELD AAN, NIET DE ISLAM over die uitzending. Zij stelt dat Hirsi Ali meermalen heeft gezegd dat 80% van de vrouwen in de opvang, moslimvrouwen zijn. Een dergelijke uitspraak van haar heb ik niet terug kunnen vinden. Wel stelt Hirsi Ali dat

dat het geweld tegen vrouwen binnen bepaalde groepen – veelal islamitische- migranten buitenproportioneel is. Blijf-van-mijn-lijfhuizen herbergen voor 2/3 migranten vrouwen terwijl etnische minderheden slechts 10% van de bevolking vormen;

. Dat is dus 66,67%.

In diezelfde uitzending geeft de voorzitter van Federatie Opvang de volgende cijfers (overgenomen uit het stuk van mevr. Weber):

dat op dit moment 60% van de vrouwen die gebruik maken van Blijf-van-mijn-Lijfhuizen allochtoon is. Daarvan heeft ?slechts?12% van de vrouwen een Turkse achtergrond en?13% een Marokkaanse. Daarnaast is er een nog een klein percentage moslimvrouwen met een andere etnische achtergrond. Meestal bestaat iets meer dan de helft van de allochtone vrouwen (dus circa 30% van de bewoners van Blijf-huizen)uit vrouwen met een islamitische achtergrond. (Een andere grote groep zijn vrouwen met een Surinaamse achtergrond).

Dus laten we even 30% aanhouden als percentage moslimvrouwen; dat lijkt me nu het meest betrouwbaar. Aanvullingen zijn natuurlijk welkom.*

Weber wijst in haar stuk ook nog op de relatie die Hirsi Ali legt tussen islam en vrouwenmishandeling. Hoewel ik in Gouda ook wel ben tegengekomen dat mannen hun daden legitimeren op basis van de islam, was dat slechts een enkeling en over het algemeen ook niet de meest religieuze mannen. Een dergelijke legitimering kon bij andere moslims op zijn minst op flink wat hoon rekenen.

Weber heeft vooral een punt wanneer zij zegt dat Hirsi Ali sommige vrouwen een erg belangrijk wapen uit handen slaat: namelijk de islam. Zij gebruiken de islam namelijk soms als emancipatiebasis en proberen zich zo te verzetten. Hetgeen erg verstandig is aangezien zij zich zo niet totaal vervreemd van haar eigen omgeving.

Natuurlijk moeten we huiselijk geweld niet bagatelliseren; 30% is veel te veel. Sowieso veel te veel, maar al helemaal aangezien we ongeveer 1mln moslims (ongeveer 500.000 moslima dus) op 16 mln inwoners (8mln vrouwen dus). Gelukkig is het taboe hierop toch al enige tijd doorbroken onder moslims en zijn er tal van iniatieven. Het zou aardig zijn om daarbij aan te sluiten.

Ter overweging nog even het volgende. Wanneer Rus zegt dat er aanvankelijk maar 10% allochtone vrouwen waren en nu 60%, betekent dit dat het huiselijk geweld enorm is toegenomen? Dat zou natuurlijk kunnen; vrouwen die emanciperen terwijl mannen daar niet in meegaan dat kan problemen opleveren. Het aantal allochtone vrouwen is natuurlijk ook toegenomen in die tijd. Bij Marokkanen bijv. begon de gezinshereniging vrij laat en er zijn natuurlijk ook de nodige vluchtelingen/asielzoekers bij gekomen. Of betekent het dat vrouwen beter de weg weten te vinden naar de Blijf van mijn Lijf huizen dan voorheen? Dan is het hoge aantal zelfs positief te noemen aangezien het duidt op een groeiende weerbaarheid. Waarschijnlijk is het een combinatie van.
Verder stelt Hirsi Ali, volgens Nu.nl:

Moslimvrouwen worden volgens Hirsi Ali geslagen, gedwongen te trouwen, hun genitaliën worden gemutileerd en ze worden door hun ouders tegen hun wil meegenomen naar hun geboorteland.

Dat klopt allemaal, maar ik vrees toch echt dat het niet alleen bij moslims voorkomt, dus waarom dan moslims apart noemen. Daarnaast staat het zo wel erg generaliserend.

Ook in Nu.nl:

Europese regeringen kopen een “enkeltje naar de Middeleeuwen” door islams vijandigheid tegen homoseksualiteit en joden te negeren, zei Hirsi Ali.

Flauw misschien, maar sinds wanneer is wiens of wat vijandigheid tegen homoseksualiteit en joden iets middeleeuws?

Tot slot in Nu.nl:

Medeactivist Azam Kamguian zei dat respect voor culturele diversiteit er vaak toe leidt dat immigrantenvrouwen niet dezelfde vrijheid en bescherming genieten als in Europa geboren vrouwen.

Dit is een intessant punt. Kamguian zou wel eens gelijk kunnen hebben. In de pleidooien voor respect voor culturele diversiteit worden dezelfde fouten gemaakt als in de pleidooien voor het verwerpen van cultureel relativisme: essentalisme viert hoogtij en machtsverschillen worden genegeerd. Wat betreft essentialisme; alsof telkens duidelijk is wat islam is en wat islam voorschrijft. Ten eerste doet islam niks en ten tweede kun je het beter zien als een ‘contested repertoire’. Machtsverschillen zijn totaal afwezig in het verhaal van Hirsi Ali en ook dat van Nahed Selim van gisteren en ook in de pleidooen voor respect. Wie heeft het voor het zeggen, niet alleen onder moslims, maar ook in de relatie tussen moslims en niet-moslims. Of gaan we beweren dat moslims en moslimvrouwen de bovenliggende partij zijn? Nee, dat is nog iets anders dan slachtoffers want dat zou weer betekenen dat het willoze wezentjes zijn. Maar goed misschien kan iemand antwoord geven als ik het in vraag vorm doe. Mag ook wel want als u even goed naar de laatste entries kijkt dan gaan die toch vooral over vrouwen. De bijpassende vraag is: Op welke wijze spelen machtsverhoudingen een rol in de positie van vrouwen in relatie tot mannen en tot de niet-moslims?

* In de beruchte Rondom 10 uitzending van Hirsi Ali met onder andere Ali Eddaoudi en Mohammed Cheppih, heeft zij het over 70%. Gezien dat getal, verwijst zij waarschijnlijk naar het percentage allochtone vrouwen en niet naar moslimvrouwen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website