Fawaz en het 'ridiculiseren van God'

Volkskrant en Parool weet te melden dat imam Fawaz van de As Soennah moskee Hirsi Ali en Van Gogh een dodelijke ziekte heeft toegewenst. De tekst van de preek is HIER terug te vinden en HIER te beluisteren. Het gaat om een preek waarbij Fawaz aan het einde een smeekbede (du’a) doet en daarbij zegt:

(UPDATED)

En ik richt me nu tot de
Hemelen en klop de deur. Ik vraag u om amen te zeggen:
O God, de almachtige der hemelen en aarde,
Breker van ruggen van onderdrukkers en recalcitrante
O God hier zijn Ayan Hirshi Ali e Van Gogh (Biddend publiek zegt Amen)
U zult ze belasten met Uw woede en verachting (Biddend publiek zegt
Amen)
O God, bezorg van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet
in staat zullen zijn om te genezen (Biddend publiek zegt Amen)
Hij zou daardoor tevergeefs naar de dood verlangen en treft het niet
O God, bezorg Van Gogh een ellende, waarbij hij naar de dood verlangt en
het niet treft
O God, bezorg Van Gogh een ellende, waarbij hij naar de dood verlangt en
het niet treft (Biddend publiek zegt Amen)
O God, verblind het zicht van Ayan Hirshi Ali zoals u haar hart hebt verblind
O God, verblind haar zicht
O God bezorg haar hersens een kanker (Biddend publiek zegt Amen)
O God, bezorg haar een tongkanker
O God, …

Eén van de vragen die de Volkskrant stelt of dit nu opruiend is. Hans Janssen heeft daarbij zeker een punt als hij stelt dat het bloed wel eens kan koken bij jongeren na het horen van dergelijke preken. Hij richt zich echter nadrukkelijk tot Allah:

[…] indien de aardse wetten hen beschermen – dat ik mij wend tot de Hemelen.

Volgens Peters kanaliseert hij daarmee de woede. Het zou inderdaad ook opgevat kunnen worden als een oproep aan jongeren om niet het recht in eigen hand te nemen, maar om het aan Allah’s oordeel over te laten. Temeer omdat hij ook zegt:

Dus, beste moslims, wanneer enkele ongelovigen onjuistheden bij wijze van ridiculisering verspreiden, en dat deze tot verwarring leiden bij moslims en degenen die de islam niet kennen van de islam weerhouden, dat komt er een goddelijke reactie daarop. De koran staat vol met dit. Toen zij bijvoorbeeld zeiden: waarom eet deze profeet gewone voedsel en op de markt loopt [….onbegrijpelijke passage….]. Dit is een onjuistheid. Hoe kan
ka hij profeet zijn terwijl hij een gewone mens is? De reactie van God is veel verzen terug te vinden. God heeft ervoor gekozen om een mens uit eigen soort naar de mensen uit te zenden.

En:

Wij zeggen, zoals moslims samen met de profeet zeiden: “ Zij provoceren ons en willen conflict. Maasr dat willen wij niet’.

En:

In de eerste plaats zeggen wij dat er geen strijd is tussen ons en het Nederlandse volk. Wij leven samen. Zij hebben het over samenleven. Wij leven, God zij dank, goed samen. Wij benadelen niemand en wij worden ook niet benadeeld. Er is ook geen strijd tussenons en de Nederlandse politieke partijen, die geen vijandschap hebben getoond ten aanzien van de islam.

De laatste zin is natuurlijk in het geval van Van Gogh en Hirsi Ali wel voor dubbele uitleg vatbaar.

Opvallend is verder dat Fawaz zijn pijlen richt op andere moslimorganisaties:

Waar blijven de islamitische instellingen in Nederland? Het is mij verteld dat Marokkanen alleen meer dan 700 instelling hebben, dat de Turken eveneens hetzelfde aantal en de Surinamers ook. Waar blijven deze instellingen om de eer en geloof van de hun profeet te verdedigen? Maar degene die zich nuttigt ten koste van zijn geloof en religie zal niet als man kunnen opstaan, in deze tijd waarin dat geboden is. Mensen kunnen geen enkele stap
ondernemen zonder de advocaat te vragen of dat tot intrekken van de subsidie zal leiden. Of zal dat enige consequenties hebben voor de verblijfstitels. Dit soort mensen zal Mohammed niet steunen en zijn daarvoor ook niet geschikt.

Dat doet vermoeden dat Fawaz met zijn uithalen naar Hirsi Ali en Van Gogh nog een ander doel voor ogen had en wel het versterken van zijn positie en As-Soennah binnen het krachtenveld onder moslims in Nederland. Zichzelf en As-Soennah op de kaart zetten (of toen waarschijnlijk al houden) als de vertegenwoordiger van moslims die wél iets doet aan de, in hun ogen, precaire situatie van moslims in Nederland. Berger stelt in het Volkskrant artikel dat hij uiting geeft aan een breed gedeeld ongenoegen onder jongeren. Dat klopt, maar dan wel een dubbel ongenoegen. Dat over Van Gogh en Hirsi Ali en over de positie van traditionele moskeeorganisaties. Ook al zien sommigen een dergelijke preek (met name over Van Gogh) als een koekje van eigen deeg, de vraag is natuurlijk of we het wel een wenselijk koekje van eigen deeg vinden. Of valt dit binnen de vrijheid van meningsuiting?

UPDATE 1: Interview Fawaz bij Nova

UPDATE 2: Leon de Winter heeft op zijn Elsevier Weblog ook aandacht voor de zaak en geeft daar min of meer een koekje van eigen deeg, maar dan aan iedereen behalve de imam: Maurits Berger, Ruud Peters en aan Esmaa, Jihad en Hajar van de Meiden van Halal. Ik snap wel dat een columnist het niet zo nauw hoeft te nemen met de feiten, maar wat zijn de misdaden van Berger en Peters? Peters probeert de woorden van de imam uit te leggen en Berger kon het ‘niet nalaten de woorden van de imam in een bredere context te plaatsen’. Inderdaad, halsmisdrijven. De drie meiden hadden het volgens hem gewaagd te stellen dat vervloekingen erbij horen en nogal badinerend gedaan over de ophef over die uitspraken. Dat de meiden nadrukkelijk, tot tweemaal toe, gesteld hebben de uitspraken niet te bagatelliseren vermeld hij niet. Dat vervloekingen er inderdaad bij horen, wie kent de uitspraak ‘krijg de tering‘ niet, realiseert hij zich blijkbaar niet. Dat er belangrijkere zaken zijn dan dit, is natuurlijk heel erg maar het is wel zo. Je kunt de meiden bekritiseren dat ze zich niet goed realiseren wat voor ophef dergelijke uitspraken veroorzaaken, juist in het licht van de moord op Van Gogh, maar een dergelijke aanval lijkt mij unfair.

UPDATE 3:

Imam Fawaz van de As Soennah moskee heeft een verklaring uitgegeven die is te lezen op Al-Yaqeen.com: De verwensingen van Sheich Fawaz uitgelegd. Aangezien Soumaya S., die nu terecht staat tijdens het Piranha-proces, een belangrijke rol speelt is het ook goed kennis te nemen van zijn repliek op haar optreden: In het oog van de storm.

2 thoughts on “Fawaz en het 'ridiculiseren van God'

  1. Over Update 2: De bekende hysterische reactie, dus. Het is wel belangrijk om te onderstrepen dat vervloekingen onbeschaafd zijn en daarom niet iets om badinerend over te doen.

  2. Inderdaad, naar mijn mening deden de drie meiden en de aangehaalde deskundigen in het krantenartikel dat overigens ook niet. Inderdaad de bekende hysterische reactie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website