Transnationaal burgerschap: wij zijn allemaal migranten

Afgelopen zaterdag in NRC een artikel van Ruud Lubbers, Naema Tahir en VU-hoogleraar Halleh Ghorashi. In dit artikel pleiten zij voor transnationaal burgerschap: TR A N S N AT I O N A A L BURGERSCHAP Wij moeten onszelf, oude en nieuwe Nederlanders, ook gaan zien als ‘transnationale burgers’, waarbij het tegelijkertijd leven vanuit verschillende […] Continue Reading →

Inderdaad, zo is het wel mooi geweest

In Trouw, deVerdieping| letter-geest: Tot hier en niet verder van Nahed Selim. Iemand die zich over het algemeen wel geinformeerd opstelt als een criticus van de islam. Ben het meestal niet met haar eens, maar dat maakt niet uit. Nu vliegt ze echter behoorlijk uit de bocht. Laten we het artikel eens onder de loep […] Continue Reading →

Islam en geweld

Uit het Persbericht: Als reactie op enkele zeer negatieve uitlatingen van verschillende volksvertegenwoordigers en van het vele geweld en aanslagen die onder het mom van de Islam worden gepleegd, is de stichting Islam tegen geweld opgericht. Er is veel mis en het gevolg is dat er nu overduidelijk angst heerst voor de Islam en moslims […] Continue Reading →

De symbolische strijd om de westermoskee

UPDATED! De gang van zaken rondom de Westermoskee en het convenant met gemeente Amsterdam is een goed voorbeeld van de discussie over institutionalisering van de islam. Onder institutionalisering kunnen we verstaan het sociale proces van het ontstaan en ontwikkelen van instituties: “min of meer gestandaardiseerde patronen van menselijk handelen en denken, die binnen de samenleving […] Continue Reading →

Gouda – Imzouren

Imzouren is een klein stadje in het noorden van Marokko, vlakbij Al Hoceima. In 2003 heb ik dit plaatsje heel kort even bezocht. Het was op een zaterdag, dus markt en dat was erg aardig. In 2004 werd Imzouren, net als de rest van het noorden, getroffen door een zware aardbeving. Nu een paar jaar […] Continue Reading →