Allochtonenweblog : Islamdiscussie versterkt moslim-identiteit

Allochtonenweblog : Islamdiscussie versterkt moslim-identiteit
Islamdiscussie versterkt moslim-identiteit

Voor veel jonge moslims is hun geloof een belangrijker onderdeel geworden voor hun identiteit. Dat komt door de sociale omgeving, zoals familie en vrienden, maar ook door de voortdurende discussie in de maatschappij over de islam. Deze al vaker geconstateerde ontwikkeling blijkt nu ook uit het onderzoek Van vasten tot feesten, dat Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, onder jonge moslims heeft laten verrichten.

De onderzoekers hebben informatie verzameld over 27 netwerken van moslimjongeren in Amsterdam en Leiden. Ze deden dit door gesprekken met sleutelfiguren. Vier van deze netwerken hebben een Surinaamse achtergrond, de rest is Turks en Marokkaans.

Uit het onderzoek onder de studenten blijkt dat zij moslim-zijn nog belangrijker vinden dan uit een eerder onderzoek twee jaar geleden bleek. Ze bidden weliswaar vaker, maar gaan niet vaker naar de moskee.

Marokkaanse studenten vinden moslim-zijn in vergelijking met hun Turkse en Surinaamse geloofsgenoten het belangrijkst en bidden en vasten het vaakst. De Turkse studenten bidden het minst, maar de jongens zijn dat de afgelopen jaren wel meer gaan doen. De jongere Turkse studenten nemen hun geloof serieuzer dan hun oudere ‘collega’s’. Moslimjongens gaan meer naar de moskee dan moslima’s.

Etnische spanningen
De meerderheid van de ondervraagde studenten vindt dat de etnische spanningen in Nederland de afgelopen twee jaar zijn toegenomen. Vaker dan vroeger voelen zij zich buitengesloten door autochtone Nederlanders. Het sterkst is het gevoel dat autochtone Nederlanders hen negeren bij jongere moslims.

Mannen hebben dat gevoel meer dan vrouwen. Nog steeds hebben veel jonge moslims voornamelijk vrienden en vriendinnen die ook moslim zijn.

Een gemeenschappelijke religie is overigens nog geen garantie dat jongeren naar elkaar toe trekken. Zo is er in het uitgaansleven weinig vermenging van Turken, Surinamers en Marokkanen. ”Ze willen wel meer met mensen uit andere groepen omgaan, maar niet iedereen doet daar even hard zijn best voor. Als je wel per se iemand uit je eigen groep wilt trouwen, dan wringt dat”, zo zegt onderzoeker Dirk Korf.

Driekwart van de islamitische studenten is optimistisch over hun toekomst. De onderzoekers vinden echter dat er wel veel naïef optimisme inzit. ”Ze willen én een carrière, én trouwen met iemand van hetzelfde geloof, die moet maagd zijn en hun carrière ondersteunen, geëmancipeerd zijn maar er ook traditionele waarden op na houden.” (zie ook artikel op Fok)

Het meest opvallend in de trendstudie, vindt onderzoeker Dirk Korf van de Universiteit van Amsterdam, is dat de omgang tussen moslimouders en hun kinderen aan het veranderen is. „Jongeren gaan meer hun eigen gang en vragen zich minder af of de ouders het wel goed vinden.” Ook onder meisjes is er een duidelijke tendens de controle door ouders en familie te omzeilen. Internet biedt islamitische meisjes een alternatief om, zonder medeweten van de familie, afspraakjes te maken. De de ene groep durft openlijker van de leef- en denkwereld van de ouders af te wijken dan de andere. Voor meisjes is het lastiger dan voor jongens. De onderzoekers schrijven: „Zij zijn de draagsters van de morele codes van de oudere generatie – en dat staat op gespannen voet met hun eigen emancipatie. (…) Jonge moslima’s moeten dubbel voorzichtig zijn. Ze moeten oppassen voor mogelijke afkeuring door hun ouders en familie en voorkomen dat ze aangesproken worden op het te losse gedrag van hun vriendinnen en – vooral – vrienden.” (citaaat uit artikel van Sheila Kamerman in het NRC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website