Medisch Contact – Hoofdcommentaar

Hoofdcommentaar Medisch Contact:

Stop discriminatie artsen
Publicatie: Nr. 29/30 – 20 juli 2007
Rubriek: Hoofdredactioneel
Auteur: Ben V.M. Crul
Pagina: 1243

Twee maanden geleden werd – midden in de nacht – een islamitische vrouw in partu een Nederlands ziekenhuis binnengebracht. Toen de mannelijke gynaecoloog haar wilde onderzoeken, werd hem door de echtgenoot van de vrouw de toegang tot de verloskamer ontzegd. Alleen een vrouwelijke gynaecoloog zou de bevalling bij zijn vrouw mogen leiden. De discussie werd door de man dreigend gesloten. Alleen doordat uw geïntimideerde collega ijlings (duur) vervoer per ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis regelde, waar wél een vrouwelijke gynaecoloog beschikbaar was, kwam daar ternauwernood een gezond kind te wereld. De inspectie, gevraagd om haar mening, gaf het veilige antwoord dat de beroepsgroep eerst maar eens zelf met een standpunt moet komen.

Een uitzondering? Helaas niet. Navraag onder ziekenhuisdirecteuren leert dat dergelijke taferelen zich steeds meer en in vele variaties in hun ziekenhuizen afspelen. Floris Sanders geeft in zijn column Veldwerk op blz. 1269 ook een staaltje van ‘weigeren vanwege geslacht’ weg. Met hem vind ik dat ontoelaatbaar. Een arts en ander personeel in de gezondheidszorg moet iedereen gelijk behandelen. Patiënten kunnen echter op basis van geloof – ook in acute situaties – eisen dat de hulpverlener beslist geen man, neger, homo, oudere of jood mag zijn. En wij artsen geven daar, vanwege de vrije artsenkeuze of intimidatie, nog aan toe ook.

Massaal wakker worden, collega’s, en vlug één lijn trekken voordat het te laat is. Stop met het toelaten van de discriminatie en seksuele insinuatie op uw professionele gedrag, zou ik zeggen. We leven hier wel in Nederland anno 2007 en niet meer in de middeleeuwen. Los van het prin­cipiële is het ook ondoenlijk om bij het samenstellen van diensten ook steeds ten minste een vrouw te moeten inroosteren.

Nu de inspectie zich op de vlakte houdt, zal de KNMG als vertegenwoordiger van de totale beroepsgroep inderdaad met een standpunt moeten komen.
De mening van Floris Sanders en mij is duidelijk: laat iedereen stoppen met het toegeven aan de druk om vanwege geloof of cultuur altijd een vrouwelijke hulpverlener te kunnen eisen. U kunt de KNMG alvast helpen bij haar standpuntbepaling: vul de poll in op www.medischcontact.nl en geef aan of u Floris en mij steunt of niet.

Ben V.M. Crul

In hoeverre mag een cliënt van een ziekenhuis zijn/haar voorkeur uitspreken voor een arts en in hoeverre moet een ziekenhuis daar gehoor aan geven?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website