"Achterstand is dynamiet" – Verklaring van Marokkaanse organisaties in Amsterdam n.a.v. de incidenten in Slotervaart

Verklaring van Marokkaanse organisaties in Amsterdam n.a.v. de incidenten in Slotervaart

“Achterstand is dynamiet”

Afgelopen week heeft de Amsterdamse Gemeenteraad bij de presentatie van de begroting 2008 haar zorg uitgesproken over de toenemende tweedeling in Amsterdam, die zich vooral geografisch lijkt te ontwikkelen. Wij betreuren de gebeurtenissen van de afgelopen week rondom het August Allebéplein in stadsdeel Slotervaart, waarbij één dode is gevallen en twee politieagenten zwaargewond zijn geraakt. Allereerst willen wij de familie van Bilal condoleren met het verlies van hun zoon en broer en de twee politieagenten een spoedig herstel toewensen.

Wij betreuren en veroordelen ook de rellen die na afloop van deze dramatische gebeurtenis plaatsvonden. Wij roepen daarom alle bewoners van Slotervaart en met name de jongeren op om de kalmte te bewaren. De bewoners van het stadsdeel, dat gebukt gaat onder een steeds negatievere beeldvorming en sociale onveiligheid, hebben reeds aangetoond samen in staat te zijn om de boel bij elkaar te houden. Met man en macht, 24 uur per dag zijn de buurtvaders, migrantenorganisaties, vrouwenorganisatie, jongerenwerk, politie en het stadsdeel bezig geweest om de rust en orde te handhaven in het stadsdeel. Niet repressie, maar kalmte en rust. Geen polarisatie, maar bindend werken. Dat was en is onze missie. Echter, de discussie en benadering begint een wending te krijgen die zorgelijk is. Preventief fouilleren en harde aanpak zijn kreten die steeds luider klinken.

Met deze verklaring roepen wij het Amsterdamse Gemeentebestuur en lokale politiek op om haar verantwoordelijkheid te dragen en zich niet te laten leiden door de waan van de dag, maar duurzaam te investeren in mensen. Het is ongepast maar ook tragisch dat een buurt waarvan de bewoners lijden onder sociale problematiek en de toenemende verharding nog meer moeten worden gestraft met repressieve aanpak.

Harde aanpak heeft nooit geleid tot verheffing en verbetering van de maatschappelijke positie van mensen. Wij vragen daarom het Gemeentebestuur om armoede, gebrek aan perspectief maar vooral ook de negatieve beeldvorming rondom Marokkaanse jongeren hoog op de politieke agenda te zetten. Wij vragen ook het Gemeentebestuur om kritisch te kijken naar de investeringen die nu gedaan worden. Het baart ons zorgen dat de investeringen die Amsterdam momenteel wil doen uiteindelijk gaan over de openbare orde en niet wezenlijk bijdragen aan de verbetering van de toegankelijkheid van de instituties in Amsterdam.

Namens verschillende Marokkaanse kaders en organisaties in Amsterdam,

Nisa for Nisa, Buurtvaders Slotervaart, Raad van Moskeeen Noord-Holland, EMCEMO, UMMON, Aknarij, Arganen, Stichting Cultureel Centrum Jongeren, Overige Marokkaanse kaders in Amsterdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website