Rectificatie Telegraaf Yahya Bouyafa

Enige tijd geleden verscheen er in de Telegraaf een artikel over Yahya Bouyafa dat ook hier geplaatst is. In dat artikel wordt gesuggereerd dat Bouyafa, als voorzitter van de Contact Groep Islam de officiële gesprekspartner van minister Vogelaar, nauw betrokken is bij de Moslim Broederschap en meewerkt aan “verhulde intredestrategie” bij Nederlandse instituties en als doel heeft de Sharia in Nederland in te voeren.

Dit bericht en/of de aantijging is overgenomen diverse websites zoals hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier

De kwestie is ook in de Tweede Kamer besproken, op aangeven van de PVV, maar daar is aangegeven dat de vraag nog niet beantwoord kan worden. Inmiddels lijkt het erop dat de informatie nogal ‘dunnetjes’ is. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 18 oktober 2007 geoordeeld dat de beweringen in het artikel onvoldoende steun vinden in de feiten. Met name is geenszins aangetoond dat De Telegraaf beschikt over informatie van inlichtingendiensten m.b.t. Bouyafa. De Telegraaf is dan ook veroordeeld tot een rectificatie. Aangezien het oorspronkelijke Telegraaf bericht hier ook is overgenomen, plaats ik ook hier de rectificatie:

Rectificatie
In de Telegraaf van 4 augustus 2007 is een artikel geplaatst waarin een verband is gelegd tussen Yahia Bouyafa en de Moslim Broederschap of soortgelijke fundamentalistische groeperingen, onder verwijzing naar (geheime) rapporten van inlichtingendiensten. Bij vonnis van 18 oktober 2007 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat De Telegraaf B.V. met de publicatie van dit artikel onrechtmatig jegens Bouyafa heeft gehandeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft De Telegraaf op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat op grond van informatie van inlichtingendiensten kan worden aangenomen dat Bouyafa of de organisaties waarvoor hij werkt tot de Moslim Broederschap zouden behoren. De voorzieningenrechter heeft de Telegraaf B.V. veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie.

19 thoughts on “Rectificatie Telegraaf Yahya Bouyafa

 1. Losert! Je staat inmiddels al lang en breed in mijn dossier met landverraders…bekeerde moslim, pvda-lid, werkzaam bij de wiardi beckmanstichting, need i go on..?

  aangezien je het opneemt voor iemand van de terreurbeweging moslimbroederschap, zouden we ooknog kunnen veronderstellen dat je daar lid van bent?

  een landverrader ben je in ieder geval. dit soort moslims moet het land uit en snel ook, gesprekspartner van de overheid, la me niet lache, klaar om van dit land een islamitische republiek te maken bedoel je

  • “zouden we ook nog kunnen veronderstellen”
   Ga vooral zo door met je veronderstellingen…je kunt er werkelijk niet verder naast zitten

  • Klopt, ik ken het boek en heb het kado gekregen van iemand die het daar besteld heeft volgens mij. Noer Alim geeft daarnaastook het boek uit van iemand als Amr Khaled, een conservatieve islamitische ‘dr phil achtige’ prediker, maar één die zeker niet als radicaal kan worden aangemerkt en van een heel ander slag is dan Al Banna en Al Qaradawi. Dat maakt Bouyafa niet automatisch tot aanhanger of sympathisant van Amr Khaled, het verkopen van een boek van Qaradawi of Al Banna maakt hem dus ook niet automatisch aanhanger van de moslimbroederschap of iemand die daar sympathie voor heeft.

 2. Martijn: deze beide auteurs zijn voorstander van het wereldwijde kalifaat of islamitische regering. Dat betekent voor ons het afscheid van de democratische samenleving met gelijke rechten voor iedereen (je zult maar vrouw, homo of niet-gelovige zijn onder zo’n bewind). De uitgever die dergelijke boeken uitgeeft is mede-verantwoordelijk voor het verspreiden van de in mijn ogen vijandige boodschap uit die boeken. Daarnaast draai het eens om: als enige uitgeverij fascistische boeken zou uitgeven dan zou het toch bevreemding wekken als de uitgever daarvan in een keurig overleg orgaan met de regering plaatsneemt?
  Daarnaast geeft Noer Alim ook het beruchte ‘introduction to islam’ uit van Ali Tantawi. En een boek van Abdelhakim, de meest toonaangevende columnist van Elqalem.nl. Deze website bestaat nu niet meer, maar riep in de weken voorafgaand aan de moord op Theo van Gogh openlijk op tot directe agressie tegen van Gogh en Hirsi Ali.

  • Natuurlijk heb je een punt (hoewel volgens mij Al Qaradawi tegenwoordig liever uitgaat van een islamisering van moslims, dan van een echt kalifaat – laat staan wereldwijd kalifaat. Punt is dat dat niet aantoont dat Bouyafa ook aanhanger of sympathisant van de MB is.

   ElQalem.nl staat daar ook los van. Naar mijn mening heeft overigens ElQalem.nl nooit direct opgeroepen tot agressie tegen Van Gogh en Hirsi Ali. Wel was hun anti-homo manifest e.d. natuurlijk zeer provocerend, maar direct oproepen tot agressie? Heb je daar voorbeelden van?

 3. Martijn: ik heb ElQalem in oktober 2004 heel goed gevolgd en ze riepen wel degelijk op tot directe agressie.
  Mbt Bouyafa: Hij fungeert als vertegenwoordigende, officiele gesprekspartner van de regering en kan daarmee in principe invloed uitoefenen op het regeringsbeleid. Ik vind het niet meer dan logisch dat van hem gevraagd wordt zich officieel te distantieren van de inhoud van een paar door hem uitgegeven boeken. Dat zelfs niemand op het idee komt dat van Bouyafa te vragen, vind ik beangstigend.
  Mbt Qaradawi: hij heeft op geen enkele manier ooit zich gedistantieerd van zijn standpunten. In 2004 zei hij nog dat homo’s geperverteerden zijn die straf verdienen: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/93
  Ook verdedigt hij Palestijnse zelfmoordacties:
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/257
  Qaradawi wordt vrij algemeen beschouwd als de spirituele leider van de Moslim Broederschap:
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/413

  • Ben het echt met je oneens over ElQalem. Weliswaar hebben ze een hoop provocerende en afkeurenswaardige uitspraken gedaan, maar geen directe oproep tot geweld. Het enige dat daar enigszins in de buurt komt was het feit dat ze zeiden dat ze homo’s rauw lusten, wat eerder een verwijzing is naar Wilders’ uitspraken dan een oproep tot agressie.

   De standpunten van Qaradawi over homoseksualiteit zijn bekend, maar verschillen nauwelijks van die van de katholieke kerk. Moeten we daarom ook de katholieke kerk links laten liggen? Let wel, ik voel niks voor dergelijke standpunten, maar ik vind evenmin dat dergelijke standpunten ons ervan moeten weerhouden om contacten met dergelijke figuren te onderhouden.

   Hij verdedigt inderdaad Palestijnse zelfmoordacties, zelfs tegen burgers vanuit het idee dat Israël een gemilitariseerde samenleving is en burgers dus niet onschuldig zijn. Het Israelisch-Palestijns conflict is vanuit zijn oogpunt een bijzonder conflict, vandaar dat hij zelfmoordacties daarbuiten over het algemeen categorisch afwijst. Tegelijkertijd zegt hij ook dat de Palestijnse zelfmoordacties niet bewust op vrouwen en kinderen gericht mogen zijn. Alleen collateral damage dus, misschien niet sympathiek maar niet ver af van het standpunt van bijvoorbeeld Israël en de VS zelf die je ook kunt beschuldigen van het bewust aanvallen van burgers. Gaan we dan ook niet meer samenwerken met die partijen?

   Ik ontken niet dat er banden zijn tussen Qaradawi en de MB, maar zie nogmaals niet in waarom dat impliceert dat Bouyafa ook een MB-er is. Hoogstens circumstantial evidence dus. Let wel ik zeg nergens het tegendeel, dat hij geen aanhanger of sympathisant is, maar ik wil wel iets meer dan alleen dit type bewijs zien.

   Op mijn website staan teksten van Wilders en Jami, maar ook van jihadisten. Is dat bewijs dat ik een jihadistische wildersfan ben?

 4. Martijn: hoe betitel jij het als een – a;ls radicaal en antiwesters bekend staande – website een schietschijf van iemands foto plaatst?

  De gemiddelde Ned katholiek heeft niets tegen homos’en de katholiek die dat wel heeft, doet geen enkele oproep om homo’s te vermoorden. De vergelijking gaat dus mank

  Bouyafa treedt – nogmaals – op als officiele gesprekspartner van de regering en kan invloed op het regeringsbeleid uitoefenen. Hij geeft boeken uit waarin een totalitair/ antidemocratisch standpunt wordt verkondigd. Ik begrijp dat jij het niet nodig vindt dat Bouyafa daarvan afstand neemt?

  • Volgens mij heeft Al Qalem veel te snel het etiket antiwesters en radicaal opgeplakt gekregen en moet je het eerder scharen onder de noemer ‘shocklog’ net zoals Geenstijl, Volkomenkut enzovoorts. Een schietschijf van iemands foto valt in dezelfde categorie als de term ‘nekschot’. Let wel, ik vind het niet kunnen, maar de bedoeling van de makers van El Qalem was eerder de (volgens hen) dubbele moraal aangaande moslims in Nederland ter discussie te stellen door middel van hetzelfde type provocaties als Van Gogh en Geenstijl. Dat maakt ze nog niet anti-westers of radicaal. Let wel he, Qaradawi heeft geen oproep gedaan homo’s te vermoorden. Hij bedoelde met straffen niet doden, maar opteerde voor de lichtste straf.De Nederlandse kerken zijn ook gesprekspartner van de Nederlandse overheid en er kan moeilijk van hen beweerd worden dat zij op alle fronten zo democratisch en verlicht zijn. Ook al roepen ze niet op tot doden. Gaan we ook van hen vragen afstand ervan te nemen?

 5. Het is bijzonder dat jij de motieven van de Elqalem makers zo goed kent. Wanneer je gelijk hebt dat zij een dubbele moraal aan de orde hebben willen stellen, dan hebben ze dat wel érg onduidelijk gedaan.
  Ik kan me niet herinneren dat GS of VK schietschijven van personen plaatsten. In ieder geval heeft niemand der reaguurders op VK of GS een moord op zijn geweten.
  Verreweg de meeste Ned. kerken erkennen de scheiding van kerk en staat: ‘geef des keizers wat des keizers is’. De weinige en marginale kerken die dat mogelijk niet doen , verdedigen op geen enkele manier een totalitaire samenleving.

  • Tsja ik praat wel eens met mensen he. Ik ben het wel met je eens dat ze nogal onduidelijk zijn of beter gezegd misschien hun doel voorbij schoten door de manier waarop ze dat probeerden te doen.

   Heeft iemand van de reaguurders op ElQalem een moord op zijn geweten? Volgens mij hebben GS en VK inderdaad geen schietschijven geplaatst, maar iemand een nekschot toewensen doet het ‘m ook wel.

   De scheiding kerk-staat is geen statisch is, maar product van een voortdurend proces van onderhandeling tussen de kerken en de staat; dat hebben de kerken goed begrepen en daarom vinden ze het ook van belang om met de overheid te spreken. Dat is bij de moslimkoepels niet anders. En wie zegt dus dat Bouyafa inderdaad een totalitaire samenleving voorstaat? Zijn vage link met de MB en Qaradawi is nog geen bewijs net zoals het feit dat hij Amr Khaled aanprijst ook geen bewijs dat hij daar achter staat.

 6. Bouyafa geeft boeken van MB mensen uit. Zo lang hij zich daar niet duidelijk van distantieert, blijft hij voor mij ongeloofwaardig als gesprekspartner van de overheid.
  Ik heb het hier niet alleen over Bouyafa zelf, maar ook over de Ned. regering, die dit zo makkelijk accepteert. Ik vermoed dat dit wel gevraagd zou worden van een uitgever van b.v. antisemitische boeken of fascistoide boeken, die als vertegenwoordigende, officiele gesprekspartner van de overheid zou optreden.
  Overigens is met de eis tot rectificatie van Telegraaf en NOVA niet aangetoond dat die onjuist zijn in hun beweringen. Wel dat zij zich baseren op mondelinge uitspraken van AIVD.

  • Ok dan hebben zijn we het eens dat we het oneens zijn over dit punt. Je hebt inderdaad wel een punt dat men uitgevers van anti-semitische en fascistoide boeken niet zou accepteren.

   Dat laatste klopt inderdaad ook en ik beweer ook niet dat de Telegraaf en NOVA ongelijk hebben. De reden dat ik de rectificatie heb overgenomen is dat als de rechter de Telegraaf veroordeelt tot rectificatie en ik heb het bewuste artikel van de Telegraaf integraal overgenomen, ik vind dat ik ook de rectificatie moet overnemen.

 7. De zionistische bezetter kan niet hard genoeg aangepakt worden. En wat is er eigenlijk mis met martelaarsacties?

 8. Yahia Bouyafa, voorzitter van de Contact Groep Islam, speelt een belangrijke rol in een netwerk dat de ideologie van de Moslimbroeders verspreidt, aldus onderzoeksinstelling ‘Nine/Eleven Finding Answers’ (NEFA) in het rapport ‘De invloed van de Moslim Broederschap in Nederland’. Bouyafa is officieel gesprekspartner van minister Vogelaar.
  Volgens NEFA creëerde Bouyafa ‘een bundeling van organisaties’ als afspiegeling van buitenlandse instellingen die sympathiseren met de Broederschap, n.l.: de Federatie Islamitische Organisaties Nederland, de Stichting Europe Trust Nederland en de Stichting Nederlands Instituut voor Humane Studies. Zie:
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1443

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website