Interview: Paul Sniderman | Higher | EducationGuardian.co.uk

Interview: Paul Sniderman | Higher | EducationGuardian.co.uk Paul Sniderman: Identity crisis Paul Sniderman: Identity crisis Multiculturalism may seem a liberal policy, but it reinforces prejudices, a visiting expert tells John Crace Tuesday July 3, 2007 The Guardian The best ideas often have the most unpromising beginnings. Towards the tail end of the 1990s, Paul Sniderman […] Continue Reading →

SCP-publicatie "Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007"

SCP-publicatie “Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007” Niet-westerse allochtonen nemen ten opzichte van autochtonen een ongunstige positie in op de arbeidsmarkt. Zij hebben een grotere kans op werkloosheid en zijn vaker afhankelijk van tijdelijk werk. In hoeverre speelt discriminatie hierbij een rol? Wordt allochtone groepen structureel vaker een (vaste Continue Reading →

SCP-publicatie "Jaarrapport Integratie 2007"

SCP-publicatie “Jaarrapport Integratie 2007” Het Jaarrapport Integratie 2007 beschrijft aan de hand van uiteenlopende indicatoren de integratie van niet-westerse allochtonen in Nederland. De aandacht gaat uit naar onder meer de situatie van allochtone leerlingen in het onderwijs, de positie op de arbeids- en woningmarkt, de vertegenwoordiging in de criminaliteit, de sociaal-culturele i Continue Reading →

Imam in Nederland – Welmoet Boender

De vraag naar de rol die de imam speelt in moskeeën in de Nederlandse seculiere, niet-islamitische samenleving wordt al zo’n dertig jaar gesteld. De kernvragen in dit beschrijvend-exploratieve onderzoek zijn dan ook: Welke rol speelt de imam in de moskeegemeenschap volgens circulerende opvattingen uit het Nederlandse publieke debat over imams? Hoe zien imams en praktiserende […] Continue Reading →

Poetic (in)justice?

Poetic Justice is a literary device which virtue or the good is ultimately rewarded and/or vice punished and is related to Aristotle’s Poetics. According to Aristotle poetry is superior to history in that it shows what should or must happen, rather than merely what does occur. Poetic justice is also used to describe how a […] Continue Reading →