Islam is het probleem, niet de moslims – Binnenland – de Volkskrant

Islam is het probleem, niet de moslims – Binnenland – de Volkskrant
De islam is een politieke ideologie die streeft naar wereldheerschappij en die het Westen bedreigt, betogen Geert Wilders en Martin Bosma.

SP-sympathisant Harry de Winter verdiende miljoenen met het tv-spelletje Lingo. De lingo die hij maandag op de voorpagina van de Volkskrant deponeerde, is ronduit verwerpelijk. Eigenlijk adverteerde hij vooral zijn eigen onnozelheid.

Het zou niet belangrijk zijn daarop te reageren, ware het niet dat zijn redeneertrant kenmerkend is voor de progressieve elite. Wat De Winter schrijft vertolkt de mening van de linkse grachtengordel, het mediapark in Hilversum en de biotoop aan het Binnenhof in Den Haag.

Althans, hun mening in het openbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-correcte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen.

Om aan die innerlijke verwarring een einde te maken, komen de Geert Maks, Clairy Polakken en Doekle Terpstra’s met vergelijkingen die het probleem moeten weg-veralgemeniseren. ‘Er is in elke godsdienst wel iets mis’, of ‘vroeger droegen vrouwen in Nederland ook hoofddoekjes’ of ‘de kruistochten waren ook heel erg’ of ‘Staphorst!’.

Allemaal drogredeneringen die ons afhouden van de realiteit: de islam is uniek. Onvergelijkbaar en zeker niet te vatten in westerse begrippen. Als we dat niet begrijpen, wacht ons een donkere toekomst.

Praten over de islam als een godsdienst is levensgevaarlijk. Het geeft de islam een onaantastbaarheid die ons ervan weerhoudt het gevaar in de ogen te kijken.

Weliswaar heeft de islam bepaalde religieuze kenmerken (een opperwezen, een hiernamaals et cetera) maar de doelen van de islam liggen hier op aarde: de invoering van de sharia, werelddominantie, de jihad, dhimmitude (de onderdrukking van ongelovigen), de apartheid tegen vrouwen en het onderdrukken en vermoorden van niet-moslims. De islam is allesomvattend van erfrecht tot strafrecht. Daarom is het meer een politieke ideologie dan een religie.

Links is niet altijd blind geweest. Jacques de Kadt (groot denker en toch lid van de PvdA) noemde in 1939 niet voor niets het nationaal-socialisme de nieuwe islam. Maar tegenwoordig kan de progressieve elite alleen maar wegvluchten in dwaze vergelijkingen.

Bijvoorbeeld dat keppeltjes hetzelfde zijn als hoofddoeken. Dat sluit de ogen voor het imperialistische karakter van de islam. Waar elke bidruimte, moskee, hoofddoek of begraafplaats een zegepraal is; territorium dat nooit meer zal worden opgegeven aan de minderwaardige kaffir.

Maar pas werkelijk ziek is het gelijkstellen van het lot van de Joden in de holocaust met het brede volksverzet tegen de islamisering. De shoa is een volstrekt dieptepunt in de geschiedenis: de industriële vernietiging van een totaal volk. Elke vergelijking holt dat unieke karakter uit en reduceert de herinnering aan de zes miljoen tot een goedkope speelbal in een vrijblijvend debat.

De derde onzinvergelijking is dat de Harry de Winters van deze wereld steeds aankomen met andere heilige boeken waar ook dubieuze dingen in zouden staan. Zo van: ‘kijk eens in Leviticus’.

Al die pseudo-intellectuelen weigeren echter oog te hebben voor deze keiharde waarheid: dat de Koran het zeer letterlijke woord van Allah is, en via Mohammed op aarde gekomen. Plus dat Mohammed de perfecte mens is. Die twee zaken maken het onmogelijk voor de ware moslim ooit afstand te nemen van de Koran of het verwerpelijke gedrag van Mohammed.

Geluk bij een ongeluk is dan dat veel moslims hun eigen ideologie onvoldoende kennen, bijvoorbeeld omdat ze geen Arabisch spreken of de Koran niet lezen. Dat is (voorlopig!) ons voordeel en geeft ons de tijd tegenmaatregelen te nemen. Nu het nog kan. Daarbij is het belangrijk een verschil te maken tussen de islam en moslims. Ons probleem ligt bij de ideologie, niet bij de mensen.

Binnenkort wordt de film Fitna gelanceerd. Die film gaat niet zozeer over moslims, maar over de Koran en de islam. De islamitische ideologie heeft als hoogste doel het kapot maken wat ons het meest dierbaar is: onze vrijheid.

Het ‘weldenkend’ deel der natie weigert trots te zijn op wat onze voorouders hebben opgebouwd en waar zwaar voor is geofferd. Hun morele relativisme is zover doorgeslagen dat zij bereid zijn ons voortbestaan in de waagschaal te stellen om maar te bewijzen dat alle culturen gelijk zijn en dat de islam ‘gewoon’ een godsdienst is. Democratie of sharia, het maakt ze niet uit. Anders discrimineer je en ben je een racist.

Fitna is de laatste waarschuwing voor het Westen. Of we kiezen ervoor onze vrijheid door te geven aan de kinderen van Nederland, of we laten onze vrijheid afzinken in het multiculturele moeras en staan de verdere groei van de islamitische ideologie toe. Dat is geen lingo die populair is bij het ‘weldenkend’ deel der natie. Maar populariteit in de grachtengordel of in het mediapark is nooit ons doel geweest. Wij hebben een andere verantwoordelijkheid.

Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.

Geert Wilders en Martin Bosma zijn voorzitter en lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV.

One thought on “Islam is het probleem, niet de moslims – Binnenland – de Volkskrant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website