Wetenschap in de media: wiskunde

Soms is het lekker zeuren hoe media omgaan met wetenschappelijk onderzoek. Nu is moslims en islam een onderwerp dat het altijd wel goed doet, maar een mooi ander onderwerp is ook de wiskundekwaliteiten van meisjes. Nu wisten de media recent te melden dat Meisjes even goed zijn in wiskunde als jongens. Doet het altijd goed. Het haakt aan bij de ‘koude-grond-nature-nurture’ debat, iedereen kent wel verhalen over verschrikkelijke wiskundeleraren en het heeft ook een heel hoog ‘zie je wel’ gehalte. Nu zijn er gelukkig altijd mensen die niet zomaar klakkeloos alles aannemen, maar over het algemeen kan ik er niet veel vinden.

Terwijl er toch nog wel wat meer op te merken valt aan het onderzoek. Als we zien dat het onderzoek wordt gebruikt als argument om te beweren dat jongens inderdaad beter zijn in wiskunde, maar ook om aan te tonen dat dat niks uitmaakt, moet je toch al gaan vrezen dat er ergens iets aan de hand is. Het hoeft niet te betekenen dat het slecht onderzoek is; mensen gaan nu eenmaal graag met die resultaten aan de haal die hun mening bevestigen.

Nu klopt de weergave in de NL-se kranten wel, maar het is onvolledig. Wat men vergeet te melden namelijk is dat de variantie onder jongens hoog is; dus de afwijking van het gemiddelde. Terwijl de conclusie dat jongens en meisjes het even goed doen, gebaseerd is op het gemiddelde. Dat klopt dus wel, maar de kans is dus groter dat jongens het heel goed doen óf heel slecht dan bij meisjes.

Nog een ander punt dat niet genoemd is in de media, maar wel als heel belangrijk wordt gezien door de auteurs heeft betrekking op de testen zelf. Men heeft gebruik gemaakt van testen die door scholen zelf worden afgenomen en waarin vragen op vier niveaus worden gesteld. Zij kwamen tot de ontdekking dat er nauwelijks vragen op de twee hoogste niveaus worden gesteld. Wat dit betekent is niet helemaal duidelijk. Is dit een nivellering omlaag van de inhoud van het onderwijs? Maar ook: wat betekent dit dan als je op deze manier de wiskunde kwaliteiten van mensen gaan meten?

Nou weet ik ook wel dat het komkommertijd is, maar moet dat nou ook betekenen dat dergelijke onderwerpen zo mager behandeld worden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website