Arabist Jansen: SNS Bank propageert islam?

De SNS Bank gebruikt islamitische propaganda in zijn reclamecampagne. Dat stelt arabist Hans Jansen in een brief die te lezen is op Hoeiboei en geparafraseerd wordt in het AD: AD.nl – Economie – Arabist: SNS Bank propageert islam
Dit is de brief:

Mevrouw, mijnheer,
Ik heb ongeveer ****** euro spaargeld bij uw bank geplaatst. Ik zie op uw site islamitische propaganda: een vrouw in het soort hoofddoek dat nu niet bepaald naar een liberale vorm van islam verwijst. Al eerder had u op uw site een foto van een Arabisch uitziende jongeman met een moslimextremistenbaardje die uw klanten zijn voetzolen liet zien, een standaardbelediging in de islamitische wereld. Het is bekend dat de islamitische scholen frauderen, en met het hun toevertrouwde geld bv. reisjes naar Mekka betalen, zie de dagbladen van de laatste tijd. De laatste grote islamitische bank, de BCCI, is in een miljardenfraude ten onder gegaan. Bent u een islamitische bank geworden? Heeft u een islamitisch reclamebureau ingehuurd? Het vertrouwen in een bank is kwetsbaar, dat is u bekend? Zou het niet beter zijn wanneer een bank, net als de overheid, religieus neutraal was?

Met vriendelijke groet,

HansJansen,
rekening 8215*****

Dit resulteert in de volgende korte emailwisseling:

Geachte heer Jansen,

Bedankt voor uw e-mail van 28 juli, waarin u aangeeft dat u niet het niet op prijs stelt dat er een moslimvrouw met hoofdoek op onze site staat.

Dit is een bewuste keuze van de SNS Bank geweest. Wij zijn een bank voor iedereen en onze klanten zijn dan ook een afspiegeling van de maatschappij. SNS Bank maakt géén ondersheid. Voor ons is iedereen gelijk en dit willen we dan ook uitstralen. Dat u dit anders ziet, is uw goed recht. Dat u dan besluit om uw rekening op te zeggen is te betreuren. Ik respecteer uw keuze.

Met vriendelijke groet,
(naam bekend bij redactie Hoeiboei)

Adviseur Bancaire Diensten
SNS Bank
E-mail: klantvragen@sns.nl

Mijnheer: Het gaat niet om zo maar een moslimvrouw. Het gaat om een moslimvrouw wier kleding een politieke keuze vertegenwoordigt, en een speciale interpretatie van de islam. Dat u dat niet weet, is gevaarlijk en triest. Wat weet u nog meer niet? Ten onrechte schrijft u dat ik mijn rekening opzeg. Ik heb o.a. nog rente van u tegoed. Uw mededeling dat uw bank geen onderscheid maakt, is haast zeker bezijden de waarheid. Zou u afbeeldingen van meisjes die bij de Zwarte-Kousen-kerk horen op uw site plaatsen? Uw implicatie dat ik wel onderscheid maak, met andere woorden discrimineer, is beledigend.
Met alle verschuldigde hoogachting,

HansJansen

One thought on “Arabist Jansen: SNS Bank propageert islam?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website