Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op Closer: HIER.

De Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert op 18 juni het symposium:

Juridische ontwikkelingen sinds 9/11: Criminalisering van islam?

Erasmus Universiteit

Expo- en Congrescentrum

Forumzaal M3-15

Zou het in een democratische rechtsstaat mogelijk moeten zijn om aanslagen te verheerlijken? Hoe ver mag de Nederlandse overheid gaan in het opleggen van kledingvoorschriften ten aanzien van moslims? Zijn er gronden waarop men verbodsbepalingen ten aanzien van uitingsvormen van islam kan legitimeren? Dit zijn vragen die tijdens dit symposium aan de orde zullen komen.

De afgelopen jaren heeft islam in Nederland in de spotlights gestaan van media en politiek. De dominante toon in het debat over islam was er een van zorg over ‘radicale islam’ die een opstap zou zijn naar islamitisch terrorisme. Bij het dreigingsbeeld heeft de AIVD in oktober 2007 in het bijzonder haar pijlen op het ‘salafisme’ gericht dat als gevaarlijk wordt aangemerkt vanwege een anti-democratische houding die daarin verscholen zou liggen. Politici als Wilders en Verdonk hebben dit beeld in versterkte vorm overgenomen en het indammen van islamitische uitingsvormen als een speerpunt in hun programma verwerkt.

De angst voor radicale islam heeft echter ook weerslag gehad op wetgeving en rechtspraak. De processen tegen de Hofstadgroep hebben laten zien dat een radicale interpretatie van het geloof met de nieuwe wet terroristische misdrijven bewijs kan vormen voor het deelnemen aan een terroristische organisatie. Naast het strafbaar stellen van meer extreme denkbeelden staat een aantal islamitische uitingsvormen op de nominatie om verboden te worden. Zo is er een wetsvoorstel op komst om het dragen van een burqa in de publieke ruimte te verbieden en pleit Wilders’ PVV voor een hoofddoekenverbod in publieke functies en een verbod voor het bouwen van nieuwe moskeeën.

Deze recente ontwikkelingen roepen de vraag op of Nederland als democratische rechtsstaat – waarin godsdienstvrijheid een belangrijk grondrecht vormt – niet bepaalde grenzen (dreigt te) overschrijd(t)(en) en of er geen sprake is van een ongewenste vorm van problematisering en zelfs criminalisering van bepaalde religieuze denkbeelden. Het is op deze kwesties dat de sprekers tijdens dit symposium in zullen gaan. Daarmee zullen ze de volgende vragen beantwoorden:

  1. In hoeverre zijn de veronderstellingen die aan de verboden ten grondslag liggen juist? (dus: in hoeverre zijn deze problemen met islam er?)
  2. In hoeverre worden islamitische geloofsuitingen (legitiem of illegitiem) gecriminaliseerd?

Programma

14.00

Welkom en registratie

14.30

Opening door Mr. Fiore Geelhoed, promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

14.35

Introductie door debatleider Prof. Maurits Berger, hoogleraar Islam in de hedendaagse Westerse wereld aan de Universiteit Leiden

14.50

Islam, radicalisation and radical Muslims
Prof. Tariq Ramadan, professor in islamstudies aan Oxford University en gasthoogleraar Identiteit en burgerschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

15.10

Vanuit compassie de ander zien
Mevr. Maimunah van der Heide, columniste voor Islamwijzer.nl en oprichtster van Stichting Vangnet. Ze heeft als missie het bouwen van bruggen tussen praktiserende moslims en niet-moslims.

15.30

Piranha’s in de Hofstadvijver: De Nederlandse strafrechter en radicale moslims
Mr. Victor Koppe, strafrechtadvocaat te Amsterdam die onder meer Samir A. heeft verdedigd

15.50

Plenaire discussie met het publiek

16.50

Afsluiting en borrel