Migrantenstudies – Identificatie van migrantenjongeren

Migrantenstudies is het enige Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift voor onderzoek naar migratie, etnische minderheden en de Nederlandse samenleving. Tal van onderwerpen komen aan bod zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt, politieke participatie, discriminatie en identiteit. Het eerste nummer van dit jaar (dat sinds kort online staat) is een thema-nummer over identificatie van migrantenjongeren.

Jongeren nemen een belangrijke plaats in het identiteitsdebat in, omdat juist van hen verwacht wordt dat zij zich met Nederland identificeren; het is het land waar ze zijn opgegroeid en vaak ook zijn geboren. Dit themanummer brengt een aantal recente studies samen over identificatie van in het bijzonder Marokkaanse en Turkse migrantenjongeren. Deze studies besteden in het bijzonder aandacht aan de wijze waarop de migrantenjongeren in de context van de huidige Nederlandse samenleving hun identiteit construeren en welke factoren daarop van invloed zijn.
Ersanili & Scholten, p. 3

In dit nummer vindt u artikelen van Han Entzinger, Inge van der Welle en Virginie Mamadouh, Evelyn Ersanili, Susan Ketner, Simone Boogaarts en ondergetekende:

  • Inleiding, Evelyn Ersanilli & Peter Scholten (red), pag. 2-8
  • Integratie, maar uit de gratie. Multi-etnisch samenleven onder Rotterdamse jongeren, Han Entzinger, pag. 8-23
  • Territoriale identiteiten en de identificatiestrategieĂ«n van Amsterdamse jongvolwassenen van buitenlandse afkomst. Over evenwichtskunstenaars en kleurbekenners, Inge van der Welle en Virginie Mamadouh, pag. 24-41
  • Identificatie van Turkse migrantenjongeren in Nederland, Frankrijk en Duitsland, Evelyn Ersanilli, pag. 42-58
  • Islam is islam. Punt uit? Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren in Gouda en de culturele constructie van een ‘zuivere’ islam, Martijn de Koning, pag. 59-72
  • “Ik denk niet in culturen… ik denk eigenlijk meer in mijn geloof’. Waarom jongeren van Marokkaanse afkomst in Nederland de moslimidentiteit zo sterk benadrukken, Susan Ketner, pag. 73-87
  • Gedwongen of Vrije keuze? In- en uitsluitingsmechanisme in de etno-party scene, Simone Boogaarts, pag. 87-104

U kunt het hele nummer gratis downloaden: Themanummer ‘Identificatie van Migrantenjongeren’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website