An anthropology of Muslims in Europe - A modest attempt by Martijn

Monthly Archives: September 2009

Archive of posts published in the specified Month

From Salvation to Selfation? Subjectivisation among Dutch Christian youngsters

Roeland will defend his PhD thesis in which he investigates whether the subjectivisation-thesis is a fruitful theory to describe and explain current modes of evangelical and charismatic Christianity among Dutch Christian youngsters. Both the evangelical and charismatic movement have increased in popularity in recent years, especially among young people, and have become a visible, lively and attractive phenomenon in the Dutch religious scene. His main question addresses the extension of these modes of religiosity in terms of subjectivization among young people.

Kabinet: geen parallelle samenleving?

Een vorm van geschillenbeslechting over geloofskwesties of passend gedrag van moslims in bepaalde situaties waaraan betrokkenen zich vrijwillig onderwerpen, hoeft niet in strijd met onze openbare orde te zijn. Ook schrijft de bewindsman dat in Nederland geen polygame huwelijken kunnen worden gesloten met een juridisch bindend karakter, noch scheidingen op grond van de sharia worden uitgesproken die enig rechtsgevolg hebben. Naar de mogelijkheden om de strafbaarstelling van polygamie uit te breiden wordt nader onderzoek gedaan. Verder gaat de brief in op de resultaten van een onderzoek naar informele huwelijken in Nederland. De indruk is, dat informele huwelijken op kleine schaal voorkomen en dat het aantal afneemt. Er is echter een toename te zien in informele huwelijken in islamitische kringen; waarbij tevens wordt geconstateerd dat het informeel trouwen met een imam in een moskee juist afneemt.

Eigenheid of Eigenzinnigheid in Ede

Eigenheid of eigenzinnigheid. Analyse van cultuur- en geloofsgerelateerde denkbeelden en gedragsuitingen in de gemeente Ede. Het eerste deel van de studie richt zich enerzijds op de gelovigen binnen de Marokkaanse gemeenschap: de moskeebezoekers en de opkomst van een fundamentalistische stijl van geloofsbeleving. Anderzijds gaat het onderzoek specifiek in op wijk Veldhuizen, in het bijzonder op de Marokkaanse jongeren die er sinds lang (en het afgelopen jaar vanwege de media-aandacht zeer zichtbaar) openbare orde problemen veroorzaken. De vraag is in hoeverre er sprake is van radicalisering en polarisatie. Het tweede deel beschrijft de (in de ogen van buitenstaanders) relatief gesloten plattelandsgemeenschappen binnen de gemeente Ede. De vraag die centraal staat is welke opvattingen, attituden en machanismen (op gemeenschapsniveau) die ‘gesloten gemeenschappen’ kenmerken en kunnen verduidelijken waarom en hoe groepen mensen zich tegen elkaar afzetten.

Closing the week 36

A weekly round up of writings on the Internet, some relevant for my research, some political, some funny but all of them interesting (Dutch/English). (As usual to a large extent based upon suggestions from Dutch, other European, American and Middle Eastern readers. Thank you all.) This week special attention for Ramadan.

Ethnic Hostility Among Ethnic Majority and Minority Groups in The Netherlands

In his dissertation, Tolsma focuses on the consequences of social mobility on antagonistic views towards ethnic out-groups and on the influence of the direct living environment on these attitudes. (entry in English and Dutch)

The case of Tariq Ramadan…again

Yes, I thought about writing a piece, again, about Tariq Ramadan and his dismissal from Erasmus University of Rotterdam. But I’m not going to do it. I had to read the reports about the case after my holidays and I finally finished reading most articles and several blogitems. Most of it makes me too tired to write anything sensible about the topic so I will be silent.

Archives

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13,062 other subscribers

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am