Het debat naar aanleiding van Benzakour‘s opinie artikel in NRC is ook opgepikt door Izz ad-Din Ruhulessin. Zijn stuk wordt hieronder integraal weergegeven:

GroenLinks beticht de PvdA van graaien in het allochtone electoraat, maar doet precies hetzelfde

Mohammmed Benzakour zegt dat de Partij van de Arbeid de ‘allochtone stem’ niet waard is. Moslims zouden progressief moeten stemmen. Maar in welk kader moeten we deze oproep plaatsen?

Het betoog van Benzakour komt neer op een beschuldiging van graaien in het allochtone electoraat, en hen daarna keihard laten vallen. Op het eerste gezicht maakt hij een ijzersterk punt, want iedere moslim weet dat de PvdA niets meer dan een paternalistisch partijtje is, zuchtend onder de Last van de Witte Man. De enige politieke reden van het slijmen bij moslims, is inderdaad het strategisch belang van de Islamitische stem in de grote steden.

De arme moslims en allochtonen, verraden door hun zogenaamde protector, moeten daarom, aldus Benzakour, progressief stemmen. Wie is progressief? Omdat Benzakour zelf lijstduwer voor GroenLinks is; en de meerderheid van de ondertekenaars lid van of gelieerd aan die partij, is het duidelijk dat met ‘progressief’ hier GroenLinks bedoeld wordt. Het zou ook niet verbazend zijn als dit betoog door de spindoctors van die partij is bekokstoofd. Een vuil spelletje van GroenLinks: moeten moslims progressief stemmen omdat dit in het belang is van Islam en de moslims, of omdat dit in het “strategisch belang” van GroenLinks is?

Er bestaat namelijk geen grotere gotspe dan de suggestie dat de belangen van Islam en de moslims vertegenwoordigd zouden kunnen worden door een partij als GroenLinks. Heeft die partij werkelijk de illusie dat de Islamitische gemeenschap de uitspraken van Femke Halsema van afgelopen zomer is vergeten?

GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat zijn twee billen van dezelfde kont. Op dezelfde manier als de PvdA, spant GL de Islamitische Chamberlains (of is Bastiaan een betere metafoor?) voor haar karretje om haar ideologie aan de moslimgemeenschap op te dringen. GroenLinks zal dezelfde gesubsidieerde staatsislam (het gedrocht genaamd ‘gematigde Islam’) proberen op te dringen als dat de PvdA tracht te doen. GroenLinks lijdt onder dezelfde White Man’s Burden als dat de Partij van de Arbeid doet.

Bovendien is het ideologisch gewoonweg absurd te suggereren dat moslims progressief zouden moeten stemmen. Waren het niet diezelfde progressieve, linkse partijen die alle fundamenten van de samenleving (zoals het huwelijk en het gezin) hebben bestreden? Linkse partijen zijn bovendien in Nederland de traditionele vijanden van religies, en zeker van Islam.

De enige reden waarom een moslim op een GroenLinks zou stemmen is – naar analogie van imam van der Ven – dat “griep beter is dan kanker”. Maar deze vergelijking gaat enkel op wanneer je de Partij van de Arbeid als kanker neerzet, en GroenLinks als griep. Dit is hier totaal niet aan de orde. De PvdA en GroenLinks zijn niets meer dan twee cellen van dezelfde ziekte.

Nee, met de huidige politieke partijen is het voor een moslim beter om gewoon helemaal niet te stemmen. Stem je SP, dan stem je tegen Islamitisch onderwijs (en daarmee de toekomst van onze kinderen); stem je GroenLinks, dan stem je tegen zowat alle Islamitische kernprincipes; stem je PvdA, dan stem je voor nog vier jaar paternalisme, om behandeld te worden als koloniaal onderdaan – en de rest, waarschijnlijk behoeft dat geen uitleg.

Misschien is het zelfs wel beter voor moslims om autoritair rechts te stemmen (Trots op Nederland, bijvoorbeeld). Want de beoogde wetten – hoofddoekverbod, handenschudwet – zijn makkelijk te negeren: gewoon je er niet aan houden. Maar de staatsislam die links zal verspreiden via de publieke omroep, op school, gesubsidieerde moskeeën en allerlei andere projecten, daar ontkomen we moeilijker aan.

Stem links, en de derde generatie moslims zal waarschijnlijk de laatste generatie moslims in Nederland zijn. Daarna zullen er slechts ‘Eid-isten’ zijn: de moslimtegenhanger van de moderne christen, voor wie het geloof niet veel meer inhoudt dan het met de mond belijden en zich volproppen met kerst.

Een geloof kan bestaan zonder instituties, een geloofsgemeenschap niet. Moslims hebben geen links paternalisme nodig, maar scholen, vakbonden, media, ziekenhuizen, sportverenigingen, een politieke partij; dát zijn de ware noden van de Islamitische gemeenschap.

Zie ook mijn eerdere stuk naar aanleiding van dit debat: Het Benzakour-debat: Het is nooit goed of het deugt niet