Het pluriforme ongenoegen

In haar onderzoek Het Multicultureel Onbehagen richt Eva Klooster zich vooral op de alledaagse gevoelens van onbehagen over pluriform Nederland. Ik heb geprobeerd haar waardevolle onderzoek in een wat bredere context te plaatsen door een vijftal op elkaar ingrijpende ontwikkelingen te bespreken: de alledaagse opvatting over cultuur, de houding ten opzichte van islam in een seculiere samenleving, a Continue Reading →

Europe and Islam: Dutch elections – Have the Dutch become intolerant?

Attributing Wilders' victory to a rise of Dutch intolerance (although that may be the case) means neglecting a trend that has been going on for more than a decade now and the variety in people's motives for voting for him. It also neglects the fact that other parties have been subjected to the same trend as well. This is a trend in which people increasingly perceive conflict according to a logic o Continue Reading →