An anthropology of Muslims in Europe - A modest attempt by Martijn

Monthly Archives: September 2010

Archive of posts published in the specified Month

PVV stemmers – Stelletje Malloten!

Ramdas maakt gehakt van PVV-stemmers en bestempelt ze in feite tot racistisch en fascistisch blank uitschot dat gevoed wordt door allerlei populistische praat en media. Volgens Zwagerman duwt hij met dergelijk denigrerend taalgebruik autochtone burgers juist richting de PVV en zou hij dus mede verantwoordelijk zijn (en met hem links want Ramdas’ stuk symboliseert de verlegenheid van links met de PVV) de radicalisering van autochtone burgers. Waar Zwagerman dus Ramdas’ uitlatingen ziet als aanjager voor radicalisering, wijst Ramdas erop dat het eigenlijk toch gewoon de hedendaagse cultuur is. Beide opvattingen zijn weer simplistisch en onjuist.

Eutopia – Reza Aslan: Islam in de Moderne Tijd

Van 27 september tot 3 oktober geeft de Iraans-Amerikaanse journalist en godsdienstwetenschapper Reza Aslan een aantal lezingen over de islam in Europa, in de drie grote Nederlandse steden. Eutopia haalt deze flamboyante en populaire spreker naar Nederland vanwege zijn inspirerende perspectief dat de islam wel degelijk in staat is tot verandering en modernisering.

Image bites – The Great Burqa Robbery and other political ads

The visual features of much of the modern mass media is important in understanding the use of films for distributing ones messages and signify a trend in which politics and public debate are not only about verbal arguments but also about visual narrative representations. The visual message literally makes visible the preferred perspective, while obscuring potential alternatives. In a compelling campaign the verbal and visual messages are carefully constructed and interact with social and cultural environments in ways which maximize their acceptance. At the same time given the ambiguity of visual communication the visual narrative is also vague and broad enough to enable to interpret the message in their own way. Here there examples: Wilders from the Netherlands, Swedish Democrats and Ground Zero.

IMES Rapport – Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging

Het rapport Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging, het resultaat van tien maanden veldwerk binnen de salafistische gemeenschap en 1103 interviews met een representatieve groep van Nederlandse moslims (in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek), moet de kennisleemte over deze groep in Nederland vullen. U kunt het rapport hier downloaden.

Een wekelijks portie burgerschap 38 – Troonrede, verdraagzaamheid en uitzettingen

Een wekelijks portie burgerschap. Deze week over de troonrede, verdraagzaamheid, tolerantie en uitzettingen.

PEW – Muslim Networks and Movements in Western-Europe

A new report by the Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, “Muslim Networks and Movements in Western Europe,” profiles several of the oldest, largest and most influential Muslim groups operating in Western Europe today. The report focuses on transnational networks and movements whose origins lie in the Muslim world but that now have an established presence in Western Europe, and examines how such movements seek to influence the views and daily lives of Muslims living there.

Een wekelijks portie burgerschap 37 – 11 september, de buren en Salat Al-Ghaib bij Ground Zero

Een wekelijks portie burgerschap. Deze week buren en bidden bij Ground Zero.

11 september en islam – 10 punten over religie en geweld

Eén van de belangrijkste kenmerken van de nasleep van 9/11 is het gegeven dat veel moslims het gevoel hebben zich voortdurend te moeten verantwoorden over zaken waar ze part noch deel aan hebben (zie het programma ZOZ van de VPRO). Hoewel een groot deel van de aanslagplegers van 9/11 voorafgaand aan hun religieuze radicalisering al in politieke zin geradicaliseerd waren en beide vormen van radicalisering zich bij hen vooral in Europa voltrok, staat toch hun religieuze achtergrond centraal in veel discussies. In deze bijdrage waarom er geen causale relatie ligt tussen islam en geweld, maar waarom religie en geweld wel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Een wekelijks portie burgerschap 36 – Eid Mabrouk & Sjana Tova

Een wekelijks portie burgerschap. Met deze week het Suikerfeest, Rosj Hasjana en Pakistan.

Discrimination Monitor 2010: non-Western migrants on the Dutch labour market

Discrimination on the Dutch labour market is a reality. Why do some Dutch employers prefer to take on Mark as an employee rather than Mohammed? For this study the SCP interviewed 106 recruitment officers about their selection behaviour. The study also investigates whether any trends in discrimination can be observed, and if so, how they can be explained. A recurrent part of the Monitor also involves the compiling of an inventory of complaints and rulings about labour market discrimination.

Archives

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13,062 other subscribers

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am