Twitwa 16 – het sneue ventje spreekt

Via MohamX

RT @AmandaKluveld @martijn5155 noemt mij een leugenaar.
RT @AmandaKluveld Wat denkt dat zielige ventje eigenlijk?
RT @AmandaKluveld @martijn5155 gaat volgende week op zijn blog uitleggen waarom ik lieg. Hoe sneu.

Dat schreef ik op twitter naar aanleiding van deze column Wordt de islam echt verkeerd begrepen? Heel sneu, maar dat gaat dit ventje nu even aan mevrouw Kluveld uitleggen dus. Maar eerst even wat anders.

Een schokkende ontdekking afgelopen week. De moordenaar van Alphen die in een niets en niemand ontziende ‘killer spree’ zes mensen doodde, diverse ernstig verwondde en zich vervolgens laf door het hoofd schoot, komt uit een christelijk nest. En niet zomaar één, nee een reformatorisch nest. Een christelijk fundamentalistisch nest. Net als de leden van het Verzetsleger van de Heer in Uganda, net als de Huttaree militie in de VS en net als Fronte Cristiano Combattente van Roberto Sandalo in Italië. Sommigen van ons willen anderen doen geloven dat dit uitwassen zijn van extremistische opvattingen in de Bijbel, maar niets is minder waar. Ook gematigden zoals Bush voelen zich in hun geweld door God geinspireerd. De Bijbel, zowel het oude als het nieuwe testament staat vol met oproepen tot geweld. Bekijkt u het volgende filmpje maar eens.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=W6PENmHXuKE]

Tristan verdiepte zich ook nog eens in spiritualiteit en stemde daarnaast ook nog eens op de militante extremistische PVV. Inderdaad waarschijnlijk was Tristan ook nog eens psychiatrisch; zeer waarschijnlijk leed hij aan een variant van het Jeruzalem-syndroom: het Kruisvaarderssyndroom. In zijn afkeer van heidenen die zich hadden afgekeerd van God en zich bekeerd hadden tot Mammon van de consumenten, de vertegenwoordiger van het grootkapitaal, de elite waartegen de PVV zich zo verzet omdat ze Nederland in de uitverkoop gooien, werd hij bevangen door spirituele woedde die zich uitte in een bloedbad van Alphen.

Zelfs Obama kan niet ontkennen dat er talloze onschuldige mensen uit naam van het christendom worden vermoord. Nou ja eigenlijk is dat de enige zin uit bovenstaand stuk die hout snijdt; het is een open deur die we ook in het genoemde artikel van Kluveld kunnen aantreffen. Eentje die u iedere nacht ook bij Astro-TV kunt zien; daar worden dergelijke algemeenheden uitgestort over individuen die vaak wel kloppen, omdat ze voor velen kloppen. Zo kunt u tegen de meeste autochtonen wel zeggen, doe de groeten aan ome Jan. Iedere familie heeft er wel één, minimaal.

Dergelijke redeneringen zeggen niets. Het zijn algemene stellingen waar wel enige kern van waarheid in zit, maar ook in zijn algemeenheid zijn ze onhoudbaar. Dat u dus niet denkt dat ik bovenstaande redeneringen serieus meen hè. Toch is een vergelijkbare stelling de crux van een recente column door Amanda Kluveld:

Degene die de Koran verbrand heeft, kon geen groter gelijk krijgen voor zijn stelling dat de Koran uitnodigt tot wreedheden en geweld.

Dat het grootste deel van de moslimwereld geen gewelddadigen pleegde kan met die redenering amper verklaard worden. Tuurlijk, mensen hebben een eigen keuze dus ze kunnen de uitnodiging tot geweld naast zich neerleggen. Maar die eigen keuze betekent dus dat het gebruik van geweld op z’n minst van meerdere factoren afhankelijk is, onder meer het optreden van religieuze en/of politieke leiders die belang hebben bij het gebruik van geweld (of bij het niet gebruiken ervan). Mevrouw Kluveld geeft tal van voorbeelden die haar stelling moeten onderbouwen, maar het enige wat ze gemeen lijken te hebben is dat het allemaal om moslims als dader gaat en allemaal uit gebieden waar moslims dominant zijn.

Om haar betoog kracht bij te zetten, waarschuwt ze Obama voor de laatste keer:

Nu is het zo dat degene die de Koran verbrand heeft, geen groter gelijk kon krijgen voor zijn stelling dat de Koran uitnodigt tot wreedheden en geweld en dat er gedood wordt in naam van dat boek. Of toch niet?

Obama zal dat nooit erkennen. De islam wordt verkeerd begrepen door de mensen die in zijn naam moorden, meent de Amerikaanse president. Ook nu, in zijn veroordeling van de reacties op de Koranverbranding, zegt hij dat er geen religie bestaat, die toestaat dat er onschuldige mensen worden onthoofd. Maar heeft hij daar wel gelijk in?

Obama kan niet ontkennen dat er talloze onschuldige mensen in naam van de islam worden vermoord. Om dit op te lossen heeft hij bedacht dat er iets bestaat dat iets anders is dan de islam. Dat noemt hij extremisme en dat heeft volgens hem weer niets met de islam te maken, ook al zijn de door hem bedoelde extremisten allen moslim.

U ziet hier de redenering die ik hierboven gemaakt heb voltooid worden. Mevrouw Kluveld vindt klaarblijkelijk dat het geweld wel iets met islam te maken en dat dat een probleem is.

Mevrouw Kluveld reduceert de complexe realiteit tot een rijtje zinloze argumenten voor haar stelling op een manier die nog het meest lijkt op de column over de zinloze informatie over de Belgische moordenaar Kim de Gelder door Luuk Koelman. Zet ze allemaal op een rij en je krijgt een nagenoeg gesloten model dat moeilijk onderuit te halen is doordat het zo ‘common sense’ aan doet, maar in feite is het dus regelrechte onzin. Dit is niet voor het eerst en waarschijnlijk ook niet voor het laatst dat mevrouw Kluveld zoiets doet. Twee jaar geleden schreef ze een column over het eerste Nationaal Islam Congres waarin ze een schokkend tafereel aanschouwde dat haar deed beseffen dat het Westen toch echt superieur was aan islam:

Ik ben benieuwd of in de bijdragen van Ramadan de door Yasin bedoelde superioriteit van de islam tot uitdrukking zal komen. Tijdens de workshop die de sjeik gaf ter empowerment van moslimvrouwen heb ik er in ieder geval geen spoor van terug kunnen vinden. De aanwezige vrouwen werden door Yasin afgescheept met flauwe grapjes over homoseksualiteit, vrouwelijke premiers en mensen die een ander geloof aanhangen dan de islam. Aan het uitleggen van het ‘niet-moslims historisch paradigma’, dat hij op zijn PowerPoint had gezet en waar onder andere het feminisme, het vrouwenkiesrecht en de Verlichting toe werden gerekend, waagde hij zich niet.

Yasin heeft op geen enkele manier duidelijk weten te maken waarom de islam goed zou zijn voor vrouwen. Maar de stelling dat de islam een superieur geloof is heeft hij met zijn flauwe praatje bijzonder effectief ontkracht.

Dat geldt trouwens voor het hele naargeestige en intellectueel arme Nationaal Islam Congres dat in de media voornamelijk is afgeschilderd als een gezellige pasar malam of een islamitische huishoudbeurs.

Zwaktebod
Dat was het niet. Op het Nationaal Islam Congres confereerden orthodoxe islamieten die willen dat het Westen zich onderwerpt,  vinden dat integreren een zwaktebod is, die de democratie als een inferieur systeem beschouwen en de sharia in Nederland willen invoeren. Het is onbegrijpelijk en een teken van capitulatie dat de gemeente Amsterdam de Apollohal aan de organisatie van dit evenement heeft verhuurd.

Op basis van één observatie, dat Yasin niet kan aantonen waarom de islam zo goed zou zijn voor vrouwen (althans op een manier waar Kluveld het zelf mee eens zou kunnen zijn), heeft Yasin volgens haar zijn stelling dat Islam superieur is, ontkracht. En als de islam niet superieur is, dan moet de christelijke cultuur dat wel zijn. Zoiets is de redenering. Beroerde argumentatie als je het mij vraagt.

Nu vind ik het persoonlijk aardig wonen hier in het Westen. Maar een deel van de wereld waarin zich één van de meest bloedige periodes uit de geschiedenis heeft voorgedaan (de 20ste eeuw was één van de gewelddadigste uit de geschiedenis) met genocide en massamoorden uit naam van Westerse ideologieen als nazisme, fascisme, communisme en nationalisme, moet zich misschien iets terughoudender opstellen in de discussie tussen superieur en inferieur. Tenzij we vinden dat de holocaust inderdaad een teken van superioriteit is en dat dat ook iets prijzenswaardig is geweest. Ik schat in dat mevrouw Kluveld dat niet bedoelt.

Op basis van mevrouw Kluvelds argumentatie zou het feit dat de meerderheid van de moslims niet overgaat tot geweld, eigenlijk moeten leiden tot de conclusie dat de islam dus een in essentie vreedzame godsdienst is. Zij redeneert echter anders. In haar logica zijn het allemaal moslims in de voorbeelden die ze geeft. Niks extremistische islam dus, nee gewoon de islam.  Mevrouw Kluveld kan tot haar sterke conclusies komen zonder degelijke argumentatie omdat zij uitgaat van zoiets als een ‘reëel bestaande islam’:

Geweld is geweld – Opinie – de Volkskrant.

Pels wijst erop dat er vanaf het vroegste begin verschil van mening is geweest over de inhoud van de islam. Maar wat voor punt wil hij daarmee nu precies maken? Wat voor rol spelen deze ongetwijfeld interessante discussies precies in de islam die wij nu kennen, in de reëel bestaande islam zo te zeggen?

Reël bestaande islam
De reëel bestaande islam maakt dat mensen als Geert Wilders moeten vrezen voor hun leven en dat mensen zoals Mohammed B., die volgens Pels toch dezelfde
waarheid aanhangt als Wilders, dat niet hoeven. De reëel bestaande islam maakt dat imam Hassen Chalghoumi wordt bedreigd, belaagd en voor zijn leven moet vrezen omdat hij zich voor een verbod op de boerka uitspreekt en omdat hij met Joden spreekt.

Door de reëel bestaande islam worden christenen in Somalië gemarteld en vermoord. Door de reëel bestaande islam sterven er dagelijks moslims. De lijst van dit soort waarheden is eindeloos. Dit is de waarheid waar Wilders op wijst. En welke waarheid kunnen zij die geloven in een gematigde islam daar nu precies tegenover zetten?

En daarom maken moslims dus ook geen deel uit van Obama’s ‘common humanity’ zo stelt Kluveld althans.

Waar komt de term ‘reëel bestaande islam’ nu weer vandaan? De enige vergelijkbare term die ik ken is het ‘reëel bestaande socialisme’. Ik geloof dat Cliteur de term ‘reëel bestaande islam’ eens heeft gebruikt, en dat komt neer op de islam zoals die door mensen gepraktiseerd wordt. Maar dat is zowel een islam van de dialoog als een islam van de (gewelddadige) verdediging en een islam van de (gewelddadige) aanval en alle mogelijke tussenvormen. De’reëel bestaande islam’ bestaat niet; ik weet het een dooddoener van jewelste maar daarmee nog niet onjuist. De zaak van imam Hassen Chalghoumi is niet zo duidelijk als Kluveld beweert in laatst genoemde stuk en dat geldt ook voor Somalië waar andere identiteiten er klaarblijkelijk niet toe doen (zie ook over het Ogaden-conflict en de rol van religie HIER). Het klopt gewoon niet, nog afgezien van het feit dat het werkelijk je reinste kolder is om de islam in Somalië, de Franse banlieus en Nederland op één hoop te gooien. Het deert allemaal niet voor deze hooggeleerde columniste en als de feiten niet kloppen dan redeneren we deze toch zo om dat ze wel passen zoals ze dit deed in column over Traïdia.

De relatie tussen religie en geweld is eindeloos complexer dan mevrouw Kluveld hier voorstelt. Er bestaat geen intrinsiek gewelddadige religie en ook geen intrinsiek vreedzame religie. Daar ben ik al eerder op ingegaan, vandaar een korte quote van mezelf:
C L O S E R » Blog Archive » 11 september en islam – 10 punten over religie en geweld

 1. De relatie tussen religie en geweld is mede zo gecompliceerd omdat ten eerste alle religieuze groepen al eeuwenlang discussies hebben over geweld en ongeoorloofd geweld waarover ook subgroepen zich weer afgesplitst hebben wanneer zij het niet eens zijn met de (tijdelijke) consensus. Tegelijkertijd is geweld (niet alleen religieus geweld) niet zo’n overduidelijke categorie als we denken. Geweld is een praktijk die tot stand komt in specifieke tijden en plaatsen en soms zijn mensen het niet eens eens over wat nu precies geweld is of wat legitiem of illegitiem geweld is.
 2. Bijdragen over de relatie tussen religie en geweld vertrekken vaak vanuit twee beperkte standpunten: óf men geeft de schuld aan religie voor het geweld óf men stelt dat religie er geen schuld aan kan hebben omdat ‘authentieke’ of ‘zuivere’ religie niet in staat is tot geweld en alleen een gecorrumpeerde versie geweld voortbrengt. Beide invalshoeken snijden geen hout. Geweld is niet het product van een ‘slechte’ of gecorrumpeerde religie en tegelijkertijd is er niets unieks aan religieus geweld dat ook niet voor andere vormen geldt, al is het maar omdat geweld (of dat criminaliteit is of andere vormen) altijd onderdeel is van een samenleving: het verschil is echter wat gelegitimeerd geweld (bijvoorbeeld van het leger) is en wat niet (bijvoorbeeld van een meute of revolutionaire groep). Wel zijn er verschillen in waardering en oordelen over legitimiteit (zie bijvoorbeeld de tweede helft van deze post over zelfmoordaanslagen).
 3. We kunnen op basis van antropologische studies (onder meer van Eller) een vijftal criteria aanwijzen die basisvoorwaarden vormen voor het zich voordoen van geweld: integratie in bepaalde groepen, opkomen van een individuele en collectieve identiteit, er moet sprake zijn van institutionalisering, er moeten belangen zijn en er moet sprake zijn van een ideologie en doelen die niet of nauwelijks ter discussie staan en die absolutistisch en utopisch zijn. De ene vorm van religie komt hier dichterbij dan de de andere, maar wanneer deze voorwaarden vervuld zijn dan kan geweld door leden van een religieuze beweging als legitiem worden gezien zeker wanneer (en dat geldt vooral voor het Jodendom, Christendom en Islam) er een duidelijke scheiding is tussen wij-zij waarbij de laatste aangewezen wordt als veroorzaker van de problemen en crises van de eersten. Religie wijst namelijk aan waar het kwade zit en wie het kwade vertegenwoordigt. Dit kan leiden tot een gebrek aan empathie met het potentiële slachtoffer iets waar legers zich in specialiseren en ook dit is dus niet specifiek voor religies.
 4. Vrijwel alle religies kennen diverse varianten van individuele (of zelfs collectieve) zelf-doding en zelfkastijding: variërend van piercings, tattoos, besnijdenis tot martelaarschap en zelfs ge-institutionaliseerde legers zoals Boeddhistische Sohei en de Ikko-Ikki (toegewijde groep). Vrijwel alle religies kennen ook doctrines die te maken hebben met geweld. Jihad is een mainstream islamitische doctrine met veel verschillende betekenissen waarbij de ‘kleine jihad’ (niet door iedereen zo ge-accepteerd, maar hier even bedoeld als de gewelddadige jihad) door de eeuwen heen zo ingeperkt dat (in mainstream) alleen geweld ter verdediging en onder leiding van een kalief nog mogelijk is. De voorwaarden die gesteld worden doen denken aan de doctrine van de rechtvaardige oorlog zoals het Christendom die kent (en voor u begint…ja er zijn ook genoeg serieuze verschillen).
 5. Islam en cultuur van moslims zijn zo divers (zeker wanneer we sociaal-economische verschillen daar nog eens bij optellen) dat ze eigenlijk nooit een verklarende factor voor wat dan ook zijn (en dat geldt opnieuw voor religie en cultuur in het algemeen). Temeer omdat we zien dat mensen met uiteenlopende religies en etnische afkomst vaker wel dan niet vreedzaam met elkaar omgaan. Als dat niet gebeurt, zoals in het geval van 9/11 en de war on terror, dan kunnen we niet zeggen zie je wel er is een conflict dus is religie of cultuur belangrijk of is religie zelfs de unieke causale factor; dan kun je immers niet verklaren waarom mensen meestal wel vreedzaam samenleven (zie ook het artikel de Verklaringskracht van cultuur van Nan Dirk de Graaf.

De overige punten leest u op de betreffende pagina zelf maar. Wat mevrouw Kluveld dus doet in haar columns is een verzameling drogredenen, insinuaties, guilt by assocation en compleet onzinnige argumenten mixen in een meestal goed lopend geheel dat islam en moslims demoniseert en christendom en christenen verheerlijkt. Nu vertel ik hier niets nieuws en zeker geen, wetenschappelijk gezien, omstreden feiten over de relatie tussen religie en geweld. En ik denk ook dat mevrouw Kluveld niet achterlijk is en zeer goed weet hoe ingewikkeld de zaken in elkaar zitten. Ze kan immers ook een mooie studie schrijven over de culturele en maatschappelijke betekenis van pijn door de tijd heen. Dus of ik zit er naast en ze is toch dom óf ze liegt gewoon want ze verdraait willens en wetens de feiten. Voor wat betreft religie in het algemeen en islam en moslims in het bijzonder kan ze in ieder geval bijgeschreven worden in rijtje pseudo-wetenschappelijke charlatans.

2 thoughts on “Twitwa 16 – het sneue ventje spreekt

 1. Ik zag een verwijzing naar dit stuk bij therealshowstopper. Er staat,

  Tenzij we vinden dat de holocaust inderdaad een teken van superioriteit is en dat dat ook iets prijzenswaardig is geweest

  Dat laatste niet. Overigens zijn we geen ‘kampioen’. Dat is de islam. Bij de verovering van Afghanistan en de vestiging van de islam in India (inclusief wat nu Pakistan heet) zijn mogelijk tot 80 miljoen Hindoes afgeslacht. In Hindu Kush is al eeuwen nauwelijks nog een Hindoe te vinden.

  Dan de superioriteit. Het is ziek, maar zelfs in genocide zijn ‘we’ superieur. In tegenstelling tot het slordige en bloedige neerschieten, doodschoppen, hakken, kappen en knuppelen elders, deden ‘wij’ het de laatste keren erg efficiënt, goed georganiseerd, netjes en schoon, hoewel die schoorstenen vermoedelijk geen ontzwavelingsinstallatie hadden. Hier kun je kritiek op hebben, zeker daar de nazi’s best milieubewust en groen waren.

  De Russische (en o.a. Chinese communisten) roeiden meestal niet uit, maar lieten de ‘vijand’ zich doodwerken (genocide op de eigen bevolking). Dat is genocide met een hoog rendement. De nazi’s deden dit ook, maar de communisten zijn kampioen in dit onderdeel. Een gedeeelde eerste plaats dus voor Europees blank en noord-aziatisch.

  Met alle nuanceringen en relativeringen in het stuk geef ik toch graag eentje van Leo Strauss ter overweging: Als alle culturen gelijkwaardig zijn, is kannibalisme slechts een kwestie van smaak.

 2. Petje af voor je vent! Dat je nog zoveel energie in deze dame steekt. Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website