Niqab en de morele ambities van de PVV

Fractie-medewerker van de PVV Sam van Rooij plaatste de volgende video onder de kop ‘Scheveningen anno 2011: kiemen van achterlijkheid‘ op YouTube. Hij zette het filmpje eveneens op zijn Facebookpagina.

In een uitleg op zijn (nu gesloten) Facebook schrijft Van Rooy: ‘Opeens kwam dat tuig langslopen. Dus besloot ik ze maar gelijk te filmen. Of moet ik het normaal vinden dat mijn rust in Scheveningen wordt verpest door dat soort geimporteerde achterlijkheid van de islamtische zandbak?’

Op de vraag op Facebook waarom hij de vrouwen als ‘tuig’ omschrijft, zonder hen te hebben aangesproken, stelt Van Rooy: ‘Wat een onzin dat je mensen niet tuig mag noemen. Mensen die de westerse waarden afwijzen ten faveure van een racistisch, fascistisch en inhumaan systeem als de sharia is gewoon tuig, net als nazi’s en andere fascisten.’

Er is al het nodige over gezegd. Van een apologie voor Van Rooy die stelt dat het (inderdaad niet zo vreemd in het huidige klimaat) best begrijpelijk is dat mensen geraakt worden door een vrouw die gesluierd is tot een regelrechte aanval op ‘extremist‘ Sam van Rooij, tot een steunbetuiging waarin wordt beweerd dat niqabdraagsters eigenlijk de kiemen en de uitingen zijn van een aanstaande sharia en dat dergelijke vrouwen er dus min of meer zelf om vragen tot verontwaardiging.

Over het filmpje en de vrouwen in dat filmpje valt nog wel het een en ander te zeggen. Weten we eigenlijk wel zeker dat deze vrouwen uit Nederland komen? Eén van de dames droeg een hijab in khaliji style zo wist U.N. mij te vertellen en die komt toch echt vooral in de Golfstaten en Saoedi Arabië voor en veel minder hier. De niqab zoals die in filmpje wordt gedragen is ééndelig in tegenstelling tot de niqab die over het algemeen door enkele vrouwen hier wordt gedragen die vaak bestaat uit een losse gezichtssluier. Verder lijken me de niqabdraagsters wat oudere dames, terwijl de meeste Nederlandse niqabdraagsters toch jongere vrouwen zijn. Of deze vrouwen in het filmpje eigenlijk wel uit Nederland kwamen kan dus betwijfeld worden; wellicht waren ze in Scheveningen de toerist aan het uithangen net als Sam de Rooy. Scheveningen is immers een zandbak aan zee met een publiek uit alle windstreken.

Een ander punt, aan de orde gesteld door Bas Paternotte, is de vraag waarom Van Rooy aan de ene kant (volgens de PVV ideologie) de dames wil bevrijden van hun sluier en ze tegelijkertijd gaat lastigvallen? Bevrijding en lastig vallen (wat een zekere drang inhoudt) gaat volgens velen niet goed samen. We raken hier denk aan een specifiek punt wat we ook kunnen zien bij religieuze en linkse groeperingen die een bepaalde missie hebben. De morele ambitie van mensen die hier deel vanuit maken gaat verder dan de eigen persoonlijkheid, maar heeft ook betrekking op de hoop en verwachting die men heeft ten aanzien van anderen uit de eigen kring en daarbuiten. Met andere woorden, een betere wereld mag misschien wel bij jezelf beginnen maar we bereiken niets als anderen ook niet overtuigd raken door ons gelijk. En als anderen niet overtuigd raken, gaan we er alsnog allemaal aan.

Het typische van wat de PVV doet met haar populistische retoriek is dat vaak wat vage, zogenaamde gezond verstand issues (iets is er niet in orde met die niqabs) en morele issues die we instinctief aanvoelen (onvrede, ongemak) in simpele slogans en simpele goed-kwaad tegenstellingen gegoten worden. In dit geval gebeurt dat in een vertoog over islamisering en op een wijze die demoniserend is.

Op die manier kan het vaak wat diffuse en impliciete onbehagen dat mensen hebben op een sterke manier geuit worden en geeft het eigenlijk ook al onmiddellijk een kader aan voor actie en voor oplossing van ‘het probleem’. Dat is ook precies waar de kracht ligt van de PVV ideologie; een naam geven aan vage gevoelens en ideeën die mensen ook daadwerkelijk hebben. Het filmpje is daar een uiting van (in het geval van Sam van Rooy zelf), en tegelijkertijd dus ook een poging het bredere publiek te laten zien dat de dreiging reëel zou zijn.

Niettemin gaat ook de PVV dit type activisme te ver; zowel het lastigvallen van de dames als de uitlatingen (‘tuig’) worden veroordeeld ook al betreurt men dat de vrouwen een niqab dragen. Dat laatste overtuigt mij niet echt; termen als ‘stemvee’ en ‘kopvod’ zijn nou ook niet echt keurig.  Het filmen van de dames is echter wel een vorm van activisme die de PVV totnutoe helemaal niet heeft laten zien; individuele medewerkers van de PVV dienen niet direct te komen aan de persoonlijke levenssfeer van mensen. Klaarblijkelijk strookt dat niet met hun vorm van politiek die toch vooral vooral verbaal en media-gericht is.

Niettemin of het nu dergelijke filmpjes zijn met begeleidend commentaar of de politieke slogans voor de politieke en mediabühne, er zit wel een risico aan. Weliswaar kun je niet stellen dat Wilders met zijn uitlatingen verantwoordelijk is voor de aanvallen op moskeeën of aanvallen op niqabdraagsters, maar we hoeven nu ook weer niet te doen alsof dergelijke gebeurtenissen uit de lucht komen vallen. Stellen dat de ‘andere kant‘ dat ook doet is behalve een drogreden eigenlijk ook hetzelfde als Van Rooy hier doet en ook hetzelfde als iemand die zegt dat een vrouw die verkracht is er om vroeg omdat ze er zo uitdagend bij liep. Uit het rapport (pp. 48-51) van Annelies Moors blijkt tevens dat vrouwen die niqab dragen last hebben van een vijandige, agressieve en soms zelfs gewelddadige bejegening door de omgeving. Door moslims en niet-moslims. Aangezien vrijwel alle politici er voortdurend op hameren toch echt niks te zien in een burqa of niqab en ook veel vertegenwoordigers van islamitische organisaties dat voortdurend benadrukken, kunnen we ons inmiddels toch afvragen wie er eigenlijk let op de veiligheid van deze dames.

PS

U kunt stoppen met vragen hoe ik aan dat filmpje kom. Ik zie geen enkele reden om dat te vertellen.

3 thoughts on “Niqab en de morele ambities van de PVV

  1. Beste mensen,

    Ik meen ten stelligste dat het in Nederland bij wet veboden is zonder toestemming mensen te fotograferen of te filmen, uitzonderingen daargelaten (valide journalistiek doel).
    Het openbaar maken van dergelijk materiaal is zeer zeker strafbaar.

    Doet iemand daar nog wat mee?

    Groet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website