Gezichtssluiers in Debat

Update: 6-2-2012 de stukken voor de 2e kamer zijn toegevoegd, zie onderaan

De volgende stappen in de richting van een verbod op de gezichtssluiers zijn inmiddels genomen. De Raad van State heeft een zeer kritisch advies over de kabinetsplannen afgegeven. De RvS heeft enkele jaren geleden ook al negatief geoordeeld over een voorstel van de PVV dat discriminerend zou zijn en in strijd zou zijn met de godsdienstvrijheid. Het huidige kabinetsplan is deels een reactie daarop (en voor het andere deel een tegemoetkoming aan de PVV voor de gedoogsteun). Helaas heb ik het advies niet online kunnen vinden, maar volgens de NOS site zou opnieuw het aspect van discriminatie en godsdienstvrijheid van belang zijn en de RvS vraagt zich af of een verbod niet een te zwaar middel is.

Het kabinet zet de plannen desondanks door:
Kabinet akkoord met verbod gelaatsbedekkende kleding | Persbericht | Rijksoverheid.nl

Met het wetsvoorstel geeft het kabinet uitvoering aan het voornemen zoals in het regeerakkoord staat.
Het verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding is van belang voor een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet aan het maatschappelijk verkeer. Het verplicht dragen van een boerka of niqab voor het gezicht in het openbaar is in strijd met de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Met het wetsvoorstel neemt het kabinet voor deze vrouwen een belemmering voor deelname aan het maatschappelijk verkeer weg.

Het legitieme doel om het dragen van gelaatsbedekkende kleding te beperken, is het beschermen van het maatschappelijk verkeer én de openbare orde in onze samenleving.

Voor de PVV speelt daarbij ook nog mee dat een gezichtssluier ingaat tegen de ‘westerse kernwaarden’. Minister Verhagen legt het als volgt uit:

Er zijn dus tal van uitzonderingen en volgens minister Verhagen ‘hoeft u zich dus geen zorgen te maken’. De vraag is dan wel wie hij met ‘u’ bedoelt. Naast gemengde reacties onder politici en moslims zijn er, neem ik aan, vrouwen met een gezichtssluier zich wel zorgen maken en er zijn ook vrouwen zonder gezichtssluier en mannen die dat doen. Een ander argument is dat mensen mee moeten doen met de samenleving en dat dat niet kan met een gezichtssluier. De vraag is dan wat precies die samenleving is? En waarom zouden mensen eigenlijk mee moeten doen? En waarom zouden mensen mee moeten doen met een samenleving met een regering die een anti-moslim houding heeft of die een anti-moslim houding op z’n minst overkomelijk vindt? (Zie ook de discussie over boerka en burgerschap).

Het volgende filmpje is van de recente demonstratie tegen het mogelijke verbod en laat een vrouw met niqaab aan het woord:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=tLinV9D8NWA]
Op Republiek Allochtonië zijn alle voor- en tegenargumenten nog eens keurig op een rijtje gezet. Ook de uitzending van Nieuwsuur met onder meer mijn collega Annelies Moors geeft een goed overzicht:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=dlKT_tSoDwA]
Annelies Moors doet haar uitspraken op basis van haar onderzoek ‘Gezichtssluiers. Draagsters en Debatten‘. Zij laat zien dat vrouwen, onder wie veel autochtone vrouwen, kiezen voor een type gezichtssluier vaak na een jarenlange religieuze zoektocht en dat zij dit soms doen tegen de weerstand van de eigen familie en de verbale agressie van buitenstaanders in. De weerstand wordt gezien als de prijs die men moet betalen en vergroot ook in sommige gevallen het belang van de gezichtssluier omdat men het ziet als een religieuze beproeving die men moet doorstaan zo blijkt ook mijn eigen gesprekken met enkele dames.

De aspecten van zoektocht en religieuze beproeving zijn belangrijk. In tegenstelling tot wat men vaak denkt is het dragen van een bepaald type sluier geen teken van een afgeronde en zekere (morele) radicale identiteit of een eindstadium in een persoonlijke ontwikkeling. Dat is het echter niet. Ten eerste dragen veel vrouwen een gezichtssluier slechts ‘part time’; afhankelijk van de tijd en plaats waar men is. Ten tweede gaan sommige vrouwen na verloop van tijd over op een andere vorm van sluiering.

Het is lastig om iets zinnigs te zeggen over de gevolgen van een dergelijk verbod. Zoals we bij Nieuwsuur konden zien heeft de handhaving bij de politie geen hoge prioriteit, wat nog wel de nodige reuring zal opleveren en minister Opstelten is het er dan ook niet mee eens. De Engelse krant The Guardian ging eens kijken in Frankrijk. Ook daar lijken de vrouwen niet veel last te hebben van de politie, maar wel van verbale agressie of zelfs aanrandingen. Of dit nu komt door het verbod is onduidelijk aangezien althans in Nederland de vrouwen aangeven last te hebben van verbale en soms zelfs fysieke agressie. Het openbare orde argument en het argument van vrouwenonderdrukking lijken daarmee aardig ontkracht.

Het zijn niet de vrouwen die de openbare orde bedreigen, de vrouwen worden in de openbare ruimte bedreigd. Natuurlijk is er sprake van vrouwen die gedwongen worden om een type sluier te dragen, maar de voorbeelden die worden aangedragen hebben meestal betrekking op landen als Afghanistan, Pakistan en Saoedi-Arabië; sowieso niet de landen die bekend staan om staten die veel vrijheden geven aan burgers, laat staan aan vrouwelijke burgers. Gezichtssluiers en andere kleding in relatie tot recht op zelfbeschikking en zeggenschap over hun eigen lichaam dienen wel in hun context bekeken te worden; het dragen van een sluier is een andere realiteit en praktijk in Afghanistan dan in Nederland. Wel kan in sommige moslimkringen, ook in Nederland, sociale druk een meespelen als factor in de beslissing om een sluier te dragen (of niet te dragen, er zijn ook vrouwen die geen (gezichts-)sluier dragen uit vrees voor afwijzing bij een baan of agressie op straat). Niettemin zou de overheid er beter aan doen de gezichtssluier niet te verbieden, maar maatregelen te treffen om vrouwen die een gezichtssluier dragen beter te beschermen.

Intussen heb ik ook enkele mails ontvangen van dames die een gezichtssluier dragen en mij vragen of dat verbod al ingegaan is. Nee dus, als het verbod ingaat is dat op 1 januari 2013. En de discussie is natuurlijk nog niet gedaan. Het wetsvoorstel moet nog door de 1e en 2e Kamer. Eventueel zou men ook nog kunnen overwegen om naar het Europese Hof van Justitie te gaan en misschien betaalt die zakenman ook nog wel de boetes van de dames hier. Dit jaar kunt u wettelijk gezien dus nog vrolijk en gerust met een gezichtssluier lopen als u dat wil en, als u van buiten komt, Nederland met gezichtssluier bezoeken.

Zie ook een eerder stuk: Minister Donner as Mufti: New Developments in the Dutch ‘Burqa’ Debates door Annelies Moors.
Owly Images
Tot slot een rondje langs de virtuele velden:
Het niqaabverbod, een zorgwekkende ontwikkeling | Wijblijvenhier.nl

In het geval van de ‘boerka’ is er zonder grote politieke en maatschappelijke weerstand ingestemd met het verbod. De associaties met dit kledingstuk zijn namelijk ingeburgerd en vastgenageld; vastgeroest door herhalingen en bevestigingen. Dé boerka en alles wat daarbij hoort, is, als we Sarkozy, Wilders en vele anderen mogen geloven, de ultieme vijand van onze ‘superieure’ beschaving.

Twee duidelijke meningen over de nikaab/boerka « CarelBrendel.nl

De boerka, dat is een gevangenis, een dwangbuis. […]
Je kunt alleen maar bestaan als er ook iemand is om dat waar te nemen. En dat is zo onmogelijk, behalve voor de eigenaar. Het is de ultieme vernedering.

Eindelijk! Het Boerkaverbod is er door! « Wim de Bie

Na het voorstel tot een verbod op boerka’s voor scholen en voor ambtenaren laat de regering het verbieden van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer dus over aan de vervoersbedrijven. Jammer! Hoe kunnen de conducteurs die bedrijfsregels handhaven, nu de boerka zo massaal wordt gedragen?

Nederland legt dwingende kledingvoorschriften op « De Zesde Clan

Minister Liesbeth Spies legt in Trouw uit dat Nederland een open samenleving is waar mensen elkaar ook open tegemoet moeten treden. Iedereen moet kunnen participeren. Klinkt mooi, maar de regering wil dit afdwingen met strafbepalingen. De regering negeert met deze vrijheidsbeperking allerlei argumenten tegen zo’n drastische ingreep in het persoonlijke leven van mensen.

Eindelijk een boerkaverbod

Ten eerste ziet zo’n verknipt tafellaken om je bakkes er gewoon niet uit en ten tweede wil je als westerse man zo’n moslima gewoon in haar facial kijken om te checken of je haar zou doen achter het fietsenhok. Zo zijn wij. En eindelijk snapt de Nederlandse politiek dat ook eens. Dus deze zomer zijn er allemaal lekkere hete moslim chickies te bewonderen op het strand en in het park. Het is alsof Nederland een update heeft gehad en er weer een fout uit het systeem verwijderd is. Lang leve het Boerkaverbod!

Artikelen Vriend Klei: Fundamenteel debat over boerkaverbod nodig

Het debat moet allereerst gaan over de vraag, of vrouwen zelf kiezen een boerka te dragen, of dat de gemeenschap hun dwingt om dat te doen. Daarnaast moeten we de vraag stellen, of een verbod de al dan niet onderdrukte vrouwen wel verder helpt. Worden vrouwen die vrijwillig voor een boerka kiezen niet in hun godsdienstvrijheid en zelfexpressie aangetast? En worden vrouwen die nu een boerka mogen dragen straks niet thuis opgesloten, als er boerkaverbod komt? En als een boerkaverbod verkeerd zou zijn, waarmee zijn de vrouwen die gedwongen worden een boerka te dragen dan wel bij gebaat? Het zijn lastige fundamentele vragen, waarop ik zelf zo een-twee-drie nog geen antwoord heb.

De boerka vs de bikini | VerkenIslam

De rol van de vrouw ligt aan het hart van ieder cultuur. Afgezien van het stelen van de Arabische olie, gaat de ophanden zijnde oorlog in het Midden-Oosten over het ontdoen van de Arabieren van hun religie en cultuur, om de inwisseling van de boerka voor de bikini.

Ik ben geen expert betreffende de staat van de moslimvrouwen en ik houd ook te veel van vrouwelijke schoonheid om hier voor de boerka te pleiten. Maar ik verdedig wel wat van de waarden die de boerka voor mij vertegenwoordigt.

Voor mij vertegenwoordigt de boerka de toewijding van de vrouw aan haar man en haar familie.

Boerka ja? Boerka nee! « Ineke Evink

Aantasting van de vrijheid van godsdienst, een breuk met het tolerante Nederlandse verleden, symboolpolitiek om de PVV te pleasen, xenofobie, islam-bashing, alle beschuldigingen zijn de revue inmiddels gepasseerd. Ook het geringe aantal vrouwen die ze dragen werd als argument aangevoerd ze niet te verbieden. Maar hoe steekhoudend zijn die bezwaren eigenlijk?

Liegen zonder je gezicht te bedekken « Leibele,s kijk

De overheersing die zij misschien of niet over haar heen moest laten komen van haar islamitische mannen is nu dezelfde overheersing die zij over haar heen moet laten komen van een groot deel van de Nederlandse mannen. De achterlijke kant van de Islam ( volgens Blonde Geert ) is dezelfde kant als het liberalisme van Mark, dezelfde Christelijke als die van Maxime en van nog meerdere politieke kopstukken. Alleen groen links en de Christenunie distanciëerden zich daarvan.

Gunt de boerkadraagster mij wel mijn vrijheid? – Religie – TROUW

Ik ben best bereid om de boerkadraagster haar vrijheid te gunnen om haar godsdienst op haar manier te beleven. Waar ik echter huiverig voor ben, is de gedachte dat dat niet wederzijds is. Als er meer boerkadragers komen, is het niet ondenkbaar dat het mijn ontwikkeling zou kunnen tegengaan. Vooral liberale moslims kunnen hiervan de dupe worden. Door de boerka wordt namelijk de boodschap verspreid: hoe bedekter, hoe dichter bij Allah. Ik draag geen boerka, geen nikaab, ook geen hoofddoek maar ben wel moslim.

Desondanks ben ik soms niet zo blij met het boerkaverbod. Een verbod dat de vrijheid van een individu beperkt, is niet wezenlijk anders dan de praktijk in totalitaire ideologieën.

Boerkaverbod zet de deur open naar vervolging minderheden – Mumtaaz

Maar al een paar jaar is de politiek hard op weg vele rechten van de burger af te nemen. Niet alleen moslims hebben hier last van, ook anderen mogen opeens zomaar afgeluisterd of staande gehouden worden. Dat schijnt hip te zijn op het Binnenhof. Verbieden is zeg maar de Ugg van politiek Den-haag, maar dan bestemd voor beide geslachten (hoewel, op het centraal station heb ik reeds vele ‘mannen’ gespot met dit eskimoschoeisel). Elke partij loopt te koop met “vrijheid,” maar sinds vandaag kunnen we rustig stellen dat vrijheid hun minder waard is dan een Zimbabwaanse dollar.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=FbXvpQl2tbI]
Kamerstukken:
Wetsvoorstel algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Voorstel van wet tot instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding.

PDF document | 1 pagina | 28 KB

Kamerstuk: Voorstel van wet | 06-02-2012 | BZK

Bijlagen

Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding
Kamerstuk | 28-11-2011 | BZK

Nader rapport wetsvoorstel algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding
Kamerstuk | 27-01-2012 | BZK

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot instelling van een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding.
Kamerstuk | 06-02-2012 | BZK

3 thoughts on “Gezichtssluiers in Debat

Leave a Reply to Leibele Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website