Religion in the Netherlands – The Rough Data

Dutch sociologists R. Eising, G. Kraaykamp, P. Scheepers and P. Thijs, have now published a data guide: Religion in Dutch Society - Documentation of a national survey on religious and secular attitudes and behaviour in 2011-2012. This Data Guide provides the documentation of the research design, the sampling method, and the variables of the national Dutch survey Religion in Dutch Society 2011-2012 Continue Reading →

Moslims & Onderzoek: Van Survey naar Surveillance?

In november kwam het SCP rapport Moslim in Nederland uit. De reacties onder moslims waren niet zozeer afwijzend als wel argwanend: waarom dit onderzoek. Vanuit de positie van onderzoeker kun je je afvragen in hoeverre al het onderzoek naar moslims in Nederland bijdraagt aan het 'surveilleren' van moslims en wat de consequenties zijn van die surveillance voor onderzoek. Continue Reading →