Wilders wil Marokkaanse Nederlanders het land uit, nee niet alleen criminelen en dergelijke. Maar iedereen. Punt.

Fouad Sidali kwam met een tweet waarin hij een vergelijking trok met Hitler en de jodenvervolging. Later stelde Wilders dat hij iedereen wil aanklagen die een vergelijking maakt tussen hem en Hitler. En hopla een uur later waren de eerste kunstwerken (nieuw en oud) alweer te bewonderen evenals de tweets en artikelen. Een kort overzicht.
Afbeeldingen

This slideshow requires JavaScript.

LuckyTV
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=vrOZONaJy74]

Tweets

 

In Tekst
De Speld: Tien Verschillen Tussen Wilders en Hitler

Voor de balans

…de uitspraken van Wilders zelf:
– We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer in Nederland, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen.

– ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is’.

– De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.

-Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek. Genoeg is genoeg.

-Zo lang niet duidelijk is dat de Nederlandse moslimgemeenschap de orde en spelregels van de Nederlandse rechtsstaat van harte accepteert, ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.

– De islam verdient geen respect, maar moet fel worden bestreden als intolerante en fascistische ideologie.

– [als er rellen komen] ‘dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.

– voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslimlanden;

– start een campagne om vrijwillige remigratie van moslims te bevorderen. Niet voor niets hebben wij een Remigratiewet: wat erin is gekomen, kan er ook weer uit;

– haal al die moslimomroepen meteen uit de lucht.

– Let me tell you, ladies and gentlemen, all cultures are not equal. That Islam should be compared with other totalitarian ideologies like communism or fascism… Not one person from the Muslim countries should be allowed to immigrate to our societies any more…. We expel them – we tell them, “There is the door, you have to leave our societies.”

– Migrants exist, and their hypothetical absence within the Dutch reality may be my Utopia, but is not realistic.

– [Islam] is not to be compared with Christianity. It is a violent ideology like communism and fascism and we should deal with it that way. If we don’t, at the end of the day, Islam will eat us.

– Het is tijd voor de aanpak van de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend, de islam.

– Als wij nu niet optreden tegen de vergaande islamisering van Nederland, herleven de jaren dertig van de vorige eeuw. Alleen was het toen Hitler en nu Mohammed.

blasfemie!
Je kunt stellen, ja maar Wilders bedoelt natuurlijk niet de goed geïntegreerde Marokkaanse Nederlanders, moslims, migranten enzovoorts. Maar waarom niet hem op zijn woord geloven? Dan zien we dat hij niet direct oproept tot geweld, geweld ook niet noodzakelijkerwijze als alleen negatief ziet en als we inderdaad met islam moeten omgaan zoals we met communisme en fascisme zijn omgaan dan variëren de mogelijkheden van Koude Oorlog tot open oorlog. Hij wil moslims hun geloofsbeleving, vrijheid van godsdienst en andere burgerrechten ontnemen, moslims uitzetten en Marokkaanse Nederlanders ook weg hebben.

Dat maakt Wilders overigens niet persé tot een groot gevaar voor de democratie; wat hem echt levensgevaarlijk maakt is dat andere partijen er geen probleem in zien om met de PVV samen te werken want dat brengt Wilders dichtbij het centrum van de macht.

Ik ben niet zo voor het politieke gebruik van de vergelijking tussen Wilders en Hitler of Wilders en fascisme (inhoudelijk kan het best interessant zijn), want eigenlijk geldt hetzelfde voor wat Wilders doet met islam en nazisme en of islam en fascisme; als we daar inderdaad dienovereenkomstig mee moeten omgaan dan betekent dat dus onder andere het gebruik van geweld. Want ja we hebben Hitler er niet onder gekregen door thee met hem te drinken, toch?

Aan de andere kant hoeven we ook niet erg onder de indruk te zijn van de ‘Godwin’ roepers die iedere vergelijking met Hitler ongepast vinden en jammeren dat degene die die vergelijking maakt het debat onmogelijk maakt. Het ‘Godwin’ roepen is de moderne seculiere variant van ‘godslastering’ roepen; een poging om niet in te hoeven gaan om de inhoud van de vergelijking en de aanleiding van de vergelijking. Niet degenen die de vergelijking maken sluiten het debat, maar degenen die Godwin roepen. Dat het nu over de uitlatingen van Sidali gaat, is niet Sidali te verwijten, maar degenen die door middel van ‘Godwin’ te roepen de aandacht afleiden van het daadwerkelijke issue: het gevaar dat Wilders vormt voor de Nederlandse democratie en rechtstaat.

Opvallend is dat veel van de ‘Godwin’ roepers dezelfde mensen zijn die stellen dat het benoemen van racisme en islamofobie vaak gebruikt wordt om kritiek onmogelijk te maken. En dat kan zeker zo werken en daar zijn ook genoeg voorbeelden van hoewel dat niets afdoet aan het voorkomen van racisme en islamofobie op zich. Dat ‘Godwin’ roepers vaak racisme en islamofobie als term proberen onderuit te halen (of zelfs islamofobie rechtvaardigen) laat vooral zien hoe men probeert moslims, migranten, Marokkaanse Nederlanders, allochtonen alle instrumenten te ontnemen om uitsluiting op basis van verbeeldingen van afkomst, ras of geloof aan de kaak te stellen. Misschien vandaar ook het gebruik van de Hitler als hyperbool.

Nog een toefje:
Voor Sjaak Bral de gitaar ter hand nam, richtte hij zijn pijlen op De Jong. Hij refereerde aan een opmerking eerder deze week van PvdA-bestuurslid Fouad Sidali, die PVV-leider Geert Wilders met Hitler vergeleek. Bral zei dat hij die vergelijking mank vond gaan. ‘Hitler is zo veel verder gekomen,’ sprak hij. ‘Hoewel, Wilders heeft laatst gezegd dat hij fan is van de smurfen. Die hebben ook één volk, een leider, één kleur. Misschien zit er toch wat in.’ Na die opmerking stond De Jong (PVV) op om na een korte discussie met Bral de zaal te verlaten. Zijn aanhang deed hetzelfde.