Moslims horen niet in Europa? Wen er maar aan! – Een reactie op prof. Juliaan van Acker

Dat islamofobie niet alleen een fenomeen is voor rechts-radicalen wisten we natuurlijk wel; dat zijn racisme en anti-semitisme immers ook niet. Dat het ook is doorgedrongen tot de ivoren torens van de academia is (oh naïeve ik) toch wel een schok en zeker als dat van mijn eigen universiteit, de Radboud Universiteit Nijmegen, afkomstig is. Emeritus hoogleraar en expert op het gebied van jeugdcriminaliteit en radicalisering (een interessante spill-over van beide vakgebieden overigens) Juliaan van Acker schreef op The Post Online een stuk dat zo ongeveer alle kenmerken van islamofobie (inclusief het paternalisme) wel in zich heeft:

Moslims horen niet thuis in Europa | ThePostOnline

De aanwezigheid van moslims in Europa is geen goede zaak, noch voor de moslims zelf, noch voor de Europeanen.

Van Acker presenteert zijn stuk als het product van vrijdenken en niet gehinderd door enige vooringenomenheid vanuit de sociale wetenschappen. Wat zijn zijn argumenten voor zijn boude stellingname? Eigenlijk nul. Althans hij beweert veel, maar bewijst niets. Dat is inderdaad vrijdenken zullen we maar stellen.

Van ‘raar’ tot een sociale kwestie
Vrouwen dragen een hoofddoek om zich van de rest te onderscheiden (daarmee zijn zij echt de enige bevolkingsgroep die kleding draagt om zich van de rest te onderscheiden), alle moslims bidden vijf keer per dag en ze eisen daarvoor aparte plekken op, ze eisen halal voedsel enzovoorts. Allemaal rechten die moslims hebben omdat andere gelovigen die ook hebben overigens. ‘Moslims willen een apart rechtstelsel’ Maar welke moslims dan? Er is in Nederland geen enkele groep die dat claimt, maar schijnbaar zet dat toch de scheiding kerk staat onder druk. Zelfs al zijn veel shariaregels uitstekend toepasbaar in Nederland.

‘Ze’ willen niet integreren, daar komt zijn stellingname op neer en daarbij zijn ze crimineler en dat dan ook nogal eens vooral tegen niet-moslims. Maar geen enkele onderbouwing. Men trekt zich terug in eigen wijken (nee, men verlaat achterstandswijken wanneer men kan), er ontstaan no-go areas (die hebben we helemaal niet) en er zou sharia-wetgeving heersen (islamofobiedriehoek iemand?). Aan de andere kant Van Acker vindt het al een probleem dat moskeeën volgens hem ‘raar’ afsteken tegenover ‘onze’ gotische en barokke kerken, dus zijn drempel om iets tot een grote sociale kwestie te verheffen is niet zo hoog.

En dan komen er nu natuurlijk keiveul moslims hierheen. En natuurlijk moeten ‘we’ mensen in nood helpen, maar de moslims moeten terug. Maar welke dan? De nieuwkomers of degenen die al lang hier wonen? Ze moeten dan ook naar Afrika en het Midden-Oosten want daar horen ze thuis volgens Van Acker. Dat is toch wel typisch aangezien moslims al eeuwen deel zijn van de Europese geschiedenis en hier al eeuwen wonen. Allereerst is er de nauwelijks te onderschatten invloed van de Moren in Spanje (711-1492). Er zijn geen islamitische nazaten in Spanje van deze beschaving, maar resten ervan zijn duidelijk terug te vinden in wetenschap, namen van plaatsen, gebouwen, enzovoorts.

Ten tweede zijn er de Tataren (vanaf de tiende eeuw) die in het kielzog van de Mongolen Oost-Europa binnenkwamen en momenteel nog terug te vinden zijn in Finland, Polen en Litouwen en een andere groep in Oekraïne. Nazaten hiervan hebben nog met de Polen meegevochten in de Slag bij Wenen tegen de Ottomanen.

Deze Ottomanen vormen vanaf de veertiende eeuw de derde categorie en er zijn nog steeds afstammelingen van deze groep in Oost-Europa (vaak Turken genoemd hoewel ook bekeerlingen en hun nakomelingen soms dat label krijgen). Als vierde zijn er, voornamelijk in West-Europa, vanaf de negentiende eeuw moslims die als koloniale migrant, gastarbeider of vluchteling naar Europa kwamen. In het verleden had Oost-Europa overigens enkele groepen moslims van wie de herkomst onduidelijk was, zoals de Böszörmény in Hongarije (10e-13e eeuw) en een groep die nu nog bestaat: de Pomaks (in Bulgarije).

In het algemeen kunnen we stellen dat door de eeuwen heen de relatie tussen islam en Europa wordt gekenmerkt door onderlinge dialoog en kruisbestuiving op het gebied van politiek, technologie en maatschappelijke ordening, maar ook door conflict en competitie. Dat is zo ongeveer de hele Europese geschiedenis in een notendop natuurlijk.

Het zichzelfvernietigende argument
Het knappe in Van Acker’s betoog is dat hij het zelf volkomen verpulvert in één zin. Wat doet hij dan? Nou enerzijds schept hij een absolute tegenstelling tussen moslims en Europa met enorme generalisaties en stereotype beelden over moslims én Europa en over islam en Europa. En dat heeft dan met islam te maken gezien de voorbeelden over sharia, hoofddoek, scheiding kerk staat en dergelijke die hij noemt. Het is onzin want hij kan op die manier niet verklaren waarom het vooral moslims zijn die slachtoffer zijn van politiek geweld door organisaties en staten, of waarom moslims in verschillende landen verschillen trajecten van institutionalisering volgen, waarom er verschillende vormen en maten zijn van segregatie in Europese landen. Dat negeert hij allemaal en zo kan hij een idyllisch beeld van een humanistisch-christelijk Europa zetten tegenover een doembeeld van moslims en islam.

Maar hij gooit dat betoog (en ook zijn sneer naar de sociale wetenschappen) in één keer kapot wanneer hij stelt: “Er zijn geen genetische verschillen tussen die groepen; als er verschillen zijn dan is dit een gevolg van politieke, economische en culturele omstandigheden.” Dus de verschillen tussen moslims en Europa ontstaan niet door wat Moeder Natuur of God ons gegeven heeft, maar door zaken die mensen zelf construeren: politiek, economie en cultuur. En precies zo is het want daarmee kun je de verschillen tussen moslims en anderen (en de overeenkomsten) in Europa wel verklaren en ook de verschillen tussen moslims onderling. Zaken als etniciteit, cultuur en religie kunnen een grote samenhang vertonen met ongelijkheden, criminaliteit enzovoorts maar vormen daarmee nog geen verklaring. Er is geen eenduidig causaal verband tussen islam en het gedrag van moslims net zomin als er een eenduidig causaal verband is tussen christelijk-humanistische waarden en het gedrag van Europeanen; al is het maar omdat de islamitische Europeanen dan buiten de vergelijking vallen. In één zin haalt Van Acker dus volkomen zijn eigen betoog onderuit door gebruik te maken van een briljant sociaal-wetenschappelijk inzicht.

Etnische zuiveringen en een moslimloos Europa
Nou kunnen we wat lacherig doen over de stelling van Van Acker als je geen moslim bent en het stuk niet over jou gaat, maar er schuilt natuurlijk ook een gevaar in dit type denken. Wat hij neerzet is een klassieke islamofobe these: het construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische definitie van islam die leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen niet-moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van religieuze kenmerken die hen toegeschreven worden. De crux daarbij is, net als bij alle andere vormen van racisme, dat deze manier van denken en het handelen dat daarop gebaseerd is, ertoe leidt dat degenen die als moslim gecategoriseerd worden veel moeilijker hun eigen definitie en beleving van islam kunnen vormgeven, beleven en uitdragen. Het vermindert de vrijheid om je godsdienst te beleven zoals je zelf wil, want je wordt afgerekend op de stereotypen die anderen je opleggen.

Van Acker pleit duidelijk voor een moslimloos Europa: “Als aan deze (opleiding, gezondheidszorg, enz.MdK) zou zijn voldaan, dan hoeft in Europa geen enkele moslim nog te blijven omwille van betere leefomstandigheden.” Nu kent Europa geheel volgens haar eigen traditie van etnische zuiveringen, massamoord en genocide zeker acht (!) grote momenten van de-islamisering en de-moslimisering. Ten eerste de reconquista in Spanje, ten tweede tijdens de periode van de slavenhandel waarbij naar schatting tot eenderde van de slaven moslims was die van hun woongebied werden verdreven en tot slaaf gemaakt. Ten derde de etnische zuivering van het voormalige emiraat van Sicilië en van Lucera in Italië tussen 1160 en 1300. Ten vierde de de-islamisering in communistisch Europa, in het bijzonder Albanië. Ten vijfde de etnische zuivering en het bloedbad onder de Circassiërs door de Russen. Ten zesde het bloedbad vaan Izmail in 1790 en de verdrijving van moslims uit de Balkan tussen 1821 en 1922. Ten zevende de talrijke bloedbaden en militaire campagnes in de koloniën en bij de onafhankelijksoorlogen. Ten achtste in de oorlog in voormalig Joegoslavië, in het bijzonder Bosnië (denk aan Srebrenica). Met andere woorden: historisch gezien komt massale de-islamisatie en de-moslimisering alleen voor in de context van regimes die zeer autoritair en gewelddadig waren en bijna altijd met veel doden als gevolg.

Zonder te willen stellen dat dit is wat Van Acker wil (zijn verhaal is eigenlijk meer een paternalistisch islamofoob beschavingsoffensief), moeten we ons wel realiseren dat dat de context is waarin zijn islamofobe pleidooi een plek heeft. Van Acker stelt dat Europa zich moet versterken door zich te bevrijden van het politiek correcte denken (alsof zijn verhaal haaks staat op de sterke islamofobe tendensen in deze samenleving en dus ook maar in enige mate ‘taboedoorbrekend’is) en met een sterk leger (hij zal dan vast niet bedoelen dat ook de moslims in Europa dat ook moeten doen?). En dan ook nog met een charismatische leider. Tsja, wat zou hiermee nou mis kunnen gaan?

Het artikel van Van Acker kunt u lezen (PDF): HIER.

21 thoughts on “Moslims horen niet in Europa? Wen er maar aan! – Een reactie op prof. Juliaan van Acker

 1. Mijn inziens komt zijn betoog vooral neer op het feit dat Europa leeft vanuit andere normen en waarden dan de moslims waar hij het over heeft. Deze normen en waarden die voortkomen uit onze geschiedenis verschillen naar mijn mening wel degelijk van de normen en waarden waarmee zij zijn opgegroeid. Dit verschil zorgt voor wederzijds onbegrip en daardoor voor frustratie en irritatie. Zijn beschouwing dat deze te verschillende werelden beter naast elkaar in plaats van door elkaar kunnen bestaan, heeft niets te maken met zogenaamde islamfobie, maar zoals hij zelf al zegt: met gezond verstand los van mening of emotie…

 2. Debby, wat jij schrijft impliceert dat een moslim geen Europeaan is. Terwijl er veel moslims in Europa wonen met Europese roots, omdat zij bekeerlingen zijn. Deze bekeerlingen zijn net zo Europees als iemand die niet voor de islam heeft gekozen. Om me even tot Nederland te beperken: de bekeerlingen hebben op Nederlandse scholen gezeten, hun moedertaal is Nederlands, hun etnische achtergrond is Nederlands, van de liedjes die ze zongen tot de zwemlessen en het fietsdiploma zijn ze als Nederlanders socialiseerd. Ze zijn bij Nederlanders naar Nederlandse klassenavonden geweest en hebben door de polder gefietst, naar Schiermonnikoog op vakantie gegaan en naar Salou. En nu zijn ze opeens niet langer welkom, want niet langer Europees? Terwijl hun ouders en familieleden hier gewoon wonen? Het is allemaal veel minder zwartwit, en dat zou die professor ook moeten en kunnen weten.

 3. de islam is geen antropologisch vraagstuk maar een religieus. De islam is een voortzetting van de Baal-religie die Israël door de eeuwen heen teisterde. Haar ontstaan was in Petra en niet in Mekka. De islam is een boosaardige religie en hoort niet thuis in Europa. Dit gezegd hebbende is het zo dat het officiële christendom ook kwaadaardig is geworden.

 4. Martijn, hoe kijk je aan tegen de bevinden van onderzoek van Professor Ruud Koopmans ?https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf
  En je geeft aan dat veel regels in de Sharia prima toepasbaar zijn in een Westerse, liberale democratie. Denk je dat de Sharia grotendeels verenigbaar is met liberale democratie? En hoe kijk je aan tegen de onderdelen van de Sharia die daar helemaal niet mee verenigbaar zijn? Ontken je dat moslims oververtegenwoordigd zijn in criminele onderzoeken/veroordelingen? Iets heel bizars aan je betoog is dat je beweert dat er weinig verband is tussen gedrag van mensen en hun culturele achtergrond (christelijk humaan, islamitisch).
  Ik begrijp je invalshoek. Natuurlijk hebben we vrijheid van meningsuiting (en dus ook geloof). Maar zijn er voor jou grenzen? Of deel je de mening van Piet Heijn Donner: ach, als de meerderheid de Sharia wilt, dan hebben we toch lekker de Sharia? http://www.volkskrant.nl/politiek/donner-blijft-bij-omstreden-uitspraak-over-sharia~a2446559/. Dus neem je een 100% culturrrelativistisch standpunt in? Of ben je ervan overtuigd dat Islam prima te verenigen is met liberale democratie?

  • hier mijn reactie destijds: http://religionresearch.org/closer/2013/12/22/muslim-fundamentalism-considerations-research/

   Inderdaad is er weinig verband tussen cultuur en gedrag: cultuur is zo divers en tegenstrijdig dat het allerlei gedragingen mogelijk maakt, beperkt en stimuleert. Daar is nauwelijks een eenduidig antwoord op te formuleren temeer er verschillende opvattingen zijn over wat bijv de Nederlandse cultuur eigenlijk is. Cultuur verklaart niet, maar moet verklaard worden.

   Voor onderzoek neem ik een relativistisch standpunt in: het interesseert mij wat anderen zien als grenzen en welke grenzen uiteindelijk opgelegd worden.

 5. De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!….

  • Heb je misschien ook nog wat intelligente argumenten? Of doen we daar niet meer aan?

 6. Islamofobie is een valse en misleidende term, het veronderstelt dat de oorzaak van conflicten tussen moslims en niet-moslims bij de niet-moslims liggen, zij lijden immers aan islamofobie.
  Maar van hindoefobie heb ik nog nooit gehoord, en als angst voor het onbekende de oorzaak is van islamofobie is dat des te vreemder omdat hindoeïsme voor ons westerlingen een heel afwijkende vorm van religie is.
  Hindoes hebben doorgaans ook een veel donkerder huidskleur, maar van racisme en andere ernstige maatschappelijke ontwrichting veroorzaakt door deze groep is nooit sprake.
  Overal ter wereld waar in een land moslims numeriek een bepaalde grens overschrijden ontstaan conflicten, we kunnen op basis hiervan niet anders concluderen dan dat islam een oorlogsdoctrine is die evenals b.v. fascisme verboden moet worden, vooral omdat de moslims zelf het grootste slachtoffer zijn van deze oorlogsdoctrine.

  • Mee eens!! Islam is meer een totalitaire stelsel met een doel tot mondiale islamisering. Het is mij met de paplepel ingegoten in Quran lessen op basisschool waar ik nu niets van moet hebben.
   Het is mij inmiddels ook duidelijk dat men ook middels een onderzoek ver van de kern kan raken met behoud van ‘goed intellectueel’ gevoel.

   Ik vind het een kortzichtige opmerking voor een onderzoeker: “Moslims willen een apart rechtstelsel’ Maar welke moslims dan? Er is in Nederland geen enkele groep die dat claimt, maar schijnbaar zet dat toch de scheiding kerk staat onder druk.”
   Natuurlijk is de scheiding kerk staat onder druk – in EU verband! kijk naar Engeland. Kijk naar steeds meer inmenging van Turkse Diyanet dat de TK se moslims steeds meer tracht te indoctrineren. Alles is kwestie van tijd en gebrek aan tegengas. We hebben de discussie ‘hoofddoek of niet’ in openbare functies gehad… nog veel meer!

   Ik zie hier geen Islamofobie. Er dreigt een reële gevaar van radicaal Islam in hele westerse wereld. De Islamitische wereld heeft een theocratische probleem dat hierheen aan het verhuizen is! Politiek correctheid heeft Islamofobie bedacht en men moet zich verontschuldigen, bizar!
   Zuhdi Jasser verwoord het helder: https://www.youtube.com/watch?v=NWH9YbCZaXo (vanaf 1:20)
   Meteen een goed voorbeeld welke muslims here horen en wie moeten we steunen. als boodschap / tegengas tegen de Islamisme.

   • Helaas lijkt dit inderdaad het geval. Sinds enige tijd werk ik met veel Serviers samen en die hebben van dichtbij meegemaakt hoe het conflict in Joegoslavië zich ontwikkelde. Dat conflict begon niet direct met de genocide op het Islamistische deel van de bevolking. Er bouwde in de samenleving haat op door continue provocaties vanuit islamitische hoek gefinancierd vanuit het midden-oosten. Toen uiteindelijk het volk het recht in eigen hand nam was het hek van de dam. Ik hoop dat we in Europa en specifiek Nederland kunnen voorkomen dat het ooit zo ver komt….

    • Zie paralellen met vanuit de islamitische wereld gefinancieerde kerken in Nederland.Haat imams -al of niet uit Belgie naar NL gestuurd- kunnen vaker niet aangesproken worden, aangezein het Nl’se ‘rechts’systeem boter op zijn hoofd heeft…..TJa.

 7. Zou het dan zijn : hoe dommer (lees ongeinformeerder, dus minder ontwikkeld) iemand is hoe meer godsdienst grip op hem heeft ? Dan is de islam de meest ongunstige godsdienst helaas)

  • Ik denk, Marc Sommer, dat je daar wel eens gelijk in kan hebben. Het christendom groeit ook het hardst in ontwikkelingslanden terwijl dat geloof in Westerse landen juist afneemt. En helaas is het gemiddelde IQ in ontwikkelingslanden ook lager dan in het Westen en in sommige Aziatische landen zoals Singapore etc. Dus ja, ik denk dat jouw stelling wel enigzins hout snijdt want de statistieken liegen niet.

 8. Fijn zeg ! Behalve Martijn vertelt elkeen iets zinvols gekoppeld aan perceptie en analyse. Ons politiek correct denken (vergeet dus eerlijkheid)is zo bang van de stempel “islamofoob” omdat de christelijke wereld altijd streeft naar goedkeuring jaja zo hoort het hm !!!. Nergens goed voor . Zet Europa van 4 tot 84 jaar voor de computer en er is geen noodzakelijk tegengas meer . Goed bedacht .
  De psychische genocide van europa wordt makkelijk door iedereen te laten gehoorzamen aan een akelig technisch systeem . Europa , weleer vol harde werkers , is apatisch geworden want weerstand tegen niet gewensten wordt verboden …onmacht…Martijn kan enkel funktioneren via verklaringen , argumenten , bewijzen en bewijst enkel dat hij niet denken kan . Hij ontkent wat elkeen ziet. De sharia4belgium zit in de gevangenis , allé toch één goeie maatregel. Hoe zit het in het cartier St Denis Martijn ? stop aub met JVA te behandelen als een islamofobe opa ! en stop met je zelfverheerlijkende , niks nieuws brengende kennisverspreiding . Er is voldoende pollutie van gedachten.Stap uit je redeneer-kunst !

 9. Wat een hoop leugens toch weer. Laat het nou 1 keer duidelijk zijn, antisemitisme komt van links, de kogel die Fortuyn deed vermoorden kwam ook van links, de bom op Jan Maat die z’n vrouw in een rolstoel deed belanden, kwam ook van links. Het verbachtaliseren van aanslagen komt ook van links. Ten laatste, Hitler WAS NIET RECHTS MAAR LINKS

  I rest my case

Leave a Reply to JC Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website