Verklaringen van Nederlandse islamitische organisaties over aanslagen in Brussel

veel gebruikte afbeelding in reactie op #brussel op social media

veel gebruikte afbeelding in reactie op #brussel op social media


Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel veroordelen islamitische organisaties, netwerken en individuele moslims het politieke geweld tegen burgers. Daar is de nodige discussie over en zeker het vragen om afstand nemen is door en door gepolitiseerd in een islamofoob klimaat. Daarbij is gevraagd afstand nemen ook best ingewikkeld:

Niettemin doen veel islamitische organisaties, netwerken en individuele moslims dat toch waarbij ontzetting, nadruk op saamhorigheid en internationale solidariteit overheerst. Hieronder een overzicht van binnengekomen veroordelingen:

(Voornamelijk Nederlandse) organisaties
Executief van de moslims van België

Het EMB veroordeelt de aanslagen van Brussel en Zaventem

Het Executief van de Moslims van België (EMB) veroordeelt met klem en zonder voorbehoud de aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) evenals in de Europese wijk van Brussel (metro Maalbeek) : daden van een extreme wreedheid tegen onschuldige burgers.

Het EMB betuigt zijn deelneming voor de slachtoffers aan hun dierbaren, en wenst sterkte toe aan de gewonden.

Deze dramatische gebeurtenissen, in het hart van Europa, bemoeilijken de inspanningen van de maatschappij, van het EMB en van de ganse moslimgemeenschap van België in het kader van het harmonieuze samenleven. Daarom roept het EMB, in naam van alle moslimburgers, op tot eenheid en tot eensgezindheid om een front te vormen tegen geweld en terrorisme.

Het Executief van de Moslims van België herbevestigt zijn verbondenheid met de democratische waarden. Het bedankt de ordediensten, en herbevestigt zijn vertrouwen en steun aan de Belgische overheid belast met de veiligheid en de sociale cohesie van het land.
Salah ECHALLAOUI
Voorzitter

LIVE BLOG: Bomb attacks in Brussels | Middle East Eye

Sunni Islam’s leading seat of learning, Al-Azhar, said Tuesday’s attacks in Brussels “violate the tolerant teachings of Islam,” and urged the international community to confront the “epidemic” of terrorism.

“Al-Azhar strongly condemns these terrorist attacks. These heinous crimes violate the tolerant teachings of Islam,” the Cairo-based Al-Azhar said in a statement.

“If the international community does not unite to confront this epidemic, the corrupt will not stop from committing heinous crimes against the innocent.”

The Egyptian foreign ministry also condemned the attacks that left at least 26 people dead and dozens wounded in Brussels.

“The time has come for the world to make a final stand to deal with the phenomenon of international terrorism,” ministry spokesman Ahmed Abu Zeid said in a statement issued in English.

He called for steps to tackle it at the “financing and ideological levels … and to prevent the recruitment of more individuals by criminal terrorist groups”.

An Open Letter to Islamist Extremists, from the Other Muslims of the World

This is an open letter addressed to ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram and all other violent Islamist extremist groups; their members, followers, and supporters…

We, the other Muslims of the world, would like to invite you to an open debate about our respective ideas of the Islamic ethics of war and peace.

We wish to understand how such drastically divergent understandings have evolved from two groups who ostensibly belong to the same religion, read the same scripture, and follow the same prophets.

With such diametrically opposed notions, it is clear that both of us cannot be right. It is time we began a conversation to understand each point of view, and decide who can more rightly claim to hold the authentic interpretation.

You have been invited to this discussion many times before. Consider this letter merely one among many that challenge you to show how you formulate your dis-ethics from within our tradition.

Although we disagree on many points, our differences loom largest when we look to the verses in the Quran related to striving (jihad), fighting (qital), and war (harb). On a superficial reading, several of these verses appear to convey discrepant messages. Verses that speak of peace, forbearance, tolerance, sanctity of life, and freedom of religion are juxtaposed against verses that speak of military aggression.

Both of us agree that the seeming contraindications can be reconciled once a deeper exegetical interpretation is applied. How we each pursue this reconciliation seems to be the starting point for the vast differences in the entire ethical and jurisprudential outlooks we develop.

To understand these resulting differences, it is necessary to first assemble the verses relating to jihad, qital, and harb and apply to them a thematic exegesis. In doing so, Islamic jurists and scholars have discerned that several progressive phases of Quranic injunctions regarding the use of military force are apparent. [Text is much longer, read more on the site, MdK]

Een eind aan terreur – Platform INS

Wij betreuren de reeks gewelddadig extremistische aanslagen van de afgelopen dagen ten zeerste. Vandaag werd België getroffen, gisteren Turkije, eergisteren was het raak elders op de wereld. Helaas kent deze lijst geen einde.

Alle slachtoffers delen hun menselijkheid, alle daders hun beestachtige wreedheid.

Vele dierbaren worden achtergelaten met leed en verdriet. Een grotere groep burgers blijft leven in een staat van angst.

Het moet afgelopen zijn met gewelddadig extremisme. Wij dienen allen te beseffen dat wij allen mens zijn. Je achtergrond, kleur, opvattingen en wensen komen daarna.

Meld Islamofobie

Na Parijs, Ankara, Istanbul enz. enz. nu wederom een aanslag op ONS, een aanslag op de MENSHEID.

We moeten ons niet gek laten maken, mensen moeten doen wat ze altijd deden, leven zoals ze altijd leefden. Geen tweedracht, maar eendracht is wat wij nodig hebben.

‪#‎Brussel‬

Assadaaka

Wij van Assadaaka Community zijn geschokt en verdrietig door het nieuws van de afschuwelijke aanslagen in Brussel. Met diep medeleven condoleren wij alle nabestaanden, het Belgische volk en alle slachtoffers van terrorisme. Laten wij bidden voor hen, ieder op zijn eigen manier.

Géén verdeeldheid

Geweld tegen burgers, dat kán en mág niet gebeuren in een samenleving waarin vrijheid voor op staat. Laten wij er daarom allen voor zorgen dat deze aanslag onze samenleving niet ontwricht. Terroristische netwerken willen juist angst, verdeeldheid en haat zaaien. Wij roepen daarom iedereen op tot een diepere verbondenheid, tussen alle mensen van iedere afkomst en religie. Juist nu! Dát is vrijheid. Laten wij deze vrijheid gezamenlijk omarmen.

Er voor elkaar zijn

Radicaliserend gedrag kunnen wij samen signaleren en voorkomen. Niet door elkaar in de gaten te houden, maar door oog te hebben voor elkaar. Door contact te maken. En door mensen die de aansluiting met de samenleving niet kunnen vinden, juist te helpen. Daarom roepen wij iedereen op, zowel de overheid als burgers, om er voor elkaar te zijn. Geweld kunnen wij in onze samenleving niet tolereren. Laten wij daarom nu direct de krachten bundelen, door iedereen te betrekken in onze maatschappij, waar vrede en vrijheid leidend zijn.

Marokkaanse moskeeën: verschrikkelijke, walgelijke aanslag | Marokko Nieuws

“Wij staan stil bij de vele slachtoffers en nabestaanden van deze verschrikkelijke daad’’, aldus de RMMN. “Met deze aanslagen in Brussel lijken de aanslagen en terreurdreigingen steeds dichterbij te komen. Wij hopen dat de daders zeer snel worden opgepakt en vragen iedereen nu vooral kalm te blijven en elkaar te omarmen’’, zegt woordvoerder Said Bouharrou van de RMMN.

De RMMN had afgelopen weekend al aan alle gebedshuizen gevraagd om komende vrijdag tijdens het gebed aandacht te schenken aan de vele terreuraanslagen in de wereld die de wereldvrede op deze manier ernstig kunnen verstoren. “Daarbij vragen wij met name aandacht te schenken aan deze verschrikkelijke aanslagen in Brussel’’, aldus Bouharrou op dinsdag.

EMCEMO, het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Euro-Marokkaans Platform Migratie, Ontwikkeling, Burgerschap en Democratie en het Transnational Migrant Platform

Solidair met Brussel en haar slachtoffers
Wij veroordelen deze barbaarse terroristische aanslagen en spreken onze droefheid en solidariteit uit met de families en naasten van de slachtoffers.
Wij hopen dat deze tragische gebeurtenissen voor ons een aspect zullen zijn om ons te verenigen en dat ze niet koren op de molen van de extremisten zijn, of dat nu religieuze extremisten zijn of die van extreem rechts.
Namens de Nederlandse Marokkanen EMCEMO
Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie
Platform Euro-Marokkaans Platform MIgratie, Ontwikkeling, Burgerschap en Democratie
Transnational Migrant Platform

Amsterdam, 22 maart 2016

Verklaring Stichting alFitrah aanslagen Brussel 22 maart 2016

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem
In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Wederom aanslagen, wederom slachtoffers. In deze tijd zijn er dagelijks aanslagen over de hele wereld, soms dichtbij en soms dichtbij (het is nooit ver weg). Elk onschuldig slachtoffer is er één te veel, wie het ook is, en waar het ook is. Deze criminele aanslagen hebben niets met de islaam te maken. Het is bijgevolg ook niet nodig dat de moslims zichzelf elke keer weer dienen te verdedigen of zich hier tegen uit dienen te spreken. Genoeg verklaringen! Men kan zijn afschuw nooit genoeg uiten jegens het vele onrecht dat zich op deze wereld bevindt.

Het gaat hier niet om een bepaalde groep mensen, het gaat om de mensheid. Vandaar dat het tijd is voor oplossingen, en het daadwerkelijk uitvoeren hiervan, in het belang van een vreedzame en hechte samenleving.

Dit is een boodschap aan een ieder die zich schuldig maakt aan verwerpelijk gedrag dat slechts gestuurd wordt door electorale belangen en sensatie om de zogenaamde eigen heldhaftigheid te bewijzen in het bestrijden van zulke criminele daden. In plaats van dat zij zich uitspreken tegen deze criminele daden, spreken zij zich uit tegen de islaam. Hiermee vormen zij feitelijk en onvermijdelijk een voorportaal tot radicalisering, en uiteendrijving van bevolkingsgroepen, wat weer leidt tot zulke verschrikkelijke criminele aanslagen.

Vandaar dat we een oproep doen aan dergelijke personen, zoals Asscher, Zeilstra, Marcouch en Furkani om hun maatschappelijke geweten op te wekken en te laten werken, en te stoppen met het uiteendrijven van mensen puur voor electorale en andere persoonlijke belangen.

De tijd waarin we de islaam zien als probleem en niet als oplossing, moet voorbij en afgelopen zijn. De tijd is aangebroken waarin we samen moeten zitten met mensen die daadwerkelijk kennis van zaken hebben en al meer dan 30 jaar hier in Nederland bezig zijn om alle poorten tot radicalisering te sluiten.

De tijd is aangebroken om oprecht met elkaar te zijn, en elkaar in de ogen te kijken, en met elkaar in plaats van over elkaar te praten.

De tijd is aangebroken waarbij we de angstaanjagers geen kans meer geven om ons angst aan te jagen van onjuiste zaken, maar dat wij richting oplossingen gaan werken. De tijd is aangebroken waarbij moskeeën en mensen met kennis beschouwd moeten worden als het voorportaal van verbetering van gedrag, vrede, veiligheid en een betere samenlevering, en het bestrijden van radicalisering en crimineel gedrag. De tijd is aangebroken waarbij we onze jongeren accepteren zoals ze zijn, en hen respecteren in hun godsdienstige vrijheden en rechten, zonder hen daarbij beperkingen op te leggen.

De tijd is aangebroken waarin we onze pedagogische schoolsystemen gaan herzien en aan gaan passen aan de huidige feitelijke cultuur hier in Nederland. De tijd is aangebroken dat wij onze kinderen leren dat wij allen deel uitmaken van een diverse samenleving met verschillende godsdiensten en gewoonten, en dat het normaal is dat er mensen zijn die andere feestdagen hebben, of zich anders kleden of andere gewoonten hebben. We moeten ophouden met een integratiebeleid dat gericht is op de derde generatie allochtone Nederlanders. Het gaat niet meer om integratie, maar om opvoeding.

De tijd is aangebroken dat we het niet meer hebben over onnozele onderwerpen zoals de wijze van begroeting, en de kledingdracht van een ander, maar dat we productieve en constructieve gesprekken en samenwerkingen met elkaar aangaan.

Tenslotte herinneren wij de mensen aan onze laatste verklaring, waarin wij een ieder in de maatschappij verzoeken om zijn eigen individuele verantwoordelijkheid na te komen om samen met elkaar tot een betere samenleving te komen.

Bestuur Stichting alFitrah

Wa-l-hamdu-lillaahi Rabbi-l-3aalamien.
Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden

NIDA-leider El Ouali roept op tot eenheid | Nieuwsuur

De leider van de islam geïnspireerde partij NIDA in Rotterdam, Nourdin el Ouali, heeft vol afschuw gereageerd op de aanslagen in Brussel. Hij roept op tot eenheid en verbroedering. “Eenheid van diversiteit is het enige antwoord tegen terrorisme.”

El Ouali is bang dat de angst gaat heersen in de samenleving. “Het wordt nu snel weer wij tegen zij.” De fractievoorzitter vindt dat de gehele samenleving er verantwoordelijk voor is dat er geen verdeeldheid komt.
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei vorig jaar dat moslims het medicijn in handen hebben, maar daar is El Ouali het niet mee eens.

“De samenleving heeft het medicijn in handen. Het is alsof Aboutaleb zegt dat als er een huis in de fik staat, moslims daar niet verantwoordelijk voor zijn, maar het wel moeten blussen. Nee, iedereen moet helpen blussen.”

Enkele bekende mensen

verklaring burgemeester aboutaleb – Cityportal Rotterdam

Een gruwelijke, mensonterende daad die veel mensen het leven heeft gekost. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Rotterdam leeft mee met Brussel, onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers.
Terroristen zijn maar op een ding uit: angst en tweedracht zaaien in onze samenleving. Daar zullen wij nooit voor buigen. We zijn één in ons verdriet, we zijn één in onze afschuw.

3 thoughts on “Verklaringen van Nederlandse islamitische organisaties over aanslagen in Brussel

  1. Kent u Arthur Van Amerongen nog? Deze Nederlandse journalist, schrijver en voormalig oorlogscorrespondent leefde in 2006 en 2007 undercover in de Brusselse moslimgemeenschap.Hij schreef daarover in 2008 het niet zo politiek correcte boek ‘Brussel: Eurabia’…“Er waart een islamitisch spook door Brussel. Ik riep dat al in 2008 in mijn boek ‘Brussel: Eurabia’ maar toen werd ik door vrijwel de gehele mediale Belgische gemeenschap, de ontelbare antiracismeclubs en een hele rits al dan niet mohammedaanse politici afgeserveerd als een ‘Bataafse racist’.De salafisten vormen een bedreiging, maar zoals het hier wordt gesteld, lijkt het wel alsof de rest van de islam dan meteen volstrekt onschuldig is.”…

Leave a Reply to Mohamed Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website