Geert Wilders en de Breitbart files: de islam verbieden?

Afgelopen jaar heeft Wilders 12 artikelen geschreven voor Breitbart, het kanaal van de radicale ‘white supremacist’ ideoloog Bannon die nu adviseur is van president Trump. Uit deze posts blijkt onder andere dat Wilders nogal een grote fan is van voormalig Amerikaans president Ronald Reagan die in zes van de twaalf artikelen wordt gepresenteerd als degene die een einde heeft gemaakt aan het Evil Empire van zijn tijd: de Sovjet-Unie en dat dan ook eens zonder geweld te gebruiken.

In de Breitbart posts stelt Wilders eigenlijk hetzelfde als altijd. De islam is echt anders dan wij en dan ook nog eens kwaadaardig anders en uit op de vernietiging van onze vrijheid. De politieke elite wil dat niet zien of kan het niet zien en is daarom de grote schuldige, ook aan de aanslag in Berlijn stelt Wilders in zijn laatste post in december 2016.

Tot zover weinig nieuws. Maar de strijd die hij voorstaat valt op door vier aspecten: de dubbelzinnigheid over geweld, democratisch burgerschap van moslims als probleem, het enige wat ertoe doet bij moslims is hun religie en zeven mogelijke maatregelen die rechtsstaat op zijn kop zetten.

Geweld en vechttaal
In een post van februari 2016 over de strijd tegen wat hij noemt ‘islamitische migratie’ presenteert hij een doembeeld van migratie van moslims en reduceert islam, tot een politieke ideologie. Alle moslims zijn volgens hem een drager en producent van deze ideologie: “meer islam is meer geweld, meer intolerantie, meer terrorisme”. Hij maakt daarbij de vergelijking tussen Nazisme en Communisme die volgens hem zijn verslagen door de gemeenschappelijke inspanningen van Amerika en Europa. Daarmee maakt hij direct een verwijzing naar geweld als mogelijke oplossing (ook al noemt hij dat niet). Immers, het nazisme is verslagen in een bloedige oorlog.

Hoewel hij ook enkele malen naar een vreedzame strijd verwijst, blijft hij hier zoals zo vaak toch dubbelzinnig. Ook het feit dat hij de strijd tegen islam presenteert als existentieel (het is islam of vrijheid), roept een beeld op van een apocalyptische gewelddadige strijd. Het is dergelijk taalgebruik waarvan moslims al eerder op de risico’s hebben gewezen en de vechttaal die ook Jan Jaap de Ruiter al eerder aan de orde heeft gesteld. Als het stoppen van islam een kwestie van overleven is, dan moeten we niet raar opkijken als mensen de daad bij het woord voegen.

Burgerschap van moslims, alle moslims, is een probleem
Wilders stelt op Breitbart dat de islamisering onder andere te zien is aan de toename van jongens die Mohammed heten en een bevolking betreft met hogere geboortecijfers. De moslims zullen daarmee ‘ons’ overvleugelen is zijn doembeeld. En dan komt het:

The Islamic vote has already decided at least one major European election: the 2012 French presidential elections. These were won by the Socialist Francois Hollande over the incumbent Nicolas Sarkozy by only 1.1 million votes. Since an estimated 2 million Islamic votes participated, of which 93 per cent – 1.7 million votes – went to Hollande and only 7 per cent to Sarkozy, it was the Islamic vote which gained Francois Hollande the Elysée Palace.

Met andere woorden, ook moslims die keurig gaan stemmen zijn een probleem. Hun stem is een probleem. De makkelijkste manier om de islamisering te stoppen, is het stoppen van de islamitische migratie. Wat een islamitisch land is, is niet helder (zo bijvoorbeeld de posts van Flip van Dyke), wel helder is het dat daar niet alleen moslims het slachtoffer van worden maar ook anderen.

Er zijn ook goede moslims, maar dat is irrelevant
In een andere post komt Wilders met een pleidooi voor moslims: hij roept moslims op om hun geloof te verlaten. Hij stelt dat hij talloze vriendelijke, gastvrije en behulpzame moslims heeft ontmoet. Moslims zijn volgens hem slachtoffer van hun geloof en de afvalligen zijn degenen die voor vrijheid kiezen en steun verdienen. Dat laatste kun je bij Wilders betwijfelen: het verbieden van migratie uit zogenaamde islamitische landen zorgt er immers voor dat ook afvalligen niet naar Europa komen. Maar Wilders doet hier wel iets wat heel belangrijk is. Voor hem doet het er niet toe of een mens vriendelijk, gastvrij of behulpzaam is. De enige scheidslijn die er voor hem toe doet is dat tussen islam en niet-islam. Een moslim kan vriendelijk, gastvrij en behulpzaam zijn, maar wat telt voor Wilders is dat hij een moslim is.

Hij opent hiermee ook de deur naar een hele specifieke, maar zeker niet nieuwe, racialisering van moslims. Er is immers niet vast te stellen of iemand echt afvallig is of niet, dat kun je alleen bepalen op basis van diens stelling dat hij of zij geen moslim is. Maar hoe weet je dat dan zeker? Daarmee komen we op de situatie in het oude Andalusië na de val van de Moren. Ook daar waren mensen die zich bekeerden tot het christendom (de morisco’s) maar die werden met argwaan bekeken: was men wel echt christen? Uiteindelijk werden velen vermoord en uitgezet en velen vluchtten (onder meer enkelen naar de Nederlanden). Uiteindelijk ging iemands bloedlijn namelijk bepalen of hij of zij moslim was volgens de machthebbers. Dus een bekeerling was toch een moslim omdat hij of zij voorvaderen had die moslim waren. Een heel significant moment in de reconquista en in de geboorte van het moderne racisme.

De zeven maatregelen tegen het doembeeld van islamisering
Op basis van de laatste drie posts kunnen we afleiden hoe Wilders zijn retorische doembeeld van de islam een halt wil toeroepen
1) Een stop op migratie vanuit islamitische landen (dus ook op christenen, joden en atheïsten inclusief voormalige moslims)
2) Afpakken van dubbele nationaliteit van criminelen en hen uitzetten
3) Vrijwillige remigratie
4) Degenen die blijven moeten assimileren en integreren: eisen dat moslims de islam verwerpen en zich houden aan ‘onze’ wetten
5) De vrijheid verdedigen door deze te gebruiken: Wilders zal, ondanks de veroordeling, zich niet inhouden
6) Administratieve detentie van zogeheten radicale moslims
7) En: ‘Perhaps we should even consider outlawing Islam’. Met andere woorden Wilders houdt de mogelijkheid van een totaalverbod op islam open.

We zien de laatste tijd veel discussie over hoe Wilders dit allemaal voor elkaar zou willen krijgen. Dat doet er niet toe: er moeten altijd compromissen worden gesloten en die zijn altijd onvoorspelbaar. Waar het om gaat is dat dit is wat hij wil. We kunnen ons daarom beter afvragen hoe Nederland eruit moet zien als hij dit voor elkaar wil krijgen.

Dat lijkt me vrij eenvoudig: het betekent een complete afbraak van burgerrechten en mensenrechten voor moslims en vluchtelingen: geen recht op asiel meer, tweederangs burgerschap voor mensen met een migratieachtergrond, verwijderen van checks and balances in het strafproces en het schenden of verwijderen van alle artikelen uit de Grondwet die te maken hebben met het verbod op discriminatie (artikel 1), vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Dat is de wereld waarin Wilders’ plannen mogelijk zijn: een zeer autoritair regime dat de rechtsstaat links laat liggen en zich niks aantrekt van internationale verdragen.

6 thoughts on “Geert Wilders en de Breitbart files: de islam verbieden?

 1. Volgens mij was de afgelopen tijd de islamitische staat zelf de grootste bedreiging voor moslims. Op dit moment zie ik de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Iran verslechteren. Als daar oorlog tussen uitbreekt is het zeer waarschijnlijk dat dit een “heilige oorlog” wordt en dat dit weer een sterke invloed gaat hebben buiten de regio. Daar zie ik meer risico voor de islamitische wereld. Wilders en Trump zijn daar slechts een reactie op.

  • Saudie Arabie en Iran zijn al heel lang slecht en ze voeren al oorlog in Syrie, Yemen, Irak en andere landen, proxy oorlogen.
   Het zou beter zijn als ze rechtstreeks oorlog met elkaar voerden in plaats van dat ze er arme landen voor misbruiken.

 2. Steve Bannon is geen radicale ‘white supremacist.
  Martijn, je gelooft weer wat de media je hebben voor gelogen .
  Ik heb je artikel verder niet gelezen, niet nodig, niet interessant, kan een artikel van iemand wiens ideeen niet overeenkomen met de werkelijkheid interessant zijn ?
  Waar is de tijd dat academici enig niveau hadden ?

  • ^Troll.
   Sure, het zal wel.
   ‘De media’, zo’n superterm voor idioten die denken dat Breitbart en CNN van hetzelfde caliber zijn.
   Persoon heeft het artikel niet gelezen. Is niet nodig, want deze persoon is namelijk een ziener en hij/zij/het heeft in de ingewanden van een kanarie gelezen wat er in stond. Deze persoon weet zonder de artikelen in breitbart te lezen of dit artikel overeen komt met de werkelijkheid, waarschijnlijk door de ingewanden.
   Natuurlijk is Martijn representatief voor alle academici, dus wat voor waarde zijn werk ook heeft, we kunnen in elk geval concluderen dat alle academici hetzelfde niveau hebben.
   Bitch, please.

 3. Het grootste probleem in Europa is de ISLAMISERING. Dat is een existentieel probleem. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de ISLAMISERING herstelt niet. De heer Wilders vecht als enige politicus echt tegen het gevaar van de ISLAM en de ISLAMISERING. Politici van bijna alle gevestigde partijen bevorderen tegenwoordig de ISLAMISERING….De ISLAM is een verschrikkelijke ideologie en Wilders is niets meer dan de brenger van slecht nieuws.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website