Het Parool heeft een, vind ik, alleraardigste serie debatjes in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Niet geheel onverwacht is het thema salafisme ook aanwezig in deze debatten. In de Amsterdamse kieswijzer staat onder andere de volgende stelling:

salafistische organisaties subsidie

In het onderstaande debatje gaan Sofyan Mbarki (PvdA) en Mourad Taimounti (DENK) met elkaar in debat over de stelling die het spiegelbeeld is van bovenstaande stelling uit de kieswijzer: ‘salafistische organisaties hebben recht op subsdie’. Mbarki staat op het standpunt dat de gemeente in gesprek moet met zogeheten salafistische organisaties en sluit ze niet per definitie uit zolang het gaat om maatschappelijk relevante activiteiten. Taimounti pleit ervoor dat deze organisaties wel het recht hebben op subsidie. Beiden doen dit vanuit het principe van gelijkheid (wat voor christelijke organisaties geldt, geldt ook voor andere organisaties) maar komen dus uit op een iets ander standpunt. Dat is historisch gezien niet zo raar: het gelijkheidsbeginsel geeft niet per definitie een vaststaande uitkomst. Het criterium waarmee men de gelijkheid bepaalt, bepaalt mede de uitkomst.

In het gesprek komen ook de problemen met het definiëren van wat een salafistische organisatie is, aan bod: ‘er staat geen salafistische organisatie ingeschreven bij het KvK’.

Met een nabeschouwing met Münire Manisa.

Over salafisme zie ook: