Tot aan Eid al-Fitr (suikerfeest) zijn bushokjes in Amersfoort voorzien van verschillende posters die uitspraken van de profeet Mohammed onder de aandacht brengen van het publiek. Een interessante campagne zoals ook christelijke organisaties (en natuurlijk politieke en commerciële) organisaties ook nogal eens doen.

This slideshow requires JavaScript.

Het verheven karakter verwijst naar een uitspraak van de profeet Mohammed die verklaard zou hebben: “Ik ben slechts gezonden om een edel karakter te perfectioneren.” (Sunan al Bayhaqi: 21301). Een goed karakter is daarmee, theologisch gezien, onderdeel van de islam en het verbeteren van het karakter zou zo onderdeel moeten zijn van het streven naar vroomheid. De profeet Mohammed en zijn karakter zouden het goede voorbeeld zijn voor de hele mensheid en de gehele mensheid zou daar dus ook een voorbeeld aan moeten nemen.

(Foto’s via Twitter en Facebook)