#Srebrenica25 en het laatste stadium van de genocide

You may also like...

1 Response

 1. Bert Erends says:

  Niet om de genocide, de slachtoffers of jouw artikel te bagatelliseren, maar om iets van een niet-Nederlander toe te voegen: de Zwitserse historicus en vredesonderzoeker Daniele Ganser schrijft in zijn boek ‘Illegale Kriege Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren Eine Chroniek von Kuba bis Syrien’ uitgebreid over de oorlog in voormalig Joegoslavië.

  Ganser noemt zijn hoofdstuk over die oorlog: ‘Der illegale Krieg gegen Serbien 1999’.
  Met het uiteenvallen van de Sovjet Unie veranderde de geostrategische rol van Joegoslavië. De NATO misbruikte de zwakte van de Sovjet Unie en bombardeerde Joegoslavië en breidde de invloed van US-imperium en de trans-Atlantische militaire alliantie op de Balkan uit. Albanië, Kroatië en Slovenië werden NATO-leden. In Kosovo werd in 1999 een groot Amerikaans steunpunt, Camp Bondsteel, opgezet, waar 5000 Amerikaanse militairen gestationeerd zijn.
  Je zou je volgens Ganser moeten voorstellen dat Joegoslavië in de jaren ’90 zonder UNO-mandaat de VS bombardeerde en daarna in Florida een militaire basis met 5000 militairen inrichtte.
  Voormalig CIA-agent Robert Baer, van binnen uit bekend met machtspolitiek, verklaarde in 2016 dat de VS het communistische Joegoslavië doelbewust gedestabiliseerd hebben en in kleinere staten uiteen hebben laten vallen, door de verschillende etnische groepen in de multinationale staat tegen elkaar op te hitsen. Baer’s advies aan de inwoners van voormalig Joegoslavië: vergeet het verleden, want die is geënsceneerd en vals, en zoek in de toekomst wegen tot samenwerking en tolerantie.

  Ganser schrijft uitgebreid over de oorlog in Bosnië, die samen met Slovenië en Kroatië in 1992 als zelfstandige staten in de UNO werden opgenomen.
  De VS steunden zo af en toe de Kroaten en moslims in Bosnië, maar nooit de Serviërs. Militante moslims werden uit Afghanistan ingevlogen wat de oorlog aanwakkerde. Iran leverde de Bosnische moslims wapens. Het Amerikaans imperium was niet in de-escalatie in Bosnië geïnteresseerd, maar versterkte, achter de coulissen de spanningen.
  In juni 1992 werden UNO-blauwhelmen in Bosnië gestationeerd. Maar de uitrusting, de troepensterkte en het mandaat leidde tot een ramp, een voorgeprogrammeerde ramp. De drie oorlogspartijen, Kroaten, moslims en Serviërs vochten een bloedige strijd.
  De NATO diende zich aan als oplossing en bombardeerde, op verzoek van de VS, tegen de adviezen in, in mei 1995 Servische stellingen rond Sarajevo. Daarmee viel de NATO voor het eerst in de geschiedenis een land aan dat geen NATO-lid was en niet een NATO-lidstaat aanviel.
  De Serviërs beantwoordden het NATO-bombardement met een aanval op VN-beschermingszones en gijzelden 300 blauwhelmen. De VN Veiligheidsraad erkende de zwakte van de blauwhelmen in Bosnië en stelde een 4000 man sterke Rapid Reaction Force (RRF), bestaande uit militairen uit de NATO-landen Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland samen. Maar ook deze macht kon de veiligheid in de VN-beschermingszones niet herstellen.
  De 300 lichtbewapende Nederlandse blauwhelmen zonder oorlogservaring konden de moslim-enclave Srebrenica niet tegen 12.000 zwaar bewapende Serviërs met oorlogservaring, beschermen.
  Voor de geloofwaardigheid van de UNO was Srebrenica een ramp. In NATO-landen, zoals Duitsland werden de UNO tot zondebok bestempeld.
  Het Imperium USA presenteerde de NATO als alternatief voor de UNO. De militaire alliantie stelde zich na Srebrenica als robuuste gevechtseenheid op, die als enige in staat was om vrede te handhaven en zware misdaden te verhinderen. Ganser: “Das alles war nur ein Theater. Srebrenica zeigt, dass nicht die UNO-Charta oder die UNO als Organisation wertlos sind, sondern dass die Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat für die schwache Ausrüstung und das unerfüllbare Mandat der 300 holländische Blauhelmsoldaten in Srebrenica die Verantwortung tragen.” (“Het was maar theater. Srebrenica laat zien dat niet het VN-Handvest of de VN als organisatie waardeloos zijn, maar dat de veto-gemachtigden in de VN-Veiligheidsraad verantwoordelijk zijn voor de zwakke uitrusting en het ontoereikende mandaat van de 300 Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica.”)
  Voor en tijdens de aanval op Srebrenica waren Amerikaanse inlichtingendiensten volledig op de hoogte van de Servische plannen. Tijdens de aanval maakten Amerikaanse drones boven Srebrenica luchtopnames.
  “Den Zerfall Jugoslawiens und den daraus erstandenen Bürgerkrieg hat größtenteils die US-Regierung zu verantworten. Nichts geschah zufällig oder versehentlich; alles beruhte auf strategischen Überlegungen und Entscheidungen. Jeder Schritt, den die USA unternommen haben, diente der Ausweitung des Krieges und begünstigte weitere Spaltungen in der Region.”
  “Die UNO-Blauhelmmission UNPROFOR, die völlig gescheitert war, wurde beendet. Die NATO übernahm das Zepter in Bosnien. Die Geschichte der Balkankriege ist ‘zugleich die Geschichte der Entmachtung der UNO durch die NATO’, erkannte die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung richtig. ‘Die UNO schrumpft zu einem Notariat der NATO’.” (“De Amerikaanse regering is grotendeels verantwoordelijk voor de ineenstorting van Joegoslavië en de daaruit voortvloeiende burgeroorlog. Niets gebeurde toevallig of per ongeluk; alles was gebaseerd op strategische overwegingen en beslissingen. Elke stap die de VS hebben gezet, heeft ertoe bijgedragen de oorlog uit te breiden en verdere verdeeldheid in de regio te bevorderen. ‘
  “De VN-vredesmissie UNPROFOR, die volledig mislukt was, werd beëindigd. De NAVO nam de touwtjes in handen in Bosnië. De geschiedenis van de Balkanoorlogen is ‘ook de geschiedenis van het machteloos maken van de VN door de NAVO’, erkende de Hessische Stichting voor Vrede en Conflictonderzoek. ‘De VN krimpen ineen om een notariaat van de ​​NAVO te worden.'”)

  Ook in Kosovo hebben de Amerikanen Kosovaren en Serviërs tegen elkaar uitgespeeld en steunden daarbij het Kosovo Liberation Army, Albanese afkorting: UCK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *