An anthropology of Muslims in Europe - A modest attempt by Martijn

Category Archives: Method

De institutionalisering van salafisme – Een bespreking

Transparency-is-Your-Friend

Auteurs: Martijn de Koning (Universiteit van Amsterdam / Radboud Universiteit Nijmegen) Annelies Moors (Universiteit van Amsterdam) Thijl Sunier (Vrije Universiteit van Amsterdam) Ongeveer twee weken geleden promoveerde Mohammad Nazar Soroush op het proefschrift ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland.’ Het onderzoek heeft…

Kom op Maarten, léés ons artikel!

white noise

Maarten Zeegers verwijt ons dat we niet transparant zijn over ons onderzoek naar de huwelijken van Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers. Helaas blijkt uit alles dat hij klakkeloos de beschuldigingen uit de NRC tot feit verheft en ons onderzoeksartikel niet heeft gelezen. Ongeveer tien dagen…

Een rechtvaardige academische cultuur: vertrouwen, vrijheid en veiligheid voor allen

IMG_20170311_135459

Afgelopen donderdag presenteerde de UvA het auditrapport naar het onderzoek ‘Chatting about marriage with female migrants to Syria’. De UvA had tot deze reflectie audit besloten na eerdere berichtgeving in het NRC, waarin een journalist onze junior researcher vals beschuldigde van sympathie voor…

New Book: Methods for the Study of Religious Change – From Religious Studies to Worldview Studies

methods

A new book edited by André Droogers and Anton van Harskamp ‘Methods for the Study of Religious Change’ argues that the study of religion should focus on people’s worldview-making capacities and should contribute to the critical analysis of global problems and the promotion of cultural and spiritual respect across religions.

Symposium: Antropoloog zoekt maatschappelijke partner

hands

Antropoloog zoekt maatschappelijke partner – Kennisdeling buiten de muren van de universiteit – 3 september 2014 Aanleiding Er is onder antropologen een toenemende aandacht voor kennisdeling buiten de muren van de universiteit. Antropologische blogs, websites, ingezonden stukken in de krant, documentaires en tentoonstellingen,…

Integere Antropologie – Congres over antropologie, integriteit en ethiek

inmotion

Congres antropologen beroepsvereniging over antropologie, integriteit en ethiek.

Ted Talk Brené Brown – The Vulnerability of Qualitative Research

Researcher storyteller, Brené Brown discusses her experience as qualitative researcher in this TED Talk based upon her research on shame and vulnerability.

Anatomie van een relletje op een Haagse trapveldje

Afgelopen zondag was er een potje voetbal aan de Hondiusstraat. Volgens de politie een manifestatie. Ik was erbij en bij deze een verslag van binnenuit.

Journalism and Language: The Politics of Naming

So, can controversial media language shape the way we see a story? Can words like “illegal immigrant”, “terrorist” and “Islamist” be weapons in a war of ideas?

Moslims & Onderzoek: Van Survey naar Surveillance?

In november kwam het SCP rapport Moslim in Nederland uit. De reacties onder moslims waren niet zozeer afwijzend als wel argwanend: waarom dit onderzoek. Vanuit de positie van onderzoeker kun je je afvragen in hoeverre al het onderzoek naar moslims in Nederland bijdraagt aan het ‘surveilleren’ van moslims en wat de consequenties zijn van die surveillance voor onderzoek.

Archives

We cannot load blog data at this time.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 11,702 other subscribers

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am