An anthropology of Muslims in Europe - A modest attempt by Martijn

Category Archives: ISIM/RU Research

My current research and issues relevant to my current projects

Symposium: Hemelbestormers – Radicaliteit, religie en samenleving

Op dit symposium op 6 juni 2014 willen we radicale vormen van levensbeschouwelijke actie en hun invloed op de samenleving presenteren en analyseren.

Het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) moet open blijven!

Het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) moet open blijven!

Junge Salafiyya-Anhänger suchen im Internet nach dem „wahren Glauben“

Carmen Becker hat den Einfluss des Internets auf den Glauben junger niederländischer und deutscher Muslime untersucht, die der Salafiyya folgen. Am 9. September 2013 wird sie an der Nimweger Radboud Universität promovieren.

Jonge Salafiyya-volgelingen gaan op internet zelf op zoek naar het 'ware geloof'

Carmen Becker onderzocht de invloed van internet op het geloof van jonge Nederlandse en Duitse moslims die de Salafiyya volgen. Op 9 september promoveert zij aan de Radboud Universiteit.

OntdekIslam Conferentie – Groene Vogels

nav berichten over moslimjongeren die afreizen naar Syrië om deel te nemen aan gewapende strijd, organiseert OntdekIslam op zaterdag 7 juli de Groene Vogels conferentie met sprekers en discussie.

The moral maze: Dutch Salafis and the construction of a moral community of the faithful

My article in the special issue of Contemporary Islam on Moral Ambiguities and Muslim Lives: The moral maze: Dutch Salafis and the construction of a moral community of the faithful.

Moslims & Onderzoek: Van Survey naar Surveillance?

In november kwam het SCP rapport Moslim in Nederland uit. De reacties onder moslims waren niet zozeer afwijzend als wel argwanend: waarom dit onderzoek. Vanuit de positie van onderzoeker kun je je afvragen in hoeverre al het onderzoek naar moslims in Nederland bijdraagt aan het ‘surveilleren’ van moslims en wat de consequenties zijn van die surveillance voor onderzoek.

Ervaren & Ervaren worden: Boekpresentatie en Seminar Emoties in Veldonderzoek

Op 13 december organiseren Uitgeverij Eburon en het departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht het symposium ‘Emoties in het veld’, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Ervaren en ervaren worden. Opstellen over langdurig sociaalwetenschappelijk veld­on­der­zoek (Jansma, Hak en De Koning (red.)).

New Book: Whatever Happened to the Islamists?

The utopian beliefs of Islamism have been irrevocably changed by the processes of modernization—especially globalization—which have taken the philosophy into unmistakable new directions. A new book: Whatever Happened to the Islamists?: Salafis, Heavy Metal Muslims, and the Lure of Consumerist Islam, edited by Amel Boubekeur and Olivier Roy. Also includes a chapter of mine on modern Dutch Salafism.

Moslims Tellen: SCP rapport Moslim in Nederland 2012

Het SCP heeft een nieuw rapport uitgebracht: moslim in nederland 2012 geschreven door dr. Mieke Maliepaard en dr. Mérove Gijsberts. Het richt zich op de religieuze beleving van verschillende moslimgroepen in Nederland. De studie wil laten zien wat voor hen de betekenis is van de islam en hoe de religieuze participatie en beleving zich ontwikkelt. Met een kritische reflectie van Joep de Hart en Martijn de Koning.

Archives

We cannot load blog data at this time.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 11,702 other subscribers

Hours & Info

1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am