In het jaar 2525: 475,29% van de Amsterdammers Marokkaan

Volgens de gemeente Amsterdam: Marokkanen binnenkort grootste allochtone herkomstgroep Surinamers (9,4% van de Amsterdammers) vormen al decennia lang de grootste allochtone herkomstgroep in de stad. Door verhuizingen naar Almere en het buitenland neemt hun aantal echter langzaam af. Verwacht wordt dat in 2008 de Marokkanen, nu 8,8% van alle Amsterdammers, de grootste herkomstgroep zullen vormen. [ Continue Reading →