Surveillance, transparantie en discriminatie – Laten we de rechtsorde beschermen door deze aan te tasten

Surveillance, transparantie en discriminatie – Laten we de rechtsorde beschermen door deze aan te tasten Welke rechten en welke macht heeft een burger om zich te verweren tegen de overheid? Dat wordt nog lastig. We zien nu een drietal nieuwe wetten die er vooral aan bijdragen dat de burger en maatschappelijke organisaties transparanter worden, maar […] Continue Reading →

De argumenten voor het verbod op de gezichtssluier

Er zijn waarschijnlijk weinig cultureel-religieuze uitingen die zo’n sterke gevoelens oproepen bij sommigen die ze observeren als de boerka of nikab. Medelijden met, minachting en angst voor de vrouwen die ze dragen lijken bijna automatisch en vanzelfsprekend het resultaat. De nikab en boerka zijn tot exemplarische symbolen gemaakt voor wat velen zien als problemen met […] Continue Reading →

Salafisme, orthodoxie, jihadisme en anti-radicalisering in Amsterdam – 15 vragen aan burgemeester Halsema

Geachte burgemeester Halsema, Met interesse heb ik kennisgenomen van uw raadsbrief over de aanpak van radicalisering in uw stad, Amsterdam. U wilt de stad beschermen en radicalisering preventief aanpakken: “Om bijtijds zicht te krijgen op radicaliserende jongeren en de netwerken waarin zij opereren, moet de overheid zich baseren op vermoedens en zachte signalen. Anders dan […] Continue Reading →

The hard surveillance of Muslims – ‘I was investigated by the government’s anti-radicalisation programme’

Taken from the Guardian: After Rahmaan Mohammadi, 17, organised a fundraiser for Palestine at his school in east London he found himself under investigation by the anti-radicalisation programme Prevent, with visits to his home by the police. He finds out more about the strategy and its implementation and speaks to others who have been investigated […] Continue Reading →