Meten met twee maten: Liberalen en Islamisten in Egypte

Er was de laatste tijd terecht veel aandacht voor de Egyptische blogger Kareem die is veroordeeld tot vier jaar cel wegens belediging van de islam en de Egyptische president. Veel informatie hierover kun je vinden bij Global Voices Online. Deze veroordeling zet terecht Egypte in de spotlights als een autoritaire dictatuur en protest daartegen is noodzakelijk en kan naar mijn mening ook nuttig zijn.

Marc Lynch op Abu Aardvark wijst echter op een belangrijk punt. Vorig jaar en enkele weken terug heeft de Egyptische overheid diverse (vermeende) aanhangers van de Egyptische Moslimbroederschap opgepakt, gevangen gezet, hun bankrekeningen bevroren en hun zaken gesloten (zonder enige vorm van proces). Dat haalt hier nauwelijks de kranten of weblogs, behalve als het om een kopstuk gaat. De repressie tegen de islamisten is net zo goed een zaak van democratie en vrijheid van meningsuiting als de repressie tegen bloggers als Kareem. Het gaat er inderdaad om dat Mubarak bezig is de Egyptische oppositie (over het gehele politieke en religieuze spectrum) uit te schakelen. Het stilzwijgen over de repressie van de islamisten terwijl liberale opposanten veel morele verontwaardiging als steun ontvangen, getuigt van willekeur en hypocrisie stelt Lynch. Hij stelt terecht dat iedereen die daadwerkelijk betrokken is bij mensenrechten, democratie en vrijheid van meningsuiting dit bredere perspectief in ogenschouw moet nemen.

2 thoughts on “Meten met twee maten: Liberalen en Islamisten in Egypte

  1. Misschien moet je goed lezen? Ik stel niemand gelijk aan elkaar; ik zeg dat beide zaken deel uit maken van hetzelfde proces: het monddood maken van de Egyptische oppositie. Daarbij gaat het om vermeende aanhangers van de MB; of dat wel of niet zo is weten we niet want er is geen proces geweest. Democratische, rechtstatelijke beginselen zouden niet alleen voor de liberalen moeten gelden, maar ook voor de Vermeende islamisten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website