Jonge Marokkaanse 'hoodlums'

AD.nl – 24 uur per dag actueel nieuws /

Probleemjeugd Utrecht onhandelbaar

UTRECHT – Steeds meer kinderen in achterstandswijken in Utrecht zijn onhandelbaar.

Dat zeggen welzijnsorganisaties in Utrecht. De kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar vertonen ernstig probleemgedrag.

Het gaat hierbij vooral om Marokkaanse kinderen in de wijk Overvecht. Deze groep houdt zich bezig met pesten, intimideren, veroorzaken overlast en zijn totaal niet aanspreekbaar.

Utrecht vraagt hulp aan het rijk om ouders van probleemkinderen te verplichten een opvoedingscursus te volgen.

Een belangrijk signaal uit Utrecht. Maar is het zo nieuw? Volgens mij werd in 2000 en eerder al gesignaleerd dat de gemiddelde leeftijd van de ‘hoodlums‘ langzaam maar zeker lager werd én dat de hulpverlening daar niet op toegesneden was. Voortdurend is het publieke debat te horen dat er keihard moet worden opgetreden en dat ouders en voorlieden van zelforganisaties in het geweer moeten komen. Hoe is dit laatste te rijmen met een beleid in verschillende steden waarbij zelforganisaties buitenspel worden gezet en waar bijvoorbeeld huiswerkvoorzieningen van zelforganisaties gecombineerd met jeugdzorg om zeep worden geholpen omdat de lokale overheid het eigenlijk geen taak van zelforganisaties vindt. Wat betreft de ouders, wat ontbreekt zijn niet zozeer corrigerende ouders als wel sterke ouders wier correcties ook enige invloed hebben. Voor zover de situatie in Gouda enigszins representatief is, zijn de overlastgevende jongeren vaak afkomstig uit een beperkt aantal gezinnen waarbij de ene na de andere jongen voor overlast (en erger) zorgt. De ouders in die gezinnen hebben de grip op hun kinderen al lang verloren en hun gezag komt echt niet terug door hen in de portemonnee aan te pakken.
In een eerder onderzoek stelde bestuurskundige Bervoets dat een harde repressieve aanpak niet werkt wanneer andersoortige, meer preventieve, interventies achterwege blijven. Het zorgt er vooral voor dat de plaatselijke jeugd het idee ontwikkelt dat ze nog een appeltje te schillen hebben met de gezagsdragers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website