De taal der kleuren

Aangezien het plaatsen van Youtube filmpjes niet helemaal feilloos werkt, is dit evene en testje. Daarvoor heb ik via Marokko.nl een mooi Youtube filmpje gevonden. Of de boodschap aan het einde ervan je nu bevalt of niet, je moet toegeven dat het een mooi filmpje is. Een filmpje dat niet alleen iets zegt over de […] Continue Reading →

Academic freedom: Terrorized sociologists in Germany

Andrej Holm and Matthias B. have publicized a lot about gentrification. Unfortunately for them the same concept is also used by left-wing radicalists in their so-called anti-capitalist struggle. Moreover, in their research activities they, of course, come into contact with these groups. This, and more, has led to charges against them and their subsequent arrest. […] Continue Reading →

Een Belgische drie-eenheid: hoofddoek, kerstboom en paasei

Enige tijd geleden stelde het Antwerpse stadsbestuur: Het bestuur wil de diversiteit van het personeel aanmoedigen. Bij de stad moeten veel mensen met veel verschillende persoonlijke visies kunnen werken. Maar de uiterlijketekenen van die persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond bij rechtstreeks klantencontact. Dan staan neutraliteit van de dienstverlening en respect voorop. Uiterlijke Continue Reading →