Moslims beledigen

Er is al enige tijd het nodige te doen over moslims die zich beledigd zouden voelen. U herinnert zich de cartoon-affaire nog wel en submission en fitna en zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen. En dat doen mensen dus ook. Bij de meeste van die zaken vallen drie dingen op: De rol […] Continue Reading →

Arabist Jansen: SNS Bank propageert islam?

De SNS Bank gebruikt islamitische propaganda in zijn reclamecampagne. Dat stelt arabist Hans Jansen in een brief die te lezen is op Hoeiboei en geparafraseerd wordt in het AD: AD.nl – Economie – Arabist: SNS Bank propageert islam Dit is de brief: Mevrouw, mijnheer, Ik heb ongeveer ****** euro spaargeld bij uw bank geplaatst. Ik […] Continue Reading →

Het religieuze / seculiere

Eén van de belangrijkste discussies momenteel gaat over de verhouding tussen het religieuze en het seculiere, de grens daartussen in het publieke domein. Over het algemeen wordt daarbij het nodig gezegd over religie en vooral gezwegen over het seculiere. Daarmee toch enigszins aangevend dat het laatste de norm is of toch in ieder geval vanzelfsprekend. […] Continue Reading →