De laatste jaren staat het Lichaam in toenemende mate in de belangstelling van wetenschappers. Feministische, antropologische, filosofische studies hebben hun aandacht opnieuw gericht op theoretische en empirische kwesties over het lichaam en belichaming. ZemZem en de MOI besteden gezamenlijk aandacht aan dit thema. In december komt ZemZem jrg. 4 nr. 3 uit met als thema het lichaam.

Op 4 december 2009 organiseert de MOI haar jaarlijkse studiedag over het menselijk lichaam in relatie tot cultuur en religie. De MOI is de vereniging van en voor iedereen die zich door werk, studie of belangstelling bezighoudt met het Midden-Oosten en de islam. De vereniging stelt zich ten doel de wetenschappelijke bestudering van het Midden-Oosten en de islam te bevorderen en kennis hierover te verspreiden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Tijdens de studiedag komen thema’s aan bod als kleding, lichaamsbeweging, besnijdenis en hymenreconstructie en islamitische biomedische ethiek en orgaandonatie.

De studiedag is open voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thema’s. De toegang bedraagt 2 euro. ZemZem-abonnees en MOI-leden hebben gratis toegang.

Meer informatie: info@moistudies.nl (zie ook Zemzem: www.zemzem.org)

Tijdstip: 10.00-15.00 uur

Plaats: Universiteit van Amsterdam, Kloveniersburgwal 48, VOC-zaal (Bushuis)

Programma:

9. 45: Zaal open

10.00: ALV MOI

10.30: Opening Martijn de Koning

10.40: Mohammed Ghaly – Orgaandonatie en moslims in Nederland: De opvattingen van moslimgeleerden en de recente socio-politieke debatten

11.10: Edien Bartels – Besnijdenis en maagdenvliesherstel

11.40: Vragen en discussie

12.15 – 13.00: Pauze en Lunch

13.00: Jasmijn Rana – Betekenis van verdedigings- en vechtsporten voor Nederlands-Marokkaanse meiden

13.30: Annelies Moors – Onderzoek naar vrouwen en niqaab in Nederland

14.00: Vragen en discussie

14.30: Sluiting & borrel