Waarschuwing Gewelddadige Demonstratie Amsterdam

UPDATE 29-10-2010: ZIE BENEDEN

Als je aardig in de juiste netwerken zit, krijg je wel eens een kettingmail of een hausse aan emails over hetzelfde onderwerp. Ik heb echter niet vaak zo veel keer dezelfde mail doorgestuurd gekregen (de stand staat nu op 52x). In de mail wordt gewaarschuwd voor de demonstratie van de Dutch Defense League, een zusterorganisatie van de English Defense League. Een link naar het volgende filmpje is bijgevoegd:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=fy-E8CLm-g0]
In de mail wordt gewaarschuwd dat de EDL al veel gewelddadige demonstraties op haar naam zou hebben, waarbij er winkels, huizen en auto’s van moslims vernield zouden zijn en moslims (of mensen die daarvoor aangezien zouden zijn) zouden zijn aangevallen. Moslims wordt dan ook geadviseerd confrontaties uit de weg te gaan en in het bijzonder vrouwen wordt geadviseerd om uit de buurt te blijven.

Waarschijnlijk worden hier enkele incidenten samengevoegd. Op 17 juli jl. was er een demonstratie in Dudley. Buiten die demonstratie om werd wellicht een hindoe tempel aangevallen evenals winkels, restaurants, auto’s en huizen. De EDL ontkent dat overigens en stelt dat dit alles gebeurd is door ‘moslims’. De CCTV beelden geven daar geen duidelijkheid over. Dat de EDL-ers ook mensen zouden aanvallen die op moslims zouden lijken, wordt in een reactie op een bericht gesuggereerd, maar ik heb het nergens bevestigd kunnen krijgen. In Leicester op 9 oktober jl. ontstond er een gewelddadig treffen met de lokale zwarte en Brits-Aziatische jeugd nadat een groep EDL participanten uit de demonstratie ging. Wat wel duidelijk is, is dat de EDL aanhangers geen thee-drinkers zijn.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=GscsxVbLsck]
Er zijn enkele punten op te merken over deze mail en het bijbehorende filmpje.

  1. In de mail en het filmpje worden talloze incidenten genoemd waarvan het nog maar de vraag is of die allemaal met de EDL te maken hebben. Daar zit een zeker risico in, aangezien door al deze incidenten met elkaar in verband te brengen en duidelijk te maken dat ‘De EDL’ nu ook naar Nederland komt, mensen op zijn minst erg zenuwachtig worden. Hetgeen ook wel blijkt door de enorme verspreiding van de mail. Het schept een klimaat van angst en wantrouwen dat zeer ongunstig is.
  2. Dat gezegd hebbende, is het wel helder dat de EDL er erg weinig aan doet om haar imago te verbeteren. Haar demonstraties zijn aantoonbaar opruiend, racistisch, islamofoob, gewelddadig en met bijzonder weinig ontzag voor politie. Als men uit de demonstratie breekt (wat meerdere keren is voorgekomen) dan kan dat grote problemen opleveren. De angst hierboven genoemd, mag dus op basis van de genoemde incidenten in de mail misschien niet altijd gebaseerd zijn op aantoonbare zaken, de feiten liegen er niet om. De associatie van de EDL en in Nederland van de DDL met groepen hooligans (die er is) is op zich al verontrustend genoeg.
  3. Opvallend in de mail en het filmpje is ook de stelling dat moslims niet moeten wachten op de overheid; die zou niets voor hen doen. Met alle kritiek die je op de overheid kunt hebben, lijkt me dat toch onterecht voor zowel de Engelse als Nederlandse staat. Dat neemt niet weg dat dat wel een indruk is die zeer stellig leeft. In Nederland bijvoorbeeld met betrekking tot de moskeebranden, waarvan mensen in de ‘salafistische’ circuits waar ik kom, maar ook daarbuiten, zich afvragen of het iemand eigenlijk wel iets kan schelen dat er moskeeën in de fik vliegen. Een groot deel van de mensen die ik spreek haalt de schouders op over de PVV. Maar men is wel erg geschrokken van de grote steun die de PVV kreeg in de verkiezingen en nog meer van het feit dat de PVV in de gedoogconstructie wel erg dicht het centrum van de macht is genaderd. De indruk bestaat nu dat islamofobie mainstream is geworden en enkelen stellen hun toekomst in Nederland ter discussie. Nu wordt er onder groepen moslims altijd wel gesproken over vertrek uit Nederland (hetzij naar het land van herkomst [van de ouders] of naar een ander ‘islamitisch’ land), maar kenmerk is toch vooral dat de meesten blijven. De gesprekken hierover zijn nu echter zodanig dat men zich afvraagt of het niet verstandig is om toch voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een voortijdig vertrek. Een enkeling is ervan overtuigd dat Europa niets zal doen wanneer het op een zuivering aankomt. Dat moge overdreven lijken, misschien is het dat ook, maar dat dergelijke gevoelens leven en uitgesproken worden is veelzeggend. De EDL/DDL demo en de genoemde mail hierover zijn in een klimaat als deze olie op het vuur en beide veroorzaken de nodige onrust en versterken het wantrouwen ten opzichte van de overheid die men ervan verdenkt moslims niet te beschermen. Er zijn ook genoeg mensen die dat niet zo scherp zien of durven te stellen, maar ook daar heerst (voor zover mijn indruk reikt), een verontrust gevoel over de toekomst. En dan is er natuurlijk ook een groep die ook hier de schouders over ophaalt en niet van plan is om zich te laten provoceren. Dat is misschien nog het beste ook aangezien de EDL tactiek om ‘moslims een toontje lager te laten zingen’ er vooral één lijkt te zijn van verbale en fysieke intimidatie.

Dan nog even voor de helderheid:

  • Aanstaande zaterdag is er een demonstratie van de DDL/EDL in Amsterdam. Die vindt niet plaats op het Museumplein, maar is verplaatst naar het Westelijk Havengebied uit veiligheidsoverwegingen.
  • Op het Jonas Daniël Meijerplein vindt een demonstratie plaats van het Platform tegen Vreemdelingenhaat.
  • Geert Wilders distantieert zich van de DDL/EDL demonstratie.

Hier de volledige mail:

Waarschuwing Gewelddadige Demonstratie in Amsterdam

Zaterdag 30 Oktober 2010 zal er een geweldadige demonstratie plaats vinden van de Britse Anti-Islam beweging EDL (English Defence League).

Deze organisatie heeft al vele geweldadige demonstraties gevoerd in Engeland waarbij winkels, huizen en auto’s van Moslims zijn vernield en verbrandt. Mensen die voor Moslim gezien worden, zijn slachtoffers geworden van aanvallen waarbij kledingstukken van vrouwen van hun lichaam zijn afgescheurd en mensen zijn dusdanig mishandeld dat ze in ziekenhuizen zijn beland. Knuppels, messen en allerlei andere voorwerpen worden gebruikt om mensen aan te vallen. Ook gebruiken de leden van EDL bevroren varkensvlees als stenen om op mensen mee te gaan gooien.

Helaas worden zulke demonstraties door de veiligheidsorganen van de overheid niet tegen gehouden. Ook is het onmogelijk om zulke demonstraties te verbieden. De reden hiervoor is dat demonstreren onder vrijheid van meningsuiting valt. En daar tegen zal de regering nooit ingrijpen. Dus de Moslims in Nederland dienen zich te beschermen door juiste maatregelen te nemen.
Advies: Probeer andere Moslims, vrienden en kennissen op de hoogte te brengen van wat er gaat gebeuren. En raad iedereen aan om zoveel mogelijk fysieke confrontatie te vermijden met de demonstranten. Tevens dienen vrouwen niet naar buiten te gaan. Omdat vrouwen met een duidelijk Islamitisch uiterlijk (hijab) worden vaak aangevallen.

Helaas worden de vernielingen en aanvallen van EDL niet in beeld gebracht door de media. Hierdoor zijn mensen vaak geneigd de ernst van deze zaak te onderschatten.

———

AMSTERDAM – Ongeveer vijfhonderd personen zullen volgende week zaterdag een demonstratie van het Platform tegen Vreemdelingenhaat in Amsterdam bijwonen. Dat is althans de verwachting, zo zei een woordvoerster vrijdag.

© NU.nl/Bob van KeulenHet protest is een demonstratie tegen een bijeenkomst van de English Defence League (EDL). Die rechtse, Engelse organisatie is dezelfde dag in Amsterdam om steun te betuigen aan Geert Wilders.

Het Platform tegen Vreemdelingenhaat is niet uit op een confrontatie met de EDL. De tegendemonstratie vindt dan ook plaats op het Jonas Daniel Meijerplein, ver van het Museumplein, waar de EDL bijeen wil komen.
Bij het platform is een groot aantal organisaties aangesloten, waaronder het Landelijk Beraad Marokkanen en Nederland bekent kleur.

Dutch Defence League

Hoeveel personen er naar de demonstratie van de EDL komen, is onduidelijk. Op de Facebook-pagina van de organisatie hebben ruim tweehonderd personen aangegeven aanwezig te zijn. Ongeveer evenveel mensen zeggen misschien te komen. De Dutch Defence League, de Nederlandse zusterorganisatie van de EDL, kon hier vrijdag niets over zeggen.

De Engelse beweging wil met de demonstratie haar steun betuigen aan Geert Wilders. De PVV-leider stond de afgelopen weken terecht op verdenking van onder meer aanzetten tot discriminatie. Naar eigen zeggen is de EDL tegen de radicale islam. Volgens tegenstanders is het een racistische organisatie die onder meer uit voetbalhooligans bestaat.

AntifascistischeActie

Enkele linkse organisaties als de AntifascistischeActie (AFA) hebben opgeroepen om volgende week zaterdag naar het Museumplein te komen om de demonstratie van de EDL te verstoren. Deze oproep staat los van de demonstratie van het Platform tegen Vreemdelingenhaat.

Gemeente, politie en justitie in Amsterdam nemen volgende week een besluit over de eventuele veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de demonstraties niet uit de hand lopen. Geert Wilders zelf gaf eerder aan helemaal niets met de EDL te maken te hebben. Hij zei ook dat hij liever ziet dat de demonstratie van de organisatie er niet komt als er ook maar enige kans op geweld is.

doorsturen djazzakoumAllah!!!

UPDATE
Inmiddels blijkt dat in enkele moskeeën tijdens de vrijdagpreek de oproep is gedaan dat mensen moeten wegblijven van deze demonstratie en dat vrouwen beter binnen kunnen blijven. Natuurlijk is het prima om mensen te manen rustig te blijven, maar laten we elkaar ook geen onnodige angst aan jagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website