MOI Studiedag – Verbinding, Verbeelding en Vertier: Moslims en Multimedia

De Nederlandse Vereniging voor de Studie van het Midden-Oosten en de Islam MOI) organiseert op vrijdag 10 december 2010 een studiedag in Amsterdam: 'Verbinding, Verbeelding en Vertier. Moslims en Multimedia’. Aan de hand van recent onderzoek zullen thema’s als methodes van internet onderzoek, salafisme, Fitna the movie en tegenfilms op Youtube, en mediagebruik onder moslims worden toegelicht. Continue Reading →

Global Voices – Islam Goes Pop in Nijmegen

Combinaties van kunst en amusement met religiositeit zijn voor hen niet altijd evident. In vele landen in de islamitische wereld vinden er debatten plaats tussen moslimgeleerden, politici, kunstenaars en publiek over de relatie tussen kunst en islam. Het onderzoeksproject ‘Islam and the performing arts in Europe and the Middle East’, uitgevoerd door de afdeling Islam en Arabisch aan de Radboud Continue Reading →