Monthly Archive: December 2010

Closing the Week 48 – Featuring Morocco and Western Sahara 0

Closing the Week 48 – Featuring Morocco and Western Sahara

A weekly round up of writings on the Internet, some relevant for my research, some political, some funny but all of them interesting (Dutch/English). (As usual to a large extent based upon suggestions from Dutch, other European, American and Middle Eastern readers. Thank you all.) This week featuring the dispute over the Western Sahara.

MOI Studiedag – Verbinding, Verbeelding en Vertier: Moslims en Multimedia 0

MOI Studiedag – Verbinding, Verbeelding en Vertier: Moslims en Multimedia

De Nederlandse Vereniging voor de Studie van het Midden-Oosten en de Islam MOI) organiseert op vrijdag 10 december 2010 een studiedag in Amsterdam: ‘Verbinding, Verbeelding en Vertier. Moslims en Multimedia’. Aan de hand van recent onderzoek zullen thema’s als methodes van internet onderzoek, salafisme, Fitna the movie en tegenfilms op Youtube, en mediagebruik onder moslims worden toegelicht.

Global Voices – Islam Goes Pop in Nijmegen 0

Global Voices – Islam Goes Pop in Nijmegen

Combinaties van kunst en amusement met religiositeit zijn voor hen niet altijd evident. In vele landen in de islamitische wereld vinden er debatten plaats tussen moslimgeleerden, politici, kunstenaars en publiek over de relatie tussen kunst en islam. Het onderzoeksproject ‘Islam and the performing arts in Europe and the Middle East’, uitgevoerd door de afdeling Islam en Arabisch aan de Radboud universiteit, onderzoekt deze en andere vragen. Met de Egyptische filmmaker Ismail Elmokadem over zijn nieuwste film Pop goes Islam, de islamitische muziekgroep El Waefa uit Den Haag en met Joseph Alagha, Nina ter Laan en Karin van Nieuwkerk van Islam en Arabisch aan de Radboud universiteit.