Film: Dochters van Malakeh

De beschrijving, hier via Holland Doc, doet wat stereotiep aan:

‘Dochters van Malakeh’ toont hoe vrouwen in het hedendaagse Iran worstelen tussen twee werelden om de zeggenschap over hun eigen leven te houden.

Maryam, Ghazal en hun moeder Malakeh dragen in de Iraanse buitenwereld de verplichte hoofddoek en houden zich aan de strenge regels van de staat. Maar in de binnenwereld van de familie zijn het deze drie vrouwen die bepalen wat er gebeurt. Wanneer kostwinner Maryam wil gaan trouwen, blijkt hoezeer deze twee werelden met elkaar botsen en dat brengt de hele familie in beweging. Eén van de familieleden is Sharog Heshmat Manesh, die in Nederland woont. Via deze broer, zoon en co-regisseur betreden we een binnenwereld die normaal gesproken gesloten blijft. Dochters van Malakeh is daardoor een unieke blik op Iraans familieleven.

De docu zelf echter is veel subtieler. Het maakt juist duidelijk dat er niet zoiets bestaat als ‘tussen twee werelden’ (hoewel mensen dat wel zo kunnen ervaren). De posities traditioneel en modern worden soms expliciet en soms heel subtiel ingenomen met verschillen tussen generaties en binnen generaties. Het is duidelijk dat de vrouwen niet zomaar alles kunnen doen en laten wat ze willen: ze hebben rekening te houden met Iraanse autoriteiten en wetten, met familie gewoonten en tradities, maar tegelijkertijd hebben ze wel het degelijk het vermogen een eigen betekenis te geven aan hun leven en dat doen ze dan ook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website