Open brief van Marokkaans-Nederlandse organisaties aan de Tweede Kamer

Naar aanleiding van het debat over het zogenaamde ‘Marokkanenprobleem’ dat is aangevraagd door de PVV roepen zo’n 90 Marokkaans-Nederlandse organisaties de overige partijen op om niet mee te werken. In een open brief stellen ze dat er sprake is van een ‘PVV-verkiezingsbijeenkomst’ en vragen ze andere partijen op het debat te boycotten of op een andere manier manier stelling te nemen en te laten zien dat voor hen Marokkaanse Nederlanders onlosmakelijk met de samenleving verbonden zijn. Tevens wijzen de organisaties op het gegeven dat de meerderheid van de Marokkaanse Nederlanders goed geïntegreerd is en willen ze dat de andere partijen wel constructieve oplossingen aandragen voor het deel van de Marokkaans-Nederlandse jongeren dat werkloos is, de opleiding zonder diploma heeft verlaten of in de criminaliteit is beland. De organisaties betreuren de teloorgang van het doelgroepenbeleid en op lokaal niveau voor een coalitie tussen de (plaatselijke) overheid, de zelforganisaties, de ouders en de scholen om de problemen te kunnen aanpakken.

Hieronder de volledige  tekst van de brief.

Geachte parlementariërs,

Wilders is als handelaar in angst altijd op zoek naar een sprekend onderwerp. Na de Islam, de Polen en Europa wordt het nu het Marokkanenprobleem. Dankzij de steun van enkele partijen in de Tweede Kamer mag hij straks scheldend van leer trekken tegen de “Marokkaanse criminelen”. Alle taboes doorbrekend zal hij heldhaftig de “verschrikkelijke” problemen die door dit “agressieve en racistische straattuig” veroorzaakt worden, durven benoemen. Voor degenen die wegkijken zal hij ook cijfers debiteren; desnoods opblazen om zo de wegkijkers klem te zetten. Hij zal niet verzuimen om te herhalen dat het criminele gedrag komt door de Islam. Kortom: hij zal tevreden terugkijken op dit “debat” want het is hem weer gelukt om in de zendtijd van de Tweede Kamer het Marokkaanse DNA te framen: crimineel tot en met. De tv- kijkende werkgever, discoportier, winkelier, politieagent en anderen weten nu wat voor vlees ze in de kuip hebben met de Marokkaanse sollicitant, discoganger, consument en verkeersgebruiker. Uiteraard zal Wilders tenslotte – om de critici de mond te snoeren- ook oplossingen aandragen: keihard straffen en het land uitzetten. Meer smaken heeft hij niet.

En zo zal de zitting van de Tweede Kamer verworden tot een vulgaire PVV- verkiezingsbijeenkomst. Dankzij de steun van de VVD, de SGP en 50+ draait de Tweede Kamer volledig in dienst van de agenda van Wilders. Het parlement is dan niet het centrum van democratie waarin alle delen van de samenleving zich kunnen herkennen maar een podium om vandaar uit één bevolkingsgroep buiten de samenleving te plaatsen.

Gaat de Tweede Kamer straks ook debatteren over het “blankenprobleem” als blijkt dat -zoals in het geval van de tragische dood bij de rellen in Hoek van Holland, de waanzinnige vernielingen in Haren en het schoppen van die man in Eindhoven – de daders autochtone blanken zijn?

Gaat de Kamer vanaf nu onze samenleving opsplitsen in verschillende etnische groepen die – al naar gelang van de agenda van Wilders- tegen elkaar uitgespeeld worden? Hebben we onze les uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nog niet getrokken? Staan de Tweede Kamerleden die deze vertoning mogelijk hebben gemaakt straks allemaal keurig op de Dam tijdens de 4 mei-herdenking? Denkt u dat deze racistische bejegening geen spoor zal achterlaten bij de Marokkaanse Nederlanders? Is het u nog niet bekend dat veel burgers zich afwenden van de politiek omdat hun parlement zich laat degraderen tot een vindplaats voor onbeschaafd gedrag?

Wat nu? U kunt kiezen uit twee opties om Wilders in zijn hemd te zetten. Door weg te blijven bij deze verkiezingsbijeenkomst van de PVV! Daarmee maakt u duidelijk dat Kamer geen instrument is van het populisme. Mocht u toch uw moverende redenen hebben om mee te doen, dan heeft dat alleen zin wanneer u erin slaagt om het beoogde effect van Wilders volledig uit te schakelen.

Ten eerste door duidelijk uit te spreken dat Marokkaanse Nederlanders een onlosmakelijk onderdeel vormen van onze samenleving.

Ten tweede door nadrukkelijk- en met rapporten en cijfers bij de hand- te onderstrepen dat de meerderheid van deze bevolkingsgroep in alle sectoren van de maatschappij goed geïntegreerd is: zie de universiteiten, hogescholen, geneeskunde, farmacie, architectuur, advocatuur, sport, toneel, film, cabaret, horeca, leger, ambtenarij, media, enzovoorts.

Ten derde door de constatering dat een deel van de Marokkaanse jongeren disproportioneel in de schooluitval, de werkloosheid en de criminaliteit zit om te zetten in maatregelen die de oorzaken van deze problemen wegwerken, deze jeugd te beschermen tegen ontsporing het deel dat ontspoord is terug te krijgen in de samenleving. Denk daarbij aan het succesvolle initiatief van hoofdcommissaris Nordholt in Amsterdam ongeveer twintig jaar geleden met ontspoorde Antilliaanse jongeren. Na een strenge militaire aanpak in een kazerne liet hij een aantal Antilliaanse jongeren een rijbewijs halen, waardoor ze op het juiste maatschappelijke spoor werden teruggezet.

Doe niet weer een onderzoek. De problemen zijn sinds de jaren ‘80 over-onderzocht. Wat ontbreekt zijn niet de analyses van de problemen maar de juiste maatregelen. Een gericht minderhedenbeleid heeft er in Nederland in de laatste twee decennia van de vorige eeuw voor gezorgd dat veel bevolkingsgroepen goed zijn geïntegreerd in de samenleving. Dankzij onder andere maatregelen gericht op deelname aan het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Maar sinds dit specifieke doelgroepenbeleid uit de gratie is, en discriminatie van Marokkanen en moslims politiek correct is geworden, stokt de progressie van een deel van de jeugd in het onderwijs en al helemaal in de arbeidsmarkt.

Niet alle problemen kunnen alleen door de overheid opgelost worden. Met name de tekortkomingen binnen de eigen omgeving die de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden vallen buiten de overheidsfeer. Om daarbinnen met succes te kunnen interveniëren is de steun van de ouders en de zelforganisaties onontbeerlijk. Een coalitie tussen de (plaatselijke) overheid, de zelforganisaties, de ouders en de scholen is dan noodzakelijk.

Of het debat een vloek dan wel een zegen wordt, is volledig aan u!

Zie hier de eerste ondertekenaars:

Mohamed Rabbae, Landelijk Beraad Marokkanen
Abdou Menebhi, EMCEMO
Abdellah Tallal, Aknarij
Fatima el Maimouni, Meldpunt tegen discriminatie en islamofobie
Mohamed Echarrouti, UMMON
St. Tawasol voor media en cultuur
St. Kultureel Jongeren Centrum
Chebwadie Oemazigh
SSCCM
Stichting Wachm
Aknarij
Ibno Khaldoun
Al Maarif
Federatie van Marokkaanse Moskeeën in Noord-Holland
Moskee al Badr
Moskee Umma
Moskee Salaam
Al Hiwar Haarlem
IOMA (Inspraak Orgaan Marokkanen Amsterdam)
Stichting Mouwada
St. Attanmia
Vrouwen aan het woord
Hart voor samenleving
Stichting shoeff
Stichting Al Hizjra
Stichting Moskee Nasser
Stichting Insaf
Stichting Zohor
Stichting Tazanaght
Marokkaanse Stichting Tilburg
Stichting SSOP
Issalam Verenigingen
Stichting De Brug
Marokkaanse Raad Amsterdam Oost
Stichting Marokkaanse Ouderen Tilburg
Marokkaans comité Tilburg
Amsterdams Marokkaans Forum
Sociaal Cultureel Centrum voor Marokkanen
Stichting Afaaq Lahcen ben Marit
Stichting Euromarocned
Moskee el Mouahadine
Stichting Kantara Mustapha al Filali
Stichting Nisa For Nisa, Fatima Sabbah
Vereniging Jongeren 123
Ouderenbond Amsterdam Ahmed el Yousfi
Vereniging Assilah Mohamed Bouka
Nederlandse Organisatie voor remigratie
Radio Unity FM
Stichting Meknes
Vereniging MOBIN
Stichting Buurtvaders
Stichting Slotervaart
KJC (Centrum Cultureel Jongeren)
Marokkaanse Raad Westerpark
Moskee El Mouhssinine
Moskee Moetaqien
Nederlands Marokkaans Netwerk
St. Nasser
St. Buurt Betrokken Bewoners(BBB)”
St. de Levante”
St. Eloudaya”
St. Kantara”
St. Marokkaanse Werkgroep Rivierenbuurt”
St. N.O.R”
St. Targuist en Rabita”
St. Buurtvaders Staalman”
Vereniging Chefchaouen Ontwikkeling Nederland
Hart voor samenleving
St. Alexander Plus
Stichting Imghrane
Stichting MOS (Marokkaans Ouderen Salon)
Marokkaanse Organisatieleden
Marokkaanse Ver. Issalam Den Haag
Netwerk Marokkaanse Ondernemers in Nederland
Stichting Platform of Moroccans in Europe (PME)
Stichting Afaaq
Noemidia
RMMN, Y. Bouyafa
Mobin, B. Saadane
PPM, A. Meziani
MVVN, Ikram
KMAN, H. Ayie
SOMD, H. Mouttahid
MML, M. Temsamani
PVR, M. Abuleil
ML, M. Chbab
SSOP, M. Mallouch
MOL, C. Ramdani

2 thoughts on “Open brief van Marokkaans-Nederlandse organisaties aan de Tweede Kamer

  1. We hebben het probleem opgelost als we het koninkrijk der Nederlanden gaan opdelen in allochtoon en autochtoon is het probleem zo opgelost. allochtonen worden gediscrimineerd en onderdrukt tot sadisme toe. Het feodale systeem van Nederland is vol haat kolonialisme slavernij ect ect]
    kameraden verzameld u en maak een vuist tegen dit blanke regiem

  2. Blanke regiem? Gaat gewoon om rationaliteit. Over 50 jaar is er geen blanke regiem meer want dan is dit een tweede Marokko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website