Nieuw boek: Islam in Verandering – Vroomheid en Vertier

Met gepaste trots presenteren mijn collega Joas Wagemakers van de Radboud Universiteit in Nijmegen en ondergetekende onze nieuwe bundel over islam, die geschikt is voor een breed lezerspubliek. Het boek is het tweede boek in de serie “Islam in verandering”, behandelt een breed scala aan onderwerpen en maakt ingewikkelde thema’s begrijpelijk voor wie zich in de publieke discussie wil mengen.
WAGEMAKERS_Islam_VP_copy4b_261x358
Conflict, uitwisseling, dialoog en kruisbestuiving

De islam is één van de grote wereldgodsdiensten met ruim 1,5 miljard gelovigen en is verspreid over alle landen in de wereld, ook binnen Europa. Van 711 tot 1492 hebben de Moren in het hedendaagse Spanje een niet te onderschatten invloed gehad in Europa die nog lang heeft voortgeduurd. Vanaf de tiende eeuw hebben de Tataren de islam naar Oost-Europa gebracht en zij hebben nog steeds hun plek in Finland, Polen en Litouwen. In de veertiende eeuw veroverden de Osmanen aanzienlijke delen van Oost-Europa en na de Tweede Wereldoorlog zijn grote groepen moslims naar Europa gekomen als koloniale migrant, gastarbeider of vluchteling; we spreken in sommige landen inmiddels al over de derde generatie.

Daarnaast zijn er in alle perioden ook bekeerlingen geweest; iets dat in de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog zelfs een beetje modieus was. In het algemeen kunnen we stellen dat door de eeuwen heen de relatie tussen moslims en Europa werd gekenmerkt door inburgering, dialoog, handel en kruisbestuiving op het gebied van politiek, technologie en maatschappelijke ordening, maar ook door conflict en competitie. Zeker in de recente geschiedenis ligt de nadruk in veel discussies vaak op het idee dat er een conflict is tussen Europa en de islam.

Na de fatwa van de Iraanse geestelijk leider ayatollah Ruhollah Khomeini tegen de Britse schrijver Salman Rushdie vanwege diens vermeend godslasterlijke boek De duivelsverzen in 1989, maar vooral na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en meer recent de oorlog in Syrië is de islam in toenemende mate in de belangstelling komen te staan. Dit geldt voor de islam in relatie tot internationale kwesties en conflicten, maar ook voor de islam in Nederland. Waar Nederlanders van Marokkaanse of Turkse afkomst aanvankelijk vaak als ‘buitenlanders’ en ‘gastarbeiders’ werden gezien, ging men hen later steeds meer associëren met de islam.En mede vanwege de overvloedige hoeveelheid informatie via internet en sociale media is een antwoord op de vraag waar het in de islam om gaat niet eenvoudiger geworden.

Islam als theologisch, historisch en cultureel-maatschappelijk fenomeen

In deze bundel gaan we niet aan de slag met die vraag door de islam te benaderen als maatschappelijk probleem (zoals veel niet-islamitische burgers in Europa dat zien) of vanuit de gedachte dat de islam de enig ware godsdienst is (zoals dat voor veel islamitische burgers zelf het geval is). We behandelen de islam als een politiek, theologisch en historisch fenomeen en een hedendaags cultureel-maatschappelijk verschijnsel. Op basis van eigen onderzoek laten kenners zien dat de islam dynamisch is en door moslims zelf heel verschillend wordt beleefd en toegepast. Zo bestaan er grote verschillen in de beleving van feesten, culturele expressies, interpretaties van de koran en oordeelt men verschillend over relaties met andersdenkenden.

Voor meer informatie, inhoudsopgave en de inleiding van het boek, zie website Uitgeverij Parthonon Almere.

Eerder verscheen in deze serie: Salafisme, Utopische idealen in een weerbarstige praktijk [2014].

336 pag., 16 x 22 cm, € 29,90
ISBN / EAN: 9789079578795

SERIE ISLAM IN VERANDERING

In deze reeks verschijnen titels over de moslimcultuur in brede zin die relevant zijn voor het maatschappelijke ontwikkeling van de islam en het debat hierover. Daaronder vallen ook thema’s die in de doorsnee media gewoonlijk onderbelicht blijven.

Redactieraad:
Dr. Marjo Buitelaar (RUG), Prof. dr. Dick Douwes (EUR), Prof. dr. Nico Kaptein (Univ. Leiden), Dr. Umar Ryad (UU), Prof. dr. Thijl Sunier (VU), Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA), Dr. Sami Zemni (Univ. Gent).

Kernredactie:
Dr. Martijn de Koning (Radboud Univ.), Dr. Joas Wagemakers (Radboud Univ.), Drs. Freek van der Steen (Uitg. Parthenon).

Reeds verschenen in de serie:

Deel 1. Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk, 2014.
Deel 2. Islam in verandering. Vroomheid en vertier onder moslims binnen
en buiten Nederland, 2015.

3 thoughts on “Nieuw boek: Islam in Verandering – Vroomheid en Vertier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website