Salafisme, orthodoxie, jihadisme en anti-radicalisering in Amsterdam – 15 vragen aan burgemeester Halsema

Geachte burgemeester Halsema, Met interesse heb ik kennisgenomen van uw raadsbrief over de aanpak van radicalisering in uw stad, Amsterdam. U wilt de stad beschermen en radicalisering preventief aanpakken: “Om bijtijds zicht te krijgen op radicaliserende jongeren en de netwerken waarin zij opereren, moet de overheid zich baseren op vermoedens en zachte signalen. Anders dan […] Continue Reading →