Op kousenvoeten – De AIVD, Extreem-rechts en anti-islamgedachtegoed

Het is met gemengde gevoelens ontvangen het AIVD-rapport waarin wordt gesteld dat extreemrechts langzaam maar zeker een opleving doormaakt. Sinds enkele jaren is sprake van een lichte opleving van het rechts-extremisme in Nederland. Waar dit vroeger met name werd gekenmerkt door een neonazistisch, fascistisch en antisemitisch gedachtegoed, is tegenwoordig met name het anti-islamgedachtegoed domina Continue Reading →

Conference 22 – 23 October: The Entanglements of Race, Religion and Secularism

On 22 and 23 October the Race-Religion-Secularism network will organize its first conference in Amsterdam and Nijmegen. The conference aims to connect the innovative research on the race-religion constellation to recent academic discussions on the religio-secular paradigm. Both fields are rather new and the link between them is innovative and of international significance because of […] Continue Reading →