Islamofobie in onderzoek – Een overzicht (Introductie, deel 1)

Tijdens de Algemene Beschouwingen in 2020 en tijdens de verkiezingscampagne in 2021, hebben we kunnen aanhoren hoe verschillende politieke leiders de islam neerzetten als wezensvreemd aan Nederland, als een bedreiging en daaraan gekoppeld burgerrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, en mensenrechten zoals het asielrecht, willen aantasten als het gaat om moslims. Denk bijvoorbeeld aan de [&hell Continue Reading →