Ze geloven het wel – Jongeren en religie in Nederland

Ze geloven het wel – Jongeren en religie in Nederland

Uitvoerders:

Monique van Dijk

Martijn de Koning

Joris Kregting

Johan Roeland

Wat weten we over gelovige jongeren in Nederland? Wat we eigenlijk niet? Over wie weten we wat en over wie niet? Welke trends kunnen we vaststellen bijvoorbeeld met betrekking tot secularisering en jongeren? Wat wordt de onderzoeksagenda voor de 21e eeuw?

In een heuse state-of-the-art studie proberen we een overzicht te geven van de belangrijkste trends in de religiositeit van jongeren in Nederland; zowel met betrekking tot de mate van religiositeit als de aard van hun religiositeit. Daarvoor zullen zowel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens betrokken worden en christelijke jongeren en moslimjongeren met elkaar vergeleken worden. Deze insteek maakt dit tot een uniek project. De resultaten worden in 2009 verwacht. In januari 2008 hebben we een zeer goed bezocht seminar gehouden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waarin zowel onderzoekers als mensen uit het religieuze veld en de journalistiek zich bogen over de eerste resultaten en de bijdragen van andere onderzoekers. Zie Johan’s weblog voor een overzicht van de kranten: Selfation.
If you want to stay updated and did not subscribe yet, you can do so HERE.