Enige tijd geleden verscheen er op Frontaal Naakt een stuk ‘De Islam is wel degelijk vrouwvijandig‘ van Sharona Asghari.

Zij betoogt:

Dit is allemaal geen kwestie van persoonlijke interpretatie. De Koranregels zijn glasheldere aanbevelingen die door zowel vrouwen als mannen moeten worden nageleefd. Moslims geloven dat de Koran en de Sharia eeuwig en voor alle tijden zijn. De stelling dat sommige regels niet meer van toepassing zijn, gaat niet op. Dan wordt de Islam namelijk als geheel kwetsbaar, omdat dan alles een kwestie is van menselijke interpretatie. Hier kom ik tot de conclusie dat de Islam, en wel in zijn zuivere zin, de reden is waarom vrouwen al eeuwen, dag in dag uit, werden en nog worden onderdrukt en voor hun kleinste rechten moeten vechten. Moslims geloven dat Allah de allerhoogste is die weet heeft van alles, zelfs van onze ongedane daden. Als dat zo is, waarom heeft Allah dan de ongelijke rechten en plichten ingesteld? Hij wist immers dat mannen de Koran en de Sharia zouden gebruiken als middel tot vrouwenonderdrukking?

Het is de hoogste tijd om de Islam te bekritiseren en toe te geven dat vrouwen in de Islam niet gelijkwaardig zijn aan mannen en dat dit in tegenspraak is met de Universele Rechten van de Mens en met de Nederlandse wet.

In het stuk ‘Moslimvrouwen hebben een streepje voor‘ reageert Fahim Dieffenthaler (van de Ahmadi-beweging) daarop.

Het misverstand over de positie van de vrouw in de Islam berust zowel bij moslims als bij niet-moslims vooral op het verwarren van bescherming met onderdrukking of opsluiting. Het is een gemakkelijk misverstand: een beschermend huis kan door (jaloerse) omstanders een gevangenis worden genoemd, maar is niet zo bedoeld.

Met name dit laatste stuk op veel reacties rekenen. Opvallend is daarbij dat het voor een groot deel gaat om een discussie tussen gelovigen, waarbij niet-moslims zich dan mee gaan bemoeien en uitleggen hoe het in elkaar zit:

Weet mevrouw niet dat Mohammed zelve gezegd heeft dat de vrouw niet of nauwelijks kans heeft in het paradijs te komen (gelukkig maar, de druiven zijn er of zuur of maagden die van alles willen waar je als vrouwelijke paradijsganger weinig mee kunt), dus met die gelijkheid van zielen zit het ook niet helemaal zoals wij hier in het westen gelijkheid verstaan.
Wel ben ik blij voor de dame dat zij zich gelukkig voelt in haar gevangenis en ach, waant niet iedere uil zijn kind een adelaar?

Gelukkig zijn er ook nog die het wel snappen zoals Lagonda:

Een interessant probleem bij het discussieren over de inhoudelijke punten van een religie zien we ook hier weer de kop opsteken, namelijk dat een religie zich niet laat kennen door de bronnen ervan te bestuderen. De Koran is even rijk van inhoud als de Bijbel, en dat geeft een ieder de gelegenheid om erin te lezen wat men erin wenst te lezen. Het zogenaamd “op religie” gebaseerde gedrag wat hiervan het gevolg is, is vaak slecht (of helemaal niet) te rijmen met wat er in de bronnen te lezen valt.

En inderdaad. De theologische discussies zijn toch vooral voor moslims onderling lijkt me. Om vervolgens te begrijpen hoe een en ander werkt in het dagelijks leven, moeten we vooral niet beginnen met de oorspronkelijke bronnen van de islam, maar kijken naar de motivaties en betekenissen die mensen geven aan hun leven en de context waarbinnen zich dat afspeelt. Die verschilt dus per tijd en plaats. De betekenissen zijn vaak meervoudig omdat mensen niet alleen moslim zijn, maar ook man of vrouw, jong of oud, gehuwd ongehuwd, werkend of niet werkend, enzovoorts. Zoals veel christenen het niet op prijs zullen stellen dat moslims hen gaan vertellen hoe ze de Bijbel moeten interpreteren, zullen veel moslims een dergelijke excercitie van niet-moslims ook niet op prijs stellen. Laat dat dus maar aan moslims onderling over. Waar niet-moslims en moslims natuurlijk wel met elkaar over kunnen discussieren, is hoe en ander vervolgens in het dagelijks leven in de omgang met anderen (moslims en niet-moslims) zijn beslag krijgt. Doe je dat niet krijg je een simpele welles-nietes discussie en anders kun je nog wat constructiefs krijgen. Het aardige van Frontaal Naakt is, dat je beide ziet.