Publications

My Publications (English and Dutch)
If you want to stay updated and did not subscribe yet, you can do so HERE.

See the most recent overview of my publications at: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7343-529X
Books

2015
Joas Wagemakers en Martijn de Koning, red. 2015. Islam in verandering. Vroomheid en vertier bij moslims binnen en buiten Nederland. Almere: Parthenon.
2014
Martijn de Koning, Joas Wagemakers en Carmen Becker, red. 2014. Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk. Almere: Parthenon.
2012
Jansma, Lammert Gosse, Durk Hak, en Martijn de Koning, red. 2012. Ervaren en ervaren worden. Opstellen over langdurig sociaalwetenschappelijk veldonderzoek. Delft: Eburon.
2008

Zoeken naar een ‘zuivere’ islam. Geloofsbeleving en identiteitsvorming onder jonge Marokkaans-Nederlandse moslims, Amsterdam: Bert Bakker

Searching for a ‘pure’ Islam. Religious Beliefs and Identity Construction among Moroccan-Dutch Youth, Amsterdam: Bert Bakker (In Press). The Ph.D thesis will be in Dutch. Within several weeks I will place a link to an English summary here. Read my article in the ISIM Review HERE.

2005

Dick Douwes, Martijn de Koning & Welmoet Boender (Eds.), Nederlandse moslims. Van migrant tot burger. Amsterdam: Amsterdam University Press Salomé. (popular)

Reports
2014
M. de Koning, I. Roex, C. Becker en P. Aarns, 2014, Eilanden in een zee van ongeloof – Het verzet van de activistische daʿwa in België, Nederland en Duitsland. Nijmegen / Amsterdam: Radboud Universiteit Nijmegen / Universiteit van Amsterdam, IMES Report Series.

Articles
2014
‘Niemand is in staat om te winnen van mijn religie’ Salafisme, de regulering van moslims en verzet. Religie en Samenleving vol. 9, no. 1, pp.

Martijn de Koning, Oka Storms and Edien Bartels ‘Legal “ban” on transnational cousin-marriages: citizen debate in the Netherlands’ Transnational Social Review, Vol 4, no 2-3, pp. 226 – 241

2013
Between the Prophet and Paradise: The Salafi struggle in the NetherlandsCanadian Journal of Netherlandic Studies / Revue canadienne d’études néerlandaises(CJNS/RCÉN) Volume 33, Issue 2 (2012) – Volume 34, Issue 1 (2013) – Special issue – Islam in the Netherlands: Entering the twenty-first century – Guest editor: Maurits S. Berger, pp. 17-34

How should I live as a ‘true’ Muslim: Regimes of living among Dutch Muslims in the Salafi Movement” Etnofoor, Vol. 25, p.53-72. ISSN 0921-5158.

2012
“‘Salafisme is overal’: Een radicale utopie en de constructie van angst”. Religie & Samenleving 7(1):54–70.

“Islamisering of secularisering? De kwestie van islam in Europa”. Tijdschrift voor Theologie 52(3):263–72.

“Styles of Salafi Activism: Escaping the Divide”. Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief 8(3):400–401.

2011

With Edien Bartels, Oka Storms. (2011). Schadelijke traditionele praktijken en cultureel burgerschap – Integratie, seksualiteit en gender. Tijdschrift voor Genderstudies, 14(1), 35-51.

Moge Hij onze ogen openen” De radicale utopie van het “salafisme”. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2(2).
Dialoog en Geloof in Actie. Theologisch Debat, 8(2), 19-26.

De transnationale salafiyyahbeweging. Internationale Spectator, 65(10), 516-521.

2010
With Roeland, Johan, Stef Aupers, Dick Houtman, and Ineke Noomen. 2010. “Zoeken naar zuiverheid. Religieuze purificatie onder jonge new-agers, evangelicalen en moslims.” Sociologie 11-30.

The Quest for Religious Purity in New Age, Evangelicalism and Islam: Religious Renditions of Dutch Youth and the Luckmann Legacy‘, in: Annual Review of the Sociology of Religion – 2009: Youth and Religion (with Stef Aupers, Dick Houtman, Ineke Noomen and Johan Roeland

2009

Islam is Islam. Punt uit? Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren in Gouda en de culturele constructie van een ‘zuivere’ islam. Migrantenstudies 25, no. 1: 59-72.

Moslimjongeren. De salafi-beweging en de vorming van een morele gemeenschap. Tijdschrift voor Criminologie, no. 4: 375-385.

‘Hoe lang wil je dansen?’ Lichamelijkheid en mannelijkheid. ZemZem. Jrg. 5 No. 3:

ZemZem. Themanummer ‘Het lichaam’. Vol. 2. gastredacteur.

Met Johan Roeland. Geef ons heden ons internet. Tussenruimte. Tijdschrift voor interculturele theologie. Jrg. 2 no. 2: 17-21

2007

‘Knip- en plakislam’, In de Marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap, 16(3): 18-24.

‘Wiens lichaam is het eigenlijk? De ‘zuivere’ islam en identiteit van Marokkaanse meisjes en jongens’, Al Nisa. Islamitisch maandblad voor vrouwen, 27(7): 6-17.

2005

”Dit is geen poep wat ik praat’ De Hirsi Ali Diss nader belicht’, ZemZem, 1(1): 36-41.

De Koning, M. and Bartels, E. ‘Voor Allah en mijzelf – Jonge Marokkanen op zoek naar de ‘echte’ islam’, S & D. Maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, 62(1/2): 19-27.2002

2003

Bartels, E. and Koning, M. d.’Islam en civil society in Marokko’, In de Marge, (4): 30-38.

2002

De Koning, M. ‘Institutionele grenzen. De hulpverlening van RCJ/Het Woonhuis en moskee Nour’, Sociale Interventie, 11(1): 5-13.

Chapters in edited volumes
2014
Salafi politics in the Netherlands. In: Islamic Movements of Europe. Frank Peter and Rafael Ortega (eds.). London: IB Tauris, pp. 151-156
2012
“‘Moge Allah en Zijn Engelen over jullie en jullie naasten waken’. Veldwerk als emotionele ervaring”. in Ervaren en ervaren worden. Opstellen over langdurig sociaalwetenschappelijk veldonderzoek, bewerkt door Lammert Gosse Jansma, Durk Hak, en Martijn de Koning. Delft: Eburon.

“The ‘Other’ Political Islam. Understanding Salafi Politics”. Pp. 153–76 in Whatever Happened to the Islamists?: Salafis, Heavy Metal Muslims, and the Lure of Consumerist Islam, edited by Amel Boubekeur en Olivier Roy. New York / London: Columbia University Press / Hurst Publishers.

“‘Kämpfen im Namen Allahs’: Transnationale soziale Felder und die Radikalisierung des Hofstad-Netzwerks in den Niederlanden”. Pp. 215–44 in Radikale Milieus: Das soziale Umfeld terroristischer Gruppen, edited by Peter Waldmann en Stefan Malthaner. Frankfurt, New York: Campus.

“La politíca salafí en los Países Bajos”. Pp. 207–13 in Los Movimientos islámicos transnacionales, edited by F. Peter and R Ortega. Madrid: Casa Arabe.

2011

“Melting the heart” Muslim youth in the Netherlands and the Qur??n. In Nicolet Boekhoff-van der Voort, Kees Versteegh and Joas Wagemakers (Eds.) The Transmission and Dynamics of the Textual Sources of Islam. Essays in Honour of Harald Motzki. Leiden: Brill Publishers.

With Edien Bartels Submission and a Ritual Murder; The transnational aspects of a local conflict and protest. In T. Salman & M. De Theije (Red.), Local Battles – Global Stakes. The Globalization of Local Conflicts and the Localization of Global Interests (pp. 21-41). Amsterdam: VU University Press.

With Roel Meijer. Going All the Way: Politicization and Radicalization of the Hofstad Network in the Netherlands. In A. E. Azzi, X. Chryssochoou, B. Klandermans, & B. Simon (Red.), Identity and Participation in Culturally Diverse Societies: A Multidisciplinary Perspective (pp. 220-239). Oxford: Wiley-Blackwell.

Tussen de profeet en het paradijs. De morele ambities van de salafiyyah in Nederland. In Musschenga & B. Siertsema (Red.), Het Kwaad. Reflecties op de zwarte zijde van ons bestaan (pp. 180-191). Vught: Skandalon.

Netherlands. In Yearbook of Muslims in Europe, red. Jorgen Nielsen, Samim Akgönül, Brigitte Maréchal, en Christian Moe, 1:243-257. Leiden: Brill.

2010

With Bartels, Edien, Kim Knibbe, and Oscar Salemink. 2010. “Cultural Identity as a Key Dimension of Human Security in Western Europe: The Dutch Case.” Pp. 116-133 in A World of Insecurity. Anthropological Perspectives On Human Security, Eds. Thomas Hylland Eriksen, Ellen Bal, and Oscar Salemink. London: Pluto Press.

Understanding Dutch Islam: Exploring the Relationship of Muslims with the State and the Public Sphere in the Netherlands.” Pp. 181-197 in Muslim Diaspora in the West Negotiating Gender, Home and Belonging, Eds. Haideh Moghissi en Halleh Ghorashi. Burlington: Ashgate Publishing.

With Van Dijk-Groeneboer, Monique, and Joris Kregting, en Johan Roeland. 2010. “Ze Geloven Het Wel.” Pp. 25-88 in Handboek Jongeren en Religie. Katholieke, protestantse en islamitische jongeren in Nederland, Ed. Van Dijk-Groeneboer. Amsterdam: Parthenon.

De Koning, Martijn. 2010. “Zoeken naar Zuiverheid en Authenticeit..” Pp. 159-175 in Handboek Jongeren en Religie. Katholieke, protestantse en islamitische jongeren in Nederland,Ed. Monique Van Dijk-Groeneboer. Amsterdam: Parthenon.

2009

Changing Worldviews and Friendship. An Exploration of the Life Stories of Two Female Salafists in the Netherlands. In Global Salafism. Islam’s New Religious Movement, Ed. Roel Meijer, 372-392. London: Hurst.

Netherlands. In Yearbook of Muslims in Europe, Ed. Jorgen Nielsen, Samim Akgönül, Brigitte Maréchal, en Christian Moe, 1:243-257. Leiden: Brill.

2008
”You Follow the Path Of the Shaitan: we try to follow the righteous path.’ Negotiating Evil in the Identity Construction of Young Moroccan-Dutch Muslims’, in L. Minnema and N. Van Doorn-Harder (eds.), Coping with Evil in Religion and Culture: Case Studies, pp. Amsterdam/New York: Rodopi.

2006

‘For Allah and myself. Religion and Moroccan Youth in The Netherlands. ‘ in P. H. F. Bos and W. Fritschy (eds.), Morocco and The Netherlands. Society, Economy, Culture. , pp. 146-156. Amsterdam: VU Publishers.

Reports

2004

With Edien Bartels Over het huwelijk gesproken: partnerkeuze en gedwongen huwelijken bij Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse Nederlanders. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

1997

‘Hulpverlening aan Marokkaanse jongens met onderwijsproblemen. De hulpverleningsmethodiek van Stichting Woonhuis en moskee Nour te Gouda’, Amsterdam: Wetenschapswinkel Vrije Universiteit.